Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Verzet tegen strafbeschikking

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Verzet tegen strafbeschikking. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Verzet tegen strafbeschikking strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor verzet tegen strafbeschikking

2. advocaat strafrecht voor verzet tegen strafbeschikking
3. strafzaak verzet tegen strafbeschikking advocaat

Wat is een strafbeschikking?

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, houdt dat in dat de officier van justitie heeft vastgesteld dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een of meerdere strafbare feiten. De officier van justitie heeft u daarvoor de straf gegeven die op de strafbeschikking staat vermeld.

De straf die u middels een strafbeschikking kan worden opgelegd kan bestaan uit een taakstraf, een geldboete, een ontzegging van de rijbevoegdheid, een verplichting tot het betalen van schadevergoeding of een ‘onttrekking aan het verkeer’. Daarnaast is het mogelijk dat u een combinatie van voornoemde straffen krijgt opgelegd of dat u verplicht wordt zich tijdelijk aan zeer vergaande aanwijzingen omtrent u gedrag te houden.

Voor welke strafbare feiten kunt u een strafbeschikking ontvangen?

De officier van justitie kan een strafbeschikking uitvaardigen voor alle overtredingen en voor misdrijven waarop een maximale gevangenisstraf van zes jaren is gesteld. De bedoeling is dat de strafbeschikking wordt uitgevaardigd bij relatief lichte strafbare feiten. Hierbij kunt u denken aan eenvoudige mishandeling, vernieling, bedreiging en een aantal verkeersdelicten zoals het te hard rijden en het rijden onder invloed.

“ Snel en resultaatgericht. Zeer tevreden over de uitkomst. ”

Wat zijn de gevolgen van een strafbeschikking?

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen moet u zich bewust zijn van het feit dat een strafbeschikking niet hetzelfde is als een normale boete. Een strafbeschikking kan namelijk zéér vergaande consequenties met zich meebrengen.

Zo zal een uitgevaardigde strafbeschikking wegens het begaan van een misdrijf altijd worden vermeld op uw justitiële documentatie (strafblad). Als gevolg van die aantekening op uw strafblad krijgt u mogelijk geen verklaring omtrent gedrag (VOG). Dat kan ertoe leiden dat u problemen krijgt met uw werkgever of met het zoeken van een baan of een stageplaats. Daarnaast is het van belang om te weten dat de strafbeschikking gelijkgesteld wordt met een rechtelijke veroordeling. Daardoor wordt de strafbeschikking gebruikt bij de recidivebepaling. Dat betekent dat als u zich nogmaals schuldig maakt aan een strafbaar feit u mogelijk een hogere straf krijgt opgelegd omdat u reeds eerder een (zelfde soort) strafbaar feit heeft begaan zoals opgetekend op uw strafblad. Een ander ingrijpend gevolg is dat u door een strafbeschikking verplicht kunt worden om uw DNA af te staan voor opname in de DNA-databank.

Hoe komt een strafbeschikking tot stand?

De strafbeschikking is ingevoerd omdat de strafbeschikking een goedkoper en sneller alternatief is dan de procedure bij de strafrechter. Meer zaken kunnen middels een strafbeschikking in een kortere periode worden afgedaan, doordat de officier van justitie bij het uitvaardigen van een strafbeschikking zowel overgaat tot vervolging als tot bestraffing.

Aan het toekennen van die dubbele bevoegdheid kleven echter risico’s. Het is namelijk de officier van justitie onder wiens verantwoordelijkheid het bewijs door de politie wordt verzameld. Diezelfde officier beoordeelt vervolgens of hij aan de hand van dat bewijs overgaat tot vervolging, waarna hij eveneens beoordeelt of er voldoende bewijs op tafel ligt voor een veroordeling. Een onafhankelijke rechter die het bewijs beoordeelt, komt in het gehele proces dan ook niet voor. Daardoor gebeurt het vaak dat de officier van justitie ten onrechte tot het oordeel komt dat er voldoende bewijs is op basis waarvan hij u schuldig kan bevinden. Het komt geregeld voor dat een onafhankelijke rechter iemand met een strafbeschikking later vrijspreekt.

Bent u het niet eens met een strafbeschikking?

U dient zich altijd af te vragen of u het eens bent met de strafbeschikking die u heeft ontvangen. Het kan zo zijn dat u de straf die u heeft gekregen te hoog vindt, of u kunt van mening zijn dat u ten onrechte bent bestraft. U kunt dan bezwaar maken, door verzet in te stellen.

Als u het om welke reden dan ook oneens bent met de strafbeschikking is het verstandig om direct contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De advocaat kan dan het dossier opvragen en vervolgens de mogelijkheden met u bespreken.

Welke termijn geldt voor het instellen van verzet tegen een strafbeschikking?

Tegen een strafbeschikking kan binnen 14 dagen verzet worden ingesteld. De termijn van 14 dagen gaat lopen nadat de strafbeschikking in persoon aan u is uitgereikt of wanneer vaststaat dat u op een andere manier hier kennis van heeft vernomen.

Wat kan uw advocaat betekenen bij een strafbeschikking?

Het is altijd verstandig om een advocaat te raadplegen als u een strafbeschikking heeft ontvangen. Een strafrechtadvocaat kan dan het dossier bekijken en onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende bewijs is. Ook kan een strafrechtadvocaat beoordelen of er bijvoorbeeld sprake is van zelfverdediging (noodweer) of omstandigheden die strafverminderend kunnen werken. De vraag of u schuldig of onschuldig bent, is daarbij niet van belang. De rechter beantwoordt alleen de vraag of er voldoende bewijs is voor een veroordeling? Als er onvoldoende bewijs voorhanden is, zal een advocaat dit voor u kunnen aanvoeren en zal een rechter u vrijspreken. Maar daarvoor moet u dan wel verzet instellen tegen de strafbeschikking.

Kan uw advocaat verzet instellen tegen een strafbeschikking?

Tegen een strafbeschikking kunt u bezwaar maken door verzet in te stellen bij het Openbaar Ministerie. Ook als u op het politiebureau buiten aanwezigheid van een advocaat akkoord bent gegaan met de strafbeschikking kunt u nog steeds verzet instellen. Daarvoor heeft u twee weken de tijd. Indien u binnen die twee weken geen verzetschrift indient, kunt u niets meer aan de strafbeschikking veranderen en zal die ten uitvoer worden gelegd.

Verzet dient op de juiste wijze ingesteld te worden. Een advocaat kan u daarbij helpen en kan voorts uw kans van slagen vergroten. Een strafrechtadvocaat weet door ervaring en expertise als geen ander op welke punten hij moet letten en welke juridische verweren hij moet aanvoeren. Neemt u vrijblijvend contact op met een van onze strafrechtadvocaten.

Uitgenodigd voor een OM-hoorzitting, wat nu?

Als de officier van justitie voornemens is om u een strafbeschikking met een taakstraf, een ontzegging van de rijbevoegdheid, een maatregel omtrent het gedrag of een betalingsverplichting van meer dan €2000 op te leggen, dient hij u eerst te horen. U wordt dan uitgenodigd voor een zogenaamde OM-hoorzitting. Tijdens deze OM-hoorzitting heeft u het recht om u te laten bijstaan door een advocaat. Als u besluit gebruik te maken van de bijstand van een strafrechtadvocaat zal deze de zaak met u bespreken en u van de juiste adviezen voorzien. Verder kan de advocaat relevante punten onder de aandacht van de officier brengen, alvorens de officier al dan niet zal overgaan tot het opleggen van de strafbeschikking. Tegen deze strafbeschikking kunt u verzet instellen.

Wat gebeurt er na het instellen van verzet?

Na het instellen van verzet behoort de zaak naar de rechter te gaan. Dat gebeurt echter lang niet altijd als er verzet is aangetekend (in 2015 ging 60% van de verzetzaken naar de rechter). In de overige gevallen wordt de strafbeschikking ingetrokken (geseponeerd) of gewijzigd.

Van de zaken die uiteindelijk bij de rechter terecht kwamen, werd de verdachte in een aanzienlijk deel daarvan vrijgesproken (in 2015 werd ongeveer 23% vrijgesproken). Ook is de straf die de rechter bij een veroordeling oplegt in veel gevallen lager dan bij de strafbeschikking.

De cijfers geven eens te meer aan dat het kan lonen om tegen een strafbeschikking verzet in te stellen. Onze advocaten staan u graag bij in deze procedure.

Wat is het verschil tussen een strafbeschikking en een transactievoorstel?

Wanneer het OM u een strafbeschikking oplegt, ontvangt u een brief van het CJIB met de letter ‘O’. In deze brief staat beschreven welke straf het OM u heeft opgelegd. Indien u geen verzet instelt tegen de strafbeschikking, bent u verplicht aan de straf te voldoen. Wanneer het OM u een transactievoorstel toezendt, ontvangt u een brief van het CJIB met de letter ‘T’. Om te voorkomen dat u bij de strafrechter moet komen, kunt u ervoor kiezen om het transactievoorstel te betalen. U bent hiertoe niet verplicht.

Voor Verzet tegen strafbeschikking een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Verzet tegen strafbeschikking?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Verzet tegen strafbeschikking
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.