Beroep RSJ strafrecht advocaat

Bent u opzoek naar een strafrecht advocaat met expertise in het strafrecht?

Strafrecht Expertise

contra expertise strafrecht

Ben slachtoffer van een strafbaar feit, advocaat gezocht?

expertises advocaten

Gezien als verdachte? U bent slachtoffer van een strafbare feit?

expertise strafrecht

Bij Weening Strafrechtadvocaten zijn we trots op ons team van hooggespecialiseerde strafrechtadvocaten die goed zijn uitgerust om elk aspect van het strafrecht aan te kunnen. Met onze uitgebreide kennis en ervaring zijn we toegewijd om zowel individuen als bedrijven te helpen bij het beschermen van hun rechten en belangen.

Ons team van strafrechtadvocaten streeft ernaar om de hoogste kwaliteit van dienstverlening aan onze cliënten te bieden. We begrijpen dat het worden beschuldigd van een strafbaar feit zeer stressvol en overweldigend kan zijn en om deze reden werken we hard om ervoor te zorgen dat onze cliënten op de hoogte zijn en zich comfortabel voelen gedurende het proces.

Of u nu wordt beschuldigd van een drugsdelict, mishandeling, diefstal of een ander strafbaar feit, wij hebben de expertise om u te helpen. Onze advocaten hebben met succes cliënten verdedigd in allerlei soorten strafzaken en kunnen u de effectieve vertegenwoordiging bieden die u nodig heeft om uw rechten en belangen te beschermen.

Strafbare feiten

Criminele organisatie advocaat

Een criminele organisatie is een groep mensen die samen misdrijven pleegt.

Lees verder »

Diefstal advocaat

Als iets gestolen is of als er is ingebroken zonder dreiging of geweld, kan een kleine misdaad zijn.

Lees verder »

Drugs advocaat

Drugsbezit is verboden voor zowel soft- als harddrugs. Handel, productie en smokkel zijn ook verboden.

Lees verder »

Economisch strafrecht advocaat

Hiermee worden de strafbare feiten bedoeld die zijn opgenomen in de Wet op de Economische Delicten (WED).

Lees verder »

Fiscaal strafrecht advocaat

Bij ernstige onregelmatigheden zoals fraude, kan fiscaal strafrecht van toepassing zijn.

Lees verder »

Fraude en witwassen advocaat

Witwassen is het verbergen van de illegale herkomst van geld uit verschillende soorten fraude.

Lees verder »

Geweld advocaat

Openlijke geweldpleging is groepsgeweld tegen personen of goederen.

Lees verder »

Mensenhandel advocaat

Uitbuiten van mensen voor persoonlijk gewin door middel van dwang, fraude, misleiding, geweld of machtsmisbruik.

Lees verder »

Moord & Doodslag advocaat

Moord is het opzettelijk beroven van iemands leven met voorbedachte raad. Anders is het doodslag.

Lees verder »

Ondernemingsstrafrecht advocaat

Strafzaken voor bedrijven en hun medewerkers, milieustrafzaken, fiscale en fraude- en corruptiezaken.

Lees verder »

Terrorisme advocaat

Terroristische misdrijven zijn misdrijven die gepleegd zijn met een terroristisch oogmerk.

Lees verder »

Uitingsdelicten advocaat

Overtredingen zoals verbale beledigingen, aanzetten tot haat en discriminatie, aanzetten tot geweld etc.

Lees verder »

Verkeersstrafrecht advocaat

Serieuze verkeers- en snelheidsovertredingen kunnen strafrechtelijke consequenties hebben.

Lees verder »

Wapens & munitie advocaat

Verbiedt het bezit van bepaalde wapens, inclusief het dragen, vervaardigen en overdragen ervan.

Lees verder »

Zeden advocaat

Seksueel misbruik, kindermisbruik en voorbereidende handelingen, zijn vormen van misdrijven.

Lees verder »

Strafrechtelijke procedures

Beslagzaken advocaat

Als uw voorwerp in beslag is genomen, kan uw advocaat namens u een klaagschrift indienen bij de rechtbank.

Lees verder »

Bezwaar DNA-afname advocaat

Bezwaar tegen afname niet mogelijk, wel tegen opname van het DNA-profiel in de DNA-databank voor strafzaken.

Lees verder »

Cassatie bij de Hoge Raad advocaat

Als je het niet eens bent met een beslissing van een rechtbank, kan je een verklaring afleggen om in hoger beroep te gaan.

Lees verder »

Gratie advocaat

Kwijtschelding van een straf door de rechter. Het kan worden verleend nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden.

Lees verder »

Herziening bij de Hoge Raad advocaat

Herziening kan een strafrechtelijke veroordeling ongedaan maken. U kunt bij de Hoge Raad een verzoek indienen.

Lees verder »

Hoger beroep bij het Gerechtshof advocaat

Als u niet eens bent met de beslissing van de rechter in uw strafzaak, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Lees verder »

Internationaal strafrecht advocaat

Internationaal publiekrecht en nationaal strafrecht voor grensoverschrijdende opsporing, vervolging, berechting en sancties.

Lees verder »

Jeugdstrafrecht advocaat

Jongeren of kinderen die strafbare feiten plegen vallen onder jeugdstrafrecht. Of adolescentenstrafrecht (tot 23 jaar).

Lees verder »

Kantonrechter advocaat

Als mensen en bedrijven met elkaar in conflict raken, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de kantonrechter.

Lees verder »

Medisch strafrecht advocaat

Medisch strafrecht gaat over strafzaken waarbij een medisch aspect betrokken is, meestal bij een zorgmedewerker.

Lees verder »

Militair strafrecht advocaat

Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, staat terecht bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland.

Lees verder »

Meervoudige strafkamer advocaat

Strafbare feiten met volwassenen behandeld door rechters genaamd kantonrechter, politierechter en de meervoudige strafkamer.

Lees verder »

Ontneming van voordeel advocaat

Als je geld hebt verdiend met een misdaad, kan de rechter opdracht geven om dat bedrag terug te betalen aan de overheid.

Lees verder »

Penitentiair recht advocaat

Bijvoorbeeld recht op bezoek, medische zorg en verlof. Daarnaast heeft elke gevangenis ook eigen huisregels.

Lees verder »

Politierechter advocaat

De politierechter behandelt simpelere en minder zware strafzaken met maximaal 12 maanden gevangenisstraf.

Lees verder »

Politieverhoor advocaat

Als je door de politie ondervraagd wordt, heb je het recht om een advocaat aanwezig te hebben en om te zwijgen (zwijgrecht).

Lees verder »

Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet advocaat

Geeft de burgemeester de optie om drugsgerelateerde activiteiten te bestrijden door het sluiten van panden.

Lees verder »

TBS-zaken advocaat

Tbs met dwangverpleging is de zwaarste straf, gericht op veilige terugkeer van daders na een ernstig misdrijf, bij psychische stoornis en gevaar voor herhaling.

Lees verder »

Verzet tegen strafbeschikking advocaat

Het OM kan u dagvaarden of een strafbeschikking opleggen als u verdacht wordt van een strafbaar feit.

Lees verder »

OM-zitting advocaat

Bij OM-zittingen kun je niet aanwezig zijn, je ontvangt de straf van de verdachte via een brief van het OM.

Lees verder »

Voorarrest advocaat

De raadkamer geeft maximaal 90 dagen gevangenhouding. Vaak is dit eerst voor een kortere periode.

Lees verder »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens advocaat

Het Europees Hof beoordeelt verzoeken tegen lidstaten van de Raad v. Europa en kan boetes opleggen.

Lees verder »