Wat is hoger beroep?

Een strafzaak wordt in eerste instantie behandeld door de rechtbank. Indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter heeft u de mogelijkheid om de zaak in hoger beroep voor te leggen aan het gerechtshof.

In hoger beroep zal de zaak in volle omvang behandeld en beoordeeld worden. Het gerechtshof is echter de laatste instantie waar de feiten van de zaak worden vastgesteld. Kwesties zoals de betrouwbaarheid van getuigen en deskundigen kunnen in cassatie bij de Hoge Raad slechts zeer beperkt getoetst worden. Het is dus zaak dat alle mogelijkheden die het hoger beroep biedt benut worden.

Wanneer kan ik in hoger beroep?

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de eerste rechter heeft u de mogelijkheid om zelf bij de griffie van de rechtbank hoger beroep in te stellen. U kunt echter ook een advocaat vragen om namens u hoger beroep in te stellen. Het is echter cruciaal dat dit op tijd gebeurt. Indien u te laat bent zal het gerechtshof het hoger beroep niet behandelen en zal een eventueel opgelegde straf ten uitvoer worden gelegd.

Binnen welke termijn moet ik hoger beroep instellen

Indien u zelf bij de zitting aanwezig bent geweest, is de beroepstermijn 14 dagen na de dag van de uitspraak. In bijzondere gevallen gaat de beroepstermijn pas lopen nadat de uitspraak aan u is betekend.

Wat moet ik doen na het indienen van hoger beroep?

Het is mogelijk om in hoger beroep onderzoek te laten verrichten zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen en deskundigen. Het is raadzaam dat u zich daarbij laat bijstaan door een strafrechtadvocaat. Het is van groot belang dat dit zo snel mogelijk kenbaar wordt gemaakt aan het gerechtshof. Tijdig opgegeven onderzoekswensen worden beoordeeld aan de hand van het verdedigingsbelang. Getoetst wordt dan of er vanuit het oogpunt van de verdediging een belang is om het gevraagde onderzoek te laten verrichten. Dat is er vaak wel.

Indien te lang gewacht wordt met het indienen van onderzoekswensen worden deze aan de hand van het zogenaamde noodzaakscriterium getoetst. Verzoeken worden dan enkel nog toegewezen als het gerechtshof vindt dat het noodzakelijk is om het gevraagde onderzoek alsnog te laten verrichten. Bij dit strenge criterium worden verzoeken minder snel toegewezen.

Heb ik een advocaat nodig in hoger beroep?

Het gerechtshof is niet gebonden aan de door de rechtbank opgelegde straffen. Het gerechtshof kan naast lagere straffen ook hogere straffen opleggen. Het is daarom ook van groot belang dat uw zaak wordt behandeld door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat die u kan helpen om een goede afweging te maken tussen de kansen en de risico’s in hoger beroep.

Kan ik nog iets doen als ik het niet eens ben met de uitspraak in hoger beroep?

Na de uitspraak in hoger beroep heeft u in beginsel 14 dagen de tijd om cassatie in te stellen. De tenuitvoerlegging van een eventuele straf wordt daardoor uitgesteld. Klik hier voor meer informatie over: de cassatieprocedure bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Gerelateerde berichten

Een van de verdachten in deze zaak werd bijgestaan door Lodewijk Rinsma Een cliënt van Weening Strafrechtadvocaten is op 14 augustus 2019 door het Gerechtshof Amsterdam cliënt integraal vrijgesproken van de verdenking van heling . Cliënt werd samen met een ander ervan verdacht een beeld uit de Romeinse tijd van onschatbare culturele waarde te hebben…

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Pim de Korte Een cliënt die verdacht werd van de handel in en het aanwezig hebben van honderden kilo’s professioneel vuurwerk heeft in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam een lage(re) straf gekregen. De rechtbank had cliënt nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 8…

A.D. wordt bijgestaan door Wendy Geurts https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/tbs-in-moordzaak-sirwan-kassan-uit-oostburg-op-de-helling~a1dd3649/

Jurandy T., de man die tot levenslang is veroordeeld voor de liquidatie van Sven Prins, wil een uitgebreide verklaring gaan afleggen over de zaak. Dat bleek vrijdag tijdens een tussentijdse behandeling van het hoger beroep dat dient in het gerechtshof in Den Bosch. Volgens T.’s advocaat Serge Weening wil zijn cliënt openheid van zaken geven….

Page 1 of 21 2

Direct contact met een advocaat?