Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Moord en doodslag

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Moord en doodslag. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Moord en doodslag strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor moord en doodslag

2. advocaat strafrecht voor moord en doodslag
3. strafzaak moord en doodslag advocaat

Wat is het verschil tussen moord en doodslag?

Voor een bewezenverklaring van doodslag moet vast komen te staan dat iemand een ander opzettelijk van het leven heeft beroofd.

Als daarnaast ook vast is komen te staan dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld is er sprake van moord. Het verschil tussen moord en doodslag is dus dat bij moord sprake is geweest van voorbedachte raad en bij doodslag niet.

Wat is voorbedachte raad?

Om tot een bewezenverklaring van voorbedachte raad te komen moet bewezen worden dat de verdachte vooraf tijd heeft gehad om rustig over zijn besluit na te denken. Volgens vaste rechtspraak is sprake van voorbedachte raad als ‘de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven’. Een duidelijke voorbeeld van moord is een liquidatie.

“ Snel en resultaatgericht. Zeer tevreden over de uitkomst. ”

Welke straffen staan er op moord en doodslag?

Voor de strafoplegging maakt het een groot verschil of moord of doodslag wordt bewezen. Op moord staat een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar of een levenslange gevangenisstraf. Op doodslag staat een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar.

Voor de hoogte van de straf die de rechter bij moord of doodslag oplegt, zijn vele factoren van belang. Te denken valt aan de manier waarop het delict is gepleegd, de persoon van verdachte, de relatie van de verdachte met het slachtoffer en het strafrechtelijk verleden van de verdachte.

Het is moeilijk in te schatten welke straf de rechter bij een bewezenverklaring zal opleggen. Het is voor een verdachte van groot belang om vanaf het eerste moment de juiste proceshouding te kiezen. De advocaten van Weening Strafrechtadvocaten kunnen u op basis van ruime ervaring daarbij adviseren.

Wat kan een strafrechtadvocaat doen als u verdacht wordt van moord of doodslag?

Het eerste wat een gespecialiseerd strafrechtadvocaat zal onderzoeken wanneer hij een verdachte van moord of doodslag bijstaat, is of er bewijs is tegen de verdachte.

Het eerste wat een gespecialiseerd strafrechtadvocaat zal onderzoeken wanneer hij een verdachte van moord of doodslag bijstaat, is of er bewijs is tegen de verdachte. In de praktijk is gebleken dat door de verdediging op het punt van de voorbedachte raad veel winst is te behalen. Bij zijn oordeel of er sprake is geweest van voorbedachte raad kan de rechter namelijk rekening houden met zogenaamde contra-indicaties. Dat zijn aanwijzingen die erop duiden dat de verdachte niet met voorbedachte raad heeft gehandeld. Van dergelijke contra-indicaties is bijvoorbeeld sprake als de verdachte in hevige drift heeft gehandeld of als de verdachte direct na zijn besluit over is gegaan tot handelen.

Geregeld komt het voor dat een verdachte vanuit zelfverdediging handelt. In dat geval zal onderzocht moeten worden of een noodweer-verweer gevoerd kan worden. Zo’n verweer moet zorgvuldig opgebouwd worden en voor een goede kans van slagen is het moment waarop een verdachte ermee komt vaak cruciaal. Wij hebben in het verleden cliënten die een moord gepleegd hadden succesvol bijgestaan met een beroep op noodweer.

Als de rechter toch toekomt aan het opleggen van een straf, is een goede begeleiding naar de zitting van groot belang. Onze advocaten bereiden u voor op wat u te wachten staat, zodat u op de zitting niet voor verrassingen komt te staan.

Waarom een gespecialiseerde strafrechtadvocaat?

In elke strafzaak is het van belang dat de verdachte bijstand krijgt van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. In moord- en doodslagzaken des te meer gelet op de complexiteit van de zaak en de grote belangen die voor de verdachte op het spel staan.

De vraag of er sprake is geweest van opzet en voorbedachte raad op de levensberoving blijkt in de rechtspraktijk namelijk niet eenvoudig te beantwoorden. Het gaat om juridisch zeer complexe materie. Wij vinden dan ook dat een verdachte niet moet worden bijgestaan door een (piket)advocaat, maar dat hij wordt bijgestaan door een ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Een advocaat die weet welke juridische en feitelijke aspecten bij moord en doodslag van doorslaggevende betekenis (kunnen) zijn. Daardoor blijft niets liggen en worden alle relevante verweren gevoerd. Met succes stonden onze specialisten in het verleden verdachten bij in spraakmakende zaken. Van fatale caféruzie tot crime-passionele en van kindermoord tot liquidatie.

U bent op zoek naar een strafrechtadvocaat?

Als u of een van uw naasten wordt verdacht van moord of doodslag kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten op 088-9336464. Dat kan ook als de zaak in handen is van een andere advocaat. Als u het gevoel heeft dat niet alles gedaan wordt aan uw zaak, moet u meteen handelen. De belangen zijn te groot om af te wachten. Indien u dat wenst, nemen onze advocaten de verdediging onmiddellijk over van de behandelend advocaat.

Voor Moord en doodslag een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Moord en doodslag?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Moord en doodslag
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.