Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Politieverhoor

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Politieverhoor. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Politieverhoor strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor politieverhoor

2. advocaat strafrecht voor politieverhoor
3. strafzaak politieverhoor advocaat

U wordt als verdachte uitgenodigd voor een verhoor bij de politie. Wat nu?

Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit, stelt de politie een onderzoek in. In veel gevallen zal de politie u daarover willen ondervragen. Dit wordt het politieverhoor genoemd. Niet alleen nadat u als verdachte bent aangehouden, maar ook op uitnodiging van de politie kunt u op het bureau worden ‘gehoord’. Iedere verdachte heeft het recht om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te spreken. Als verdachte heeft u ook recht op een advocaat tijdens het verhoor bij de politie.

Mag u de uitnodiging voor een politieverhoor weigeren?

U bent niet verplicht gehoor te geven aan de uitnodiging voor het politieverhoor. U mag de uitnodiging dus weigeren. Indien u geen gehoor geeft aan de uitnodiging kan de politie u op een later moment als verdachte aanhouden. U loopt dan het risico dat u vast komt te zitten. Het kan ook zo zijn dat de politie u uitnodigt voor een verhoor omdat er onvoldoende bewijs ligt om u aan te houden. Via het verhoor wil de politie dan aanvullend bewijs verzamelen. Daarom is het verstandig om altijd eerst contact op te nemen met een strafrechtadvocaat, voordat u ingaat op de uitnodiging. Het is belangrijk om op basis van de concrete feiten en omstandigheden in uw zaak een goede afweging te maken.

“ Goed geholpen door een ervaren advocaat. Dank voor het mooie resultaat. ”

Hoe verloopt een politieverhoor?

Tijdens een politieverhoor stelt de politie u allerlei gerichte vragen en wordt u om een verklaring gevraagd. Het verhoor wordt meestal afgenomen op het politiebureau en kan soms enkele uren duren. Meestal heeft de politie van tevoren al bewijsmateriaal verzameld. Tijdens het verhoor wordt u vaak geconfronteerd met bewijsmateriaal en met eventuele onjuistheden in uw verklaring. Ondertussen typt de politieagent uw verklaring mee in een zogenaamd proces-verbaal van verhoor. Ook lichaamstaal en andere opvallende gezichtsuitdrukkingen kunnen in dit proces-verbaal worden opgenomen. Alles wat u zegt en doet, ook buiten het verhoor, kan (tegen u) worden gebruikt.

Waarom is het verstandig om voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat in te schakelen?

Leg nooit een verklaring af bij de politie voordat u met een advocaat heeft gesproken. Zelfs niet als u onschuldig bent. Een verhoor bij de politie wordt door veel mensen gezien als een indrukwekkende ervaring, die de nodige druk met zich meebrengt. Onze strafrechtadvocaat kan voorafgaand aan het verhoor samen met u een plan van aanpak opstellen en u adviseren over gebruikmaking van uw zwijgrecht (zie hieronder). Een advocaat bereidt u voor op het politieverhoor en geeft u uitleg over uw rechten en het verdere verloop van uw strafzaak. Wanneer u zonder advies een verklaring aflegt, kunt u daar ernstige gevolgen van ondervinden. Neemt u vrijblijvend contact op om dat te voorkomen.

Moet u zich tijdens het politieverhoor beroepen op het zwijgrecht?

U kunt nooit worden verplicht om antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Sterker nog, het is een grondrecht om als verdachte in een strafzaak te zwijgen (ook wel zwijgrecht genoemd). De politie is verplicht u aan het begin van het verhoor op dat recht te wijzen. Of het verstandig is om tijdens het politieverhoor te zwijgen, verschilt van geval tot geval. Onze advocaten adviseren u wat in uw specifieke geval het verstandigst is om te doen. In bepaalde gevallen kan het heel goed zijn om in het eerste verhoor een verklaring af te leggen. Belangrijk om te weten is dat wanneer u eenmaal een verklaring heeft afgelegd, u die niet zomaar kunt intrekken. Als u dus door de politie wordt uitgenodigd voor een verdachtenverhoor, is het van essentieel belang om deskundig advies in te winnen over de gebruikmaking van uw zwijgrecht en uw verdere proceshouding. Wij bekijken graag de mogelijkheden met u.

Waarom is het verstandig om een advocaat mee te nemen naar een politieverhoor?

Een politieverhoor is intensief en de politie zal zich inspannen om een verklaring van u te krijgen. De politie hanteert technieken en verhoormethoden, waardoor u (hoge) druk kunt ervaren. Een advocaat waakt ervoor dat het verhoor volgens de regels verloopt. Zo kan direct ingegrepen worden wanneer te veel druk op u wordt uitgeoefend. Ook ziet de advocaat erop toe dat uw verklaring in de juiste bewoordingen door de politie wordt opgenomen in het proces-verbaal van verhoor. De praktijk leert dat de politie zich professioneler opstelt in aanwezigheid van een advocaat. Die grijpt direct in als dat nodig is. De advocaat kan bovendien aangeven dat het verhoor gestopt moet worden, bijvoorbeeld omdat u uitgeput of in de war bent. Ook kan tijdens het verhoor om een time-out worden gevraagd, zodat u met uw advocaat kunt overleggen. Met name op momenten dat u als verdachte wordt geconfronteerd met (nieuw) bewijs kan overleg van grote waarde zijn. Verdachten voelen zich doorgaans meer op hun gemak met een alerte advocaat aan hun zijde die hen door het verhoor heen helpt.

Bestaat de kans dat u op het politiebureau wordt aangehouden, als u zich meldt voor verhoor?

Het komt voor dat een verdachte die zich meldt op het politiebureau vóór het verhoor al wordt aangehouden. Een advocaat kan vooraf voor u uitzoeken of de politie dat van plan is. U weet dan met welke verwachting u zich gaat melden. Ook is het mogelijk dat u tijdens het verhoor wordt aangehouden, indien de politie vindt dat uw verklaring daar aanleiding toe geeft. Zorg er daarom altijd voor dat u zich laat voorlichten door een advocaat voordat u zich gaat melden.

Hoe gaat de strafzaak verder na verhoor?

Na het politieverhoor hoort u vaak een hele tijd niets. U weet niet of het onderzoek naar u wordt stopgezet of dat u voor de rechter moet komen. Die onzekerheid is vervelend. Wij kunnen dit kosteloos voor u uitzoeken. Neemt u vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Voor Politieverhoor een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Politieverhoor?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Politieverhoor
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.