Hoger beroep bij het Gerechtshof / gerechtshoven strafrecht advocaat

1. gerechtshoven - Nederlandse gerechtshof

2. gerechtshoven roljournaal

3. gerechtshoven procesreglement

Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep gaan. De gerechtshoven behandelen het hoger beroep van strafzaken, civiele zaken (zoals scheiding), kantonzaken (zoals ontslag) en belastingzaken.

Gerechtshof locaties

Gerechtshof Amsterdam contact

Gerechtshof Amsterdam behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland.

Lees verder »

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden contact

Behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel.

Lees verder »

Gerechtshof Den Haag contact

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam

Lees verder »

Gerechtshof 's-Hertogenbosch contact

Behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Limburg, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant

Lees verder »