Spoedgeval? 24 uur per dag een strafrechtadvocaat

Door de omvang van ons kantoor is het in geval van spoed 24 uur per dag mogelijk te woord gestaan te worden door een strafrechtadvocaat. Bij spoedgevallen moet u denken aan een huiszoeking of doorzoeking van uw bedrijf door de politie of de FIOD of aan aanhouding door een opsporingsdienst.

Voor de politie komen we altijd ongelegen, voor u komen we precies op tijd.

Gratis juridisch advies

Binnen 24 uur antwoord

088-9336464

24 uur per dag

+31 43 3500 262

Vanuit het buitenland

Voor onmiddelijke deskundige bijstand, bel nu

Gearresteerd/aangehouden door politie?

Als u nog op vrije voeten bent, kunt u als verdachte zelf contact opnemen met een strafrechtadvocaat. Nadat u bent aangehouden door politie heeft u onmiddellijk recht op overleg met een advocaat, maar vaak is het niet meer mogelijk om zelf contact op te nemen met een strafrechtadvocaat als u bent aangehouden door de politie. In dat geval kunt u bij de politie wel nog aangeven door welke strafrechtadvocaat u graag bijgestaan wilt worden. De politie zal deze dan voor u bellen. Als u echter geen naam paraat heeft, wordt aan u een piketadvocaat toegewezen. De advocaat die u dan krijgt, is vaak minder deskundig op het gebied van strafrecht. Het staat u overigens vrij om op elk gewenst moment van advocaat te wisselen.

In veel gevallen komt een aanhouding onverwacht en heeft een verdachte zich er niet op voorbereid. In de cel kan hij ook geen advocaat meer zoeken.

U kunt als familielid van iemand die is aangehouden door de politie natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten. Dat wordt vaak op prijs gesteld door de verdachte. Wij treden dan op als voorkeursadvocaat en bezoeken uw dierbare onmiddellijk op het politiebureau. Daar zijn in beginsel geen kosten aan verbonden. Een bijkomend voordeel is dat wij u op de hoogte kunnen houden van de situatie rondom uw familielid. In tegenstelling tot veel andere advocaten vinden wij het vanzelfsprekend om u daarover te informeren.

Omdat wij ook optreden als strafrechtadvocaat in heel Nederland, is een telefoontje genoeg om de verdediging in gang te zetten.

Het zelf kiezen van een strafrechtadvocaat heeft zo zijn voordelen

Men weet doorgaans met wie men te maken heeft en men weet dat men in vertrouwde handen is. Dat is zeker in strafzaken een prettig gevoel. Het is raadzaam om met een deskundig strafrechtadvocaat te overleggen voordat u verhoord wordt door de politie. Of u schuldig of onschuldig bent, doet niet ter zake. Een strafrechtadvocaat kan u voorbereiden op uw verhoor bij de politie en uitleggen waarmee u rekening moet houden. Natuurlijk wijst een goede strafrechtadvocaat u ook op uw rechten, waaronder het zwijgrecht.

Na uw aanhouding heeft u veel aan uw hoofd en moet u zich geen zorgen meer hoeven maken over uw rechtsbijstand. U moet het gevoel hebben dat u veilig bent, dat uw belangen worden behartigd door een strafrechtadvocaat die u de juiste adviezen geeft en waar u vertrouwen in heeft. Voor een goede verdediging moet u een team vormen met uw advocaat. Daarvoor is het nodig dat u op één lijn zit.

Zwijgrecht

Veel mensen willen de politie van alles vertellen. Ze willen de vragen beantwoorden die de politie stelt. Vaak omdat zij denken dat zij toch niets te verbergen hebben. Maar ook omdat zij het onbeleefd vinden om geen antwoord te geven.

Tegen deze mensen zeggen wij dat zij moeten beseffen dat ze in de rol van verdachte zitten. De politie heeft een verdenking, terecht of onterecht. Als verdachte heeft u het recht om te zwijgen. Dat recht is uitdrukkelijk in de wet opgenomen.

Alles wat u tegen de politie zegt, kan tegen u gebruikt worden. Ook wat u zegt buiten het verhoor. En wat u heeft gezegd, kan moeilijk teruggedraaid worden. Om die reden adviseren wij u op voorhand in alle gevallen gebruik te maken van uw zwijgrecht totdat u in overleg met uw strafrechtadvocaat al dan niet voor een andere koers kiest.

Uitnodiging om u te melden op het politiebureau

Als de politie u wil verhoren kunt u een uitnodiging ontvangen om u te melden op het politiebureau. Neemt u voordat u zich gaat melden contact op met een strafrechtadvocaat.

Met een strafrechtadvocaat kunt u overleggen of u zich wel moet melden en wat eventuele gevolgen zijn als u dat niet doet. Ook kan een advocaat u adviseren over uw rechten tijdens het verhoor bij de politie. Als u niet aangehouden wordt, kunt u bijvoorbeeld opstappen wanneer u wilt.

Onze strafrechtadvocaten adviseren u graag over uw rechten.

Advocaat bij politieverhoor

Als u aangehouden wordt, kan de politie u in beginsel 9 uur ophouden voor verhoor. Tijdens deze uren heeft u recht op een strafrechtadvocaat. Deze advocaat kan u ook bijstaan tijdens het verhoor.

Doet u nooit afstand van het recht om een advocaat te spreken voor uw eerste verhoor!

Inverzekeringstelling

Nadat de politie u heeft aangehouden en verhoord kan zij besluiten om u langer vast te houden. Dat kan dan in beginsel voor 3 dagen. Dat heet inverzekeringstelling. In die periode kan de politie u verder verhoren en ander onderzoek doen. Het is van groot belang dat u in die periode bijgestaan wordt door een strafrechtadvocaat die u adviseert over uw rechten en u bijstaat bij het bepalen van uw proceshouding.

Wil de politie u nog langer vasthouden, dan moet u binnen 3 dagen en 15 uren voorgeleid worden voor een rechter-commissaris. Deze beoordeelt dan of u terecht bent aangehouden en of u langer vast moet blijven zitten.

Inbewaringstelling

Als de verdenking ernstig genoeg is, kan de rechter-commissaris u in bewaring stellen. Daarmee begint de voorlopige hechtenis. U wordt dan voor een periode van maximaal 14 dagen van uw vrijheid beroofd. Tijdens de zitting bij de rechter-commissaris is het van groot belang dat u wordt bijgestaan door een strafrechtadvocaat. Afhankelijk van de zaak kan een strafrechtadvocaat met de juiste verweren en verzoeken voorkomen dat u langer van uw vrijheid beroofd blijft. Wij staan u graag bij tijdens deze procedure.

Gevangenhouding

Indien de rechter-commissaris u in bewaring heeft gesteld, verschijnt u meestal binnen 14 dagen bij de meervoudige raadkamer van de rechtbank. Deze drie rechters kunnen bevelen dat uw voorlopige hechtenis voor een termijn van 90 dagen wordt verlengd. Ook tijdens deze procedure staan wij u graag bij met onze expertise. Mocht de raadkamer beslissen dat u langer van uw vrijheid beroofd moet blijven, dan kunt u tegen die beslissing hoger beroep instellen. Wij adviseren u in dat geval graag over de mogelijkheden. Binnen deze 90 dagen ontvangt u een dagvaarding om te verschijnen voor de strafrechter.

Neemt u contact op met een strafrechtadvocaat voor uitgebreide uitleg over de procedure van de voorlopige hechtenis. Wij hebben altijd een strafrechtadvocaat in de buurt.

Dagvaarding

Of u nou na verhoor naar huis gestuurd bent, of u heeft in voorlopige hechtenis gezeten, op enig moment moet u iets horen van justitie.

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, kan de officier van justitie u een transactievoorstel doen, een strafbeschikking uitvaardigen of u een dagvaarding sturen om te verschijnen voor de rechter. De meeste zaken worden behandeld door de politierechter. Zwaardere zaken bij de meervoudige kamer. Wij adviseren u om in alle gevallen waarin u iets van de politie of justitie hoort, onmiddellijk contact op te nemen met een van onze strafrechtadvocaten. Zij kunnen u vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden. Omdat de wet termijnen stelt waarbinnen u moet reageren, is het raadzaam om snel contact op te nemen.

Een goede voorbereiding van groot belang

U bent verdachte? Als u dient te verschijnen bij de rechter, is het raadzaam om goed voorbereid te zijn. U moet weten wat u te wachten staat en u moet weten wat u moet doen. Onze advocaten adviseren u daar graag over. Na een goede voorbereiding verschijnt u een stuk zelfverzekerder op zitting.

Bij een goede voorbereiding hoort ook het nadenken over ontlastend bewijs. U kunt daarbij denken aan nader onderzoek, maar bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid om getuigen op te roepen. Om uw rechten optimaal te effectueren is het raadzaam om tijdig met de voorbereiding te beginnen. Er zijn termijnen die in acht genomen moeten worden, dus snel handelen is geboden.

Wij zijn er als strafrechtadvocaat om u bij te staan. Waar iemand ook van verdacht wordt, wij verdedigen de persoon. Indachtig de woorden van de grote strafrechtadvocaat mr. Max Moszkowicz sr, verdedigen wij niet de daad, maar de mens.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goede verdediging. Wij beschouwen het als onze taak om het individu bij te staan in de strijd tegen de grote overheid. Wij staan ook echt aan uw kant. Of u nou schuldig of onschuldig bent. En wat u ons vertelt, behandelen wij absoluut vertrouwelijk.

Soorten strafzaken

De strafrechtadvocaten bij ons kantoor houden zich bezig met alle facetten van het strafrecht.

Binnen het kantoor is bovendien bijzondere expertise op het gebied van verkeersstrafrecht en terrorisme aanwezig.

Wij houden ons uitsluitend bezig met strafzaken, waardoor we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van strafrecht. Zaken worden tijdens wekelijks kantooroverleg door de behandelend strafrechtadvocaat besproken met de kantoorgenoten. Daardoor worden de belangen van onze cliënten niet alleen door een competente advocaat, maar door een deskundig team van strafrechtadvocaten behartigd.

Procedures bij de rechtbank

Wij hebben ervaring en expertise op alle gebieden van het strafrecht.

Ook als u als getuige moet verschijnen heeft u rechten (verschoningsrecht). In voorkomend geval staan wij u dan graag bij. We begeleiden geen kroongetuigen, geen bedreigde getuigen en geen informanten van politie.

Procedures bij de Hoge raad der Nederlanden

Procedures bij het Europese Hof voor de rechten van de Mens

Naast bovengenoemde procedures staan wij u graag bij met penitentiaire zaken, militair strafrecht, medisch strafrecht en gratieprocedures. Ook als u als getuige moet verschijnen heeft u rechten (verschoningsrecht). In voorkomende geval staan wij u dan graag bij. We begeleiden geen kroongetuigen, geen bedreigde getuigen en geen informanten van politie.

Financieel

De tarieven voor onze werkzaamheden zijn afhankelijk van de aard en omvang van de zaak, maar natuurlijk ook van uw financiële situatie. Wij vinden dat iedereen recht heeft op goede rechtsbijstand, dus ook als u niet in staat bent om zelf voor uw advocaat te betalen. In dat geval biedt ons kantoor u de mogelijkheid om u op basis van een toevoeging te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Dit wordt ook wel pro deo advocaat genoemd, of zoals men het vroeger noemde: een advocaat van onvermogen, bij wie men terecht kon met een akte van onvermogen of bewijs van onvermogen. Over onze uurtarieven en eventuele (vaste) prijsafspraken informeren wij u graag.

Vul ons contactformulier in voor onmiddellijke deskundige bijstand van een strafrechtadvocaat.
Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Veilig: uw bericht wordt versleuteld verzonden

Direct contact met een advocaat?