Tarieven 2020

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wij informeren u hier graag over.

Tarieven 2020

Uurtarief

U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief dat in beginsel varieert tussen € 200,- en € 280,- exclusief BTW.

Tarieven 2020

Vast bedrag

U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium. Voor een politierechterszaak hanteren wij dan in beginsel een vast tarief van € 1000,- exclusief BTW en zonder reistijd. Voor een strafzaak bij de meervoudige strafkamer maken wij graag een passende prijsafspraak met u.

Tarieven 2020

Resultaat betaling

U spreekt met de advocaat een honorarium af voor een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen. Let wel: dit is geen “no cure, no pay No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling’: hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.-afspraak.

Wij werken ook op basis van High Trust, de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners:

Tarieven 2020
Direct contact met een advocaat?