Apelacja RSJ - prawnik specjalizujący się w sprawach karnych

Szukają Państwo adwokata specjalizującego się w prawie karnym?

Wiedza specjalistyczna w zakresie prawa karnego

prawo karne contra ekspertyza

Jestem ofiarą przestępstwa, poszukiwany prawnik?

ekspertyzy prawników

Są Państwo postrzegani jako podejrzani? Jest Pan/Pani ofiarą przestępstwa?

specjalistyczna wiedza z zakresu prawa karnego

W Weening Criminal Lawyers jesteśmy dumni z naszego zespołu wysoce wyspecjalizowanych prawników, którzy są dobrze przygotowani do obsługi każdego aspektu prawa karnego. Dzięki naszej rozległej wiedzy i doświadczeniu pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i firmom chronić ich prawa i interesy.

Nasz zespół prawników specjalizujących się w sprawach karnych stara się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość usług. Rozumiemy, że bycie oskarżonym o popełnienie przestępstwa może być bardzo stresujące i przytłaczające, dlatego ciężko pracujemy, aby zapewnić naszym klientom informacje i komfort podczas całego procesu.

Niezależnie od tego, czy zostali Państwo oskarżeni o przestępstwo narkotykowe, napaść, kradzież lub inne przestępstwo, posiadamy wiedzę specjalistyczną, aby Państwu pomóc. Nasi prawnicy z powodzeniem bronili klientów we wszystkich rodzajach spraw karnych i mogą zapewnić Państwu skuteczną reprezentację potrzebną do ochrony Państwa praw i interesów.

Przestępstwa

Organizacja przestępcza prawnik

Organizacja przestępcza to grupa osób, które wspólnie popełniają przestępstwa.

Czytaj więcej "

Kradzież prawnik

Kradzież lub włamanie bez groźby lub przemocy może być drobnym przestępstwem.

Czytaj więcej "

Narkotyki prawnik

Posiadanie narkotyków jest zabronione zarówno w przypadku narkotyków miękkich, jak i twardych. Handel, produkcja i przemyt są również zabronione.

Czytaj więcej "

Prawo karne gospodarcze prawnik

Odnosi się to do przestępstw wymienionych w ustawie o przestępstwach gospodarczych (WED).

Czytaj więcej "

Prawo karne skarbowe prawnik

W przypadku poważnych nieprawidłowości, takich jak oszustwa, zastosowanie może mieć prawo karne skarbowe.

Czytaj więcej "

Oszustwa i pranie pieniędzy prawnik

Pranie pieniędzy to ukrywanie nielegalnego pochodzenia pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju oszustw.

Czytaj więcej "

Przemoc prawnik

Przemoc publiczna to przemoc grupowa wobec osób lub mienia.

Czytaj więcej "

Handel ludźmi prawnik

Wykorzystywanie ludzi dla osobistych korzyści poprzez przymus, oszustwo, podstęp, przemoc lub nadużycie władzy.

Czytaj więcej "

Morderstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci prawnik

Morderstwo to umyślne pozbawienie kogoś życia z premedytacją. W przeciwnym razie jest to nieumyślne spowodowanie śmierci.

Czytaj więcej "

Korporacyjne prawo karne prawnik

Sprawy karne dla firm i ich pracowników, sprawy karne dotyczące ochrony środowiska, sprawy podatkowe, oszustwa i korupcja.

Czytaj więcej "

Terroryzm prawnik

Przestępstwa terrorystyczne to przestępstwa popełnione z zamiarem terrorystycznym.

Czytaj więcej "

Przestępstwa związane z wyrażaniem opinii prawnik

Przestępstwa takie jak zniewagi słowne, podżeganie do nienawiści i dyskryminacji, podżeganie do przemocy itp.

Czytaj więcej "

Prawo karne drogowe prawnik

Poważne naruszenia przepisów ruchu drogowego i prędkości mogą mieć konsekwencje karne.

Czytaj więcej "

Broń i amunicja prawnik

Zabrania posiadania niektórych rodzajów broni, w tym jej noszenia, wytwarzania i przekazywania.

Czytaj więcej "

Wice prawnik

Wykorzystywanie seksualne, znęcanie się nad dziećmi i czyny przygotowawcze są formami przestępstw.

Czytaj więcej "

Postępowanie karne

Przypadki zajęcia prawnik

Jeśli Państwa przedmiot został zajęty, prawnik może złożyć skargę do sądu w Państwa imieniu.

Czytaj więcej "

Sprzeciw wobec pobierania próbek DNA prawnik

Sprzeciw wobec pobierania próbek nie jest możliwy, ale sprzeciw wobec włączenia profilu DNA do bazy danych DNA w sprawach karnych.

Czytaj więcej "

Kasacja do Sądu Najwyższego prawnik

Jeśli nie zgadza się Pan/Pani z decyzją sądu, może Pan/Pani złożyć odwołanie.

Czytaj więcej "

Grace prawnik

Umorzenie kary przez sąd. Może ono zostać przyznane po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu.

Czytaj więcej "

Rewizja w Sądzie Najwyższym prawnik

Rewizja może unieważnić wyrok skazujący. Mogą Państwo złożyć wniosek do Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej "

Odwołanie do sądu apelacyjnego prawnik

Jeśli nie zgadza się Pan/Pani z decyzją sędziego w sprawie karnej, może Pan/Pani odwołać się do sądu apelacyjnego.

Czytaj więcej "

Międzynarodowe prawo karne prawnik

Międzynarodowe prawo publiczne i krajowe prawo karne w zakresie transgranicznych dochodzeń, ścigania, procesów i sankcji.

Czytaj więcej "

Wymiar sprawiedliwości dla nieletnich prawnik

Nieletni lub dzieci popełniające przestępstwa podlegają prawu karnemu dla nieletnich. Lub prawo karne dla młodocianych (do 23 roku życia).

Czytaj więcej "

Sąd kantonalny prawnik

Kiedy ludzie i firmy popadają ze sobą w konflikt, mogą wnieść spór do sądu rejonowego.

Czytaj więcej "

Prawo karne medyczne prawnik

Prawo karne medyczne dotyczy spraw karnych związanych z aspektem medycznym, zwykle z udziałem pracownika służby zdrowia.

Czytaj więcej "

Wojskowe prawo karne prawnik

Holenderski żołnierz zachowujący się niewłaściwie w dowolnym miejscu na świecie staje przed sądem wojskowym Sądu Okręgowego w Geldrii.

Czytaj więcej "

Wielokrotna izba karna prawnik

Przestępstwa karne z udziałem dorosłych są rozpatrywane przez sędziów zwanych sędziami kantonalnymi, sędziami policyjnymi i wydziałami karnymi.

Czytaj więcej "

Pozbawienie świadczeń prawnik

Jeśli zarobił Pan pieniądze na przestępstwie, sąd może nakazać Panu zwrot tej kwoty rządowi.

Czytaj więcej "

Prawo penitencjarne prawnik

Na przykład prawo do widzeń, opieki medycznej i urlopu. Ponadto każdy zakład karny ma własny regulamin wewnętrzny.

Czytaj więcej "

Sędzia policyjny prawnik

Sędzia policyjny rozpatruje prostsze i mniej poważne sprawy karne zagrożone karą do 12 miesięcy pozbawienia wolności.

Czytaj więcej "

Przesłuchanie przez policję prawnik

Jeśli zostanie Pan/Pani przesłuchany/a przez policję, ma Pan/Pani prawo do obecności adwokata i zachowania milczenia (prawo do zachowania milczenia).

Czytaj więcej "

Zamykanie lokali z narkotykami, sekcja 13b ustawy o opium prawnik

Daje burmistrzowi możliwość zwalczania działalności związanej z narkotykami poprzez zamykanie lokali.

Czytaj więcej "

Przypadki TBS prawnik

Kara pozbawienia wolności z obowiązkowym leczeniem jest najcięższą karą, mającą na celu bezpieczny powrót sprawców po popełnieniu poważnego przestępstwa, w przypadku zaburzeń psychicznych i ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa.

Czytaj więcej "

Sprzeciw wobec nakazu ukarania prawnik

Prokurator może wezwać Pana/Panią lub nałożyć nakaz ukarania, jeśli jest Pan/Pani podejrzany/a o popełnienie przestępstwa.

Czytaj więcej "

Przesłuchanie OM prawnik

Na rozprawach OM nie mogą być Państwo obecni; otrzymają Państwo wyrok oskarżonego za pośrednictwem listu od prokuratury.

Czytaj więcej "

Zażalenie prawnik

Izby orzekają do 90 dni aresztu. Często jest to najpierw krótszy okres.

Czytaj więcej "

Europejski Trybunał Praw Człowieka prawnik

Europejski Trybunał rozpatruje skargi przeciwko państwom członkowskim Rady Europy i może nakładać grzywny.

Czytaj więcej "