Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Herziening bij de Hoge Raad

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Herziening bij de Hoge Raad. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Herziening bij de Hoge Raad strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

1. beste strafrechtadvocaat voor herziening bij de Hoge Raad

2. advocaat strafrecht voor herziening bij de Hoge Raad
3. strafzaak herziening bij de Hoge Raad advocaat

Herziening kan een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling geheel ongedaan maken. Bij toewijzing van een herzieningsverzoek bepaalt de Hoge Raad dat de strafzaak volledig opnieuw moet worden beoordeeld.

Wat is herziening?

Indien u onherroepelijk bent veroordeeld door de rechter, kan het in sommige gevallen mogelijk zijn uw zaak te heropenen. De zaak wordt dan opnieuw beoordeeld door een rechter. Dit wordt herziening of revisie genoemd. Herziening bij de Hoge Raad is zeldzaam en de eisen die aan een verzoek tot herziening worden gesteld zijn hoog. Toch heeft ons kantoor succes gehad in herzieningszaken.

Wie kan herziening aanvragen?

Zowel het Openbaar Ministerie als de veroordeelde kan herziening van een strafzaak aanvragen. Als het Openbaar Ministerie een herziening aanvraagt, heet dit herziening ten nadele. Een herziening op initiatief van de veroordeelde wordt herziening ten voordele genoemd. Hieronder worden beide varianten besproken.

“ Uitstekend bijgestaan, met een vrijspraak als resultaat. ”

Van welke uitspraken kan u herziening aanvragen?

Alleen als u bent veroordeeld door een Nederlandse rechter in een strafzaak kan herziening worden aangevraagd. Bovendien moet de uitspraak definitief zijn. Indien er nog een mogelijkheid is om in beroep te gaan, is herziening niet mogelijk.

Wat zijn redenen voor herziening?

Een herziening van een strafzaak kan om 3 redenen plaatsvinden. Allereerst is herziening mogelijk, indien 2 veroordelingen niet met elkaar kunnen kloppen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de rechter persoon A heeft veroordeeld voor een misdrijf en persoon B is veroordeeld voor datzelfde misdrijf. Ook als het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat een mensenrecht is geschonden, kan herziening plaatsvinden. De meest voorkomende reden van herziening is dat na de zitting een nieuw feit bekend is geworden. Dit wordt een novum genoemd. Dat novum moet zo belangrijk zijn, dat er grote twijfel is of de veroordeling wel terecht was. Voorbeelden van een novum zijn nieuwe inzichten van deskundigen, nieuw DNA-onderzoek en een getuige die een nieuwe verklaring aflegt.

Bij wie kan herziening worden aangevraagd?

Een aanvraag tot herziening van de strafzaak moet worden ingediend bij de Hoge Raad der Nederlanden. Indien u bent veroordeeld voor een ernstig feit waar een gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat, kan eerst om aanvullend onderzoek worden gevraagd.

Wat gebeurt er als een herziening plaatsvindt?

Als de Hoge Raad beslist dat uw strafzaak heropend moet worden, verwijst de Hoge Raad de zaak naar een rechter die de zaak volledig opnieuw beoordeelt. Deze rechter kan u vrijspreken maar kan ook beslissen dat de eerdere veroordeling in stand wordt gelaten.

Heb ik een strafrechtadvocaat nodig voor een herzieningsverzoek?

Het is niet mogelijk zelf een herziening aan te vragen bij de Hoge Raad. Daarvoor heeft u de hulp nodig van een advocaat. De advocaten van Weening strafrechtadvocaten kunnen uw strafzaak bestuderen en beoordelen of een aanvraag tot herziening kansrijk is.

Van welke uitspraken kan het Openbaar Ministerie om herziening vragen?

Aan herziening ten nadele worden strengere eisen gesteld dan aan een herziening die is aangevraagd door de veroordeelde. Er moet bewijs zijn dat de vrijspraak waarschijnlijk onterecht is geweest. Het Openbaar Ministerie kan in twee gevallen herziening aanvragen.

De eerste reden voor herziening is dat na de zitting een nieuw feit (novum) bekend is geworden. Niet elk nieuw feit kan tot herziening ten nadele leiden. Alleen als er sprake is van een geloofwaardige bekentenis van de verdachte of van een medeverdachte of als er sprake is van nieuw technisch bewijs kan de zaak heropend worden. Bovendien moet het in dit geval gaan om een misdrijf waarbij de dood van een ander met opzet is veroorzaakt.

Daarnaast zijn er nog 4 andere redenen op grond waarvan herziening kan plaatsvinden:

  1. De veroordeling is gebaseerd op een vervalst document.
  2. De veroordeling is gebaseerd op een leugen van een getuige of van een deskundige.
  3. Er heeft geen veroordeling plaatsgevonden omdat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, bedreiging of dwang.
  4. Er heeft geen veroordeling plaatsgevonden omdat de rechter is omgekocht.

Herziening op grond van één van deze 4 redenen kan worden aangevraagd voor alle overtredingen en misdrijven.

Wat zijn redenen voor herziening ten nadele?

Aan herziening ten nadele worden strengere eisen gesteld dan aan een herziening die is aangevraagd door de veroordeelde. Er moet bewijs zijn dat de vrijspraak waarschijnlijk onterecht is geweest. Het Openbaar Ministerie kan in twee gevallen herziening aanvragen.

De eerste reden voor herziening is dat na de zitting een nieuw feit (novum) bekend is geworden. Niet elk nieuw feit kan tot herziening ten nadele leiden. Alleen als er sprake is van een geloofwaardige bekentenis van de verdachte of van een medeverdachte of als er sprake is van nieuw technisch bewijs kan de zaak heropend worden. Bovendien moet het in dit geval gaan om een misdrijf waarbij de dood van een ander met opzet is veroorzaakt.

Daarnaast zijn er nog 4 andere redenen op grond waarvan herziening kan plaatsvinden:

  1. De veroordeling is gebaseerd op een vervalst document.
  2. De veroordeling is gebaseerd op een leugen van een getuige of van een deskundige.
  3. Er heeft geen veroordeling plaatsgevonden omdat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, bedreiging of dwang.
  4. Er heeft geen veroordeling plaatsgevonden omdat de rechter is omgekocht.

Herziening op grond van één van deze 4 redenen kan worden aangevraagd voor alle overtredingen en misdrijven.

Kan een strafrechtadvocaat mij bijstaan bij een herziening ten nadele?

De advocaten van Weening strafrechtadvocaten staan u graag bij met hun deskundigheid in geval van herziening ten nadele. Onder omstandigheden kan dat op basis van gefinancierde rechtsbijstand.
Voor Herziening bij de Hoge Raad een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Herziening bij de Hoge Raad?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Herziening bij de Hoge Raad
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.