Weening strafrechtadvocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat zich onderscheidt door betrokkenheid en gedrevenheid.

Penitentiair recht

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van penitentiair recht.

Direct contact met een advocaat?

1. Wat is penitentiair recht?

Het penitentiair recht regelt de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Indien u gedetineerd bent binnen een gevangenis of het huis van bewaring, krijgt u te maken met de regels van het penitentiaire recht. In de volksmond wordt dit ook wel detentierecht genoemd. Of het nu gaat om de afwijzing van een verlofverzoek, verkeerd geleverde boodschappen, plaatsing in een isoleercel of problemen rondom de detentiefasering: voor iemand die opgesloten zit tussen vier gevangenismuren of verblijft in een kliniek, zijn dit soort kwesties orde van de dag en om die reden van groot belang. Indien u vindt dat u niet op een correcte manier wordt behandeld of dat regels in de gevangenis niet worden nageleefd, kunnen wij u helpen juridische stappen te ondernemen.

Ons advies/Tip: Leg nooit een verklaring af tegen iemand van de politie voordat u overleg heeft gehad met een advocaat: niet als verdachte en ook niet als getuige. Dit geldt ook wanneer de medewerker van de politie niet voor een computer zit. De politie mag alles wat u zegt opschrijven, ook wanneer u niet in een officiële verhoorsituatie zit.

2. Waar is het penitentiair recht geregeld?

Het penitentiaire recht is verdeeld over verschillende wetten en regelingen. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig om uit te zoeken wat uw rechten zijn en welke juridische procedures in uw geval openstaan. Onze advocaten kunnen u hierover informeren en adviseren. De belangrijkste bronnen van het penitentiaire recht zijn:

  • De Penitentiaire Beginselenwet (PBW)
  • De Penitentiaire Maatregel (PM)
  • Regeling Selectie, Plaatsing en Overplaatsing Gedetineerden (Regeling SPOG)
  • Regeling Tijdelijk Verlaten van de Inrichting (RTVI)
  • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BvT)
  • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj)

3. Wat zijn veelvoorkomende kwesties waar gedetineerden tegenaan lopen?

Binnen de gevangenismuren is het belangrijk te weten wat uw rechten zijn. Nog belangrijker is het te weten welke juridische stappen u kunt zetten als u meent dat uw rechten worden geschonden. Wij hebben daarom een aantal veelvoorkomende kwesties binnen het gevangeniswezen voor u op een rij gezet.

Direct contact met een advocaat?
Send this to a friend