Direct contact met een advocaat?

1. Wat is gratie?

Indien de rechter u een straf of maatregel heeft opgelegd, is het mogelijk een verzoek te doen tot vermindering, omzetting of kwijtschelding van deze straf of maatregel. Dit heet een gratieverzoek. Gratie is geen vorm van beroep. De uitspraak van de rechter wordt dus niet opnieuw beoordeeld.

Ons advies/Tip: Leg nooit een verklaring af tegen iemand van de politie voordat u overleg heeft gehad met een advocaat: niet als verdachte en ook niet als getuige. Dit geldt ook wanneer de medewerker van de politie niet voor een computer zit. De politie mag alles wat u zegt opschrijven, ook wanneer u niet in een officiële verhoorsituatie zit.

2. Van welke straffen kan gratie worden verleend?

Gratie is alleen mogelijk voor straffen of maatregelen die definitief zijn. Indien u nog een mogelijkheid heeft om in beroep te gaan, kan geen gratie worden verleend. Allereerst kan gratie worden verleend voor straffen, zoals een gevangenisstraf, een taakstraf en een boete van meer dan € 340,-. Daarnaast is gratie ook mogelijk indien de rechter u TBS of de ISD-maatregel heeft opgelegd.

3. Wat zijn redenen voor gratie?

Gratie wordt alleen verleend als er nieuwe omstandigheden zijn die de rechter nog niet kende toen de straf of maatregel werd opgelegd. Die nieuwe omstandigheden moeten zo belangrijk zijn dat de rechter waarschijnlijk een andere beslissing zou hebben genomen. Voorbeelden van redenen waarom gratie wordt verleend zijn ziekte, het houden van een (vaste) baan of het moeten zorgen voor het gezin.

Bel direct met een advocaat:

4. Door wie wordt gratie verleend?

Gratie wordt verleend door de Koning. Voordat de Koning op het verzoek beslist, adviseert de rechter en de Minister van Justitie en Veiligheid over het gratieverzoek. In sommige gevallen wordt ook advies aan het Openbaar Ministerie gevraagd.

5. Wat gebeurt er met mijn straf nadat het gratieverzoek is ingediend?

In sommige gevallen wordt de tenuitvoerlegging van de straf of maatregel uitgesteld totdat is beslist op het gratieverzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een gevangenisstraf van 6 maanden of minder, een geldboete of een taakstraf.

Als uw gratieverzoek wordt afgewezen, moet u alsnog uw straf ondergaan. Een nieuw gratieverzoek kan pas een jaar na de afwijzing worden ingediend. Als het gratieverzoek wordt toegewezen, kan de straf of maatregel worden verminderd, kwijtgescholden of worden omgezet in een andere straf. Zo kan een gevangenisstraf bijvoorbeeld worden omgezet in een taakstraf. Ook kan de voorwaarde worden gesteld dat u contact moet houden met de reclassering.

6. Rechtsbijstand door een strafrechtadvocaat bij gratieverzoek

Bij het indienen van een gratieverzoek is bijstand door een advocaat niet verplicht. Wel is het aan te raden een strafrechtadvocaat te raadplegen, omdat hoge eisen worden gesteld aan het verlenen van gratie. De advocaten van Weening strafrechtadvocaten staan u graag bij in de gratieprocedure. Dit is ook mogelijk op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenoemde pro deo advocaat.

Direct contact met een advocaat?

Send this to a friend