Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Sluiting drugspand art. 13b opiumwet strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

Gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van damocles artikel b opiumwet sluiting

1. beste strafrechtadvocaat voor sluiting drugspand art. 13b opiumwet

2. advocaat strafrecht voor sluiting drugspand art. 13b opiumwet
3. strafzaak sluiting drugspand art. 13b opiumwet advocaat
drugspand gesloten advocaat strafrecht
opiumwet advocaat gezocht? Contact ons direct
huis sluiten na drugsvondst
handelshoeveelheid drugs
sluiting woning opiumwet
Wat houdt de wet van Damocles in?
woning gesloten op last van burgemeester
wanneer wordt huis verzegeld door politie
gevolgen woningsluiting
sluiting drugspand art b opiumwet

drugspand art b opiumwet advocaat

Video: De advocaat vertelt: Sluitingen art. 13b Opiumwet

Video afspelen over Spraakmakende strafzaken - Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet

Wanneer krijgt u te maken met sluiting van een drugspand via art. 13b Opiumwet?

Indien in uw woning, garage, bedrijfspand of een andere ruimte hard-of softdrugs worden aangetroffen, is de kans groot dat u strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Helaas krijgt u vaak niet alleen met politie en justitie te maken. Naast de strafrechtelijke gevolgen die uw drugszaak kunnen hebben, kan de gemeente optreden tegen de vondst van drugs in uw pand. Vaak valt hier weinig tegen te doen en is een sluiting moeilijk te voorkomen. Toch heeft ons kantoor succes gehad in dit soort zaken.

Waar haalt de burgemeester zijn bevoegdheid vandaan?

De burgemeester van uw gemeente is op grond van artikel 13b van de Opiumwet bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs. Deze last onder bestuursdwang houdt in dat de burgemeester uw woning of lokaal mag sluiten.

“ Uitstekend bijgestaan, met een vrijspraak als resultaat. ”

Wanneer mag de burgemeester zijn bevoegdheid toepassen?

De politie kan aan de hand van een melding, door eigen onderzoek of een klacht van andere mensen bij uw pand uitkomen. Indien een handelshoeveelheid hard-of softdrugs in uw pand wordt aangetroffen, heeft de burgemeester in principe de bevoegdheid uw pand te sluiten. Niet vereist is dat er drugs zijn verhandeld in of vanuit uw pand. Of u van de aanwezigheid van de drugs afwist, feitelijk in het pand woonde en/of de drugs van u waren, speelt geen rol. Zelfs wanneer u verhuurder van een pand bent en de huurders inmiddels uit de woning zijn, kunt u te maken krijgen met een sluiting van uw pand. Artikel 13b Opiumwet is ook van toepassing op hennepkwekerijen.

Wat wordt aangemerkt als een handelshoeveelheid drugs?

De burgemeester mag bij meer dan 5 gram softdrugs, 5 hennepplanten en meer dan 0,5 gram harddrugs uitgaan van een handelshoeveelheid. In principe wordt er dan vanuit gegaan dat dit voor de handel bestemd was, tenzij u kunt aantonen dat het voor eigen gebruik was.

Hoe lang mag uw pand of woning worden gesloten?

De sluiting kan variëren van 1 maand tot onbepaalde tijd. Iedere gemeente is bevoegd een eigen beleid te hanteren. Dit beleid moet wel aan de eisen van de wet voldoen.

In veel gemeentes is het uitgangspunt dat bij een eerste constatering van softdrugs, een waarschuwing gegeven wordt. Er zijn echter ook gemeentes die bij een eerste vondst van softdrugs direct overgaan tot een sluiting van 3 maanden. Indien al meerdere malen softdrugs in uw pand aangetroffen is, kan de sluitingsduur oplopen tot 6 of zelfs 12 maanden.

Vaak wordt bij een eerste constatering van een handelshoeveelheid harddrugs, de woning direct gesloten voor een periode van 6 of 12 maanden. Indien al vaker harddrugs in uw pand aangetroffen is, kan uw pand gesloten worden voor onbepaalde tijd.

Als de burgemeester van mening is dat sprake is van een ‘ernstig geval’ kan de sluitingsduur afwijken van het beleid.

Wat gebeurt er bij een sluiting van een drugspand?

Dit verschilt per gemeente. De meeste gemeentes komen de sloten van uw woning veranderen en verzegelen de toegangsdeur. Uw pand wordt zichtbaar gesloten, middels een aanplakbiljet of een bord in uw voortuin. U mag gedurende de sluitingsperiode uw pand niet betreden. Indien u dat wel doet, maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit.

Wat moet u doen indien u een voornemen tot sluiting van uw pand of woning heeft ontvangen?

De burgemeester mag niet zomaar uw woning sluiten. U zult in de meeste gevallen eerst de gelegenheid krijgen een zienswijze in te dienen. Daarom zult u vaak eerst een voornemen tot sluiting ontvangen van de gemeente. Pas nadat de burgemeester u de gelegenheid heeft gegeven om schriftelijk of mondeling te reageren op het voornemen, wordt het definitieve besluit genomen. Het is van belang dat u tijdig reageert op het voornemen van de burgemeester. Neem daarom direct contact op met een strafrechtadvocaat zodra u het voornemen tot sluiting heeft ontvangen.

Wat kunt u doen tegen een besluit tot sluiting van uw pand of woning?

De wet geeft u de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen tegen een besluit tot sluiting in het kader van artikel 13b Opiumwet. De burgemeester moet namelijk steeds een belangenafweging maken bij zijn beslissing. Indien de burgemeester deze belangenafweging niet goed gemaakt heeft, is het mogelijk dat de sluiting van uw pand onterecht is. Indien u overweegt iets tegen het besluit van de gemeente te doen, is het belangrijk dat uw belangen op een goede manier naar voren worden gebracht.

Houdt het indienen van bezwaar de sluiting van uw pand of woning tegen?

Nee. Wanneer u alleen een bezwaarschrift indient tegen het besluit, kan de gemeente uw pand alsnog sluiten. Om de sluiting van uw pand op korte termijn tegen te gaan, dient een tweede procedure opgestart te worden. Naast het indienen van het bezwaarschrift moet een verzoek om een voorlopige voorziening (VoVo) worden ingediend bij de rechtbank.

Een voorlopige voorziening is een snelle tussentijdse beslissing van een rechter, waarbij het gaat om een voorlopig oordeel. De rechter kan in sommige gevallen ook direct een definitieve beslissing nemen. Wanneer een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank op tijd is ingediend, zal de gemeente in de meeste gevallen wachten met de sluiting.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen in deze procedures?

Sjanneke de Crom is gespecialiseerd in artikel 13b Opiumwetzaken. Zij boekt regelmatig successen in dit soort procedures. Zo heeft zij in meerdere zaken succesvol geprocedeerd tot aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees de uitspraak van de Afdeling van 27 juli 2016 hier en de uitspraak van 22 mei 2019 hier. Onder omstandigheden kan zij u in de procedures bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Heeft u een brief gekregen van uw gemeente in het kader van artikel 13b Opiumwet? Neem dan meteen contact op met onze specialist, want direct handelen is vaak nodig om de sluiting tegen te kunnen gaan.

Voor Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet?
Was dit artikel nuttig?

Onze strafrechtadvocaten
in de media met Sluiting drugspand art. 13b Opiumwet

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.