Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Hoger beroep bij het Gerechtshof

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Hoger beroep bij het Gerechtshof. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Hoger beroep bij het Gerechtshof / gerechtshoven strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor hoger beroep bij het gerechtshof

2. advocaat strafrecht voor hoger beroep bij het gerechtshof
3. strafzaak hoger beroep bij het gerechtshof advocaat

Wat is hoger beroep?

Een strafzaak wordt in eerste instantie behandeld door de rechtbank. Indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter heeft u de mogelijkheid om de zaak in hoger beroep voor te leggen aan het gerechtshof.

In hoger beroep zal de zaak in volle omvang behandeld en beoordeeld worden. Het gerechtshof is echter de laatste instantie waar de feiten van de zaak worden vastgesteld. Kwesties zoals de betrouwbaarheid van getuigen en deskundigen kunnen in cassatie bij de Hoge Raad slechts zeer beperkt getoetst worden. Het is dus zaak dat alle mogelijkheden die het hoger beroep biedt benut worden.

Wanneer kunt u in hoger beroep?

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de eerste rechter heeft u de mogelijkheid om zelf bij de griffie van de rechtbank hoger beroep in te stellen. U kunt echter ook een advocaat vragen om namens u hoger beroep in te stellen. Het is echter cruciaal dat dit op tijd gebeurt. Indien u te laat bent zal het gerechtshof het hoger beroep niet behandelen en zal een eventueel opgelegde straf ten uitvoer worden gelegd.
“ Zeer overtuigend in de rechtszaal. ”

Binnen welke termijn moet u hoger beroep instellen?

Indien u zelf bij de zitting aanwezig bent geweest, is de beroepstermijn 14 dagen na de dag van de uitspraak. In bijzondere gevallen gaat de beroepstermijn pas lopen nadat de uitspraak aan u is betekend.

Wat moet u doen na het indienen van hoger beroep?

Het is mogelijk om in hoger beroep onderzoek te laten verrichten zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen en deskundigen. Het is raadzaam dat u zich daarbij laat bijstaan door een strafrechtadvocaat. Het is van groot belang dat dit zo snel mogelijk kenbaar wordt gemaakt aan het gerechtshof. Tijdig opgegeven onderzoekswensen worden beoordeeld aan de hand van het verdedigingsbelang. Getoetst wordt dan of er vanuit het oogpunt van de verdediging een belang is om het gevraagde onderzoek te laten verrichten. Dat is er vaak wel.

Indien te lang gewacht wordt met het indienen van onderzoekswensen worden deze aan de hand van het zogenaamde noodzaakscriterium getoetst. Verzoeken worden dan enkel nog toegewezen als het gerechtshof vindt dat het noodzakelijk is om het gevraagde onderzoek alsnog te laten verrichten. Bij dit strenge criterium worden verzoeken minder snel toegewezen.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen in hoger beroep?

Het gerechtshof is niet gebonden aan de door de rechtbank opgelegde straffen. Het gerechtshof kan naast lagere straffen ook hogere straffen opleggen. Het is daarom ook van groot belang dat uw zaak wordt behandeld door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat die u kan helpen om een goede afweging te maken tussen de kansen en de risico’s in hoger beroep.

Kunt u nog iets doen als u het niet eens bent met de uitspraak in hoger beroep?

Na de uitspraak in hoger beroep heeft u in beginsel 14 dagen de tijd om cassatie in te stellen. De tenuitvoerlegging van een eventuele straf wordt daardoor uitgesteld. Klik hier voor meer informatie over: de cassatieprocedure bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Voor Hoger beroep bij het Gerechtshof een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Hoger beroep bij het Gerechtshof?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Hoger beroep bij het Gerechtshof
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.