Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Cassatie bij de Hoge Raad

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Cassatie bij de Hoge Raad. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Cassatie bij de Hoge Raad strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

De meest voorkomende termen in cassatie bij Weening Strafrechtadvocaten zijn:

  • na cassatie Europees hof
  • in cassatie gaan na hoger beroep
  • cassatie betekenis
  • cassatie uitspraak
  • eiser tot cassatie

beste cassatie advocaat strafrecht

cassatie in belang der wet artikel
3. Cassatie bij de Hoge Raad strafzaak
in cassatie gaan hoger beroep
beroep in cassatie strafrecht
cassatie bij de hoge raad advocaat
cassatie procedure advocaat
strafrecht cassatie advocaat
cassatie hoger beroep

Wat is cassatie?

Cassatie is een procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge raad is het hoogste rechtscollege van ons koninkrijk. Uw zaak komt daar pas terecht nadat u alle andere procedures hebt doorlopen. De Hoge Raad toetst in cassatie uitsluitend of er sprake is van vormverzuimen en of het recht juist is toegepast.

Wat is het verschil tussen cassatie en hoger beroep?

Cassatie is anders dan de behandeling in eerste aanleg bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof. De rechtbank en het gerechtshof worden ook wel de feitenrechters genoemd. Zij beoordelen de feiten en kijken of iets wel of niet gebeurd is. Ook kijken zij daarbij naar alle omstandigheden. De Hoge Raad is geen feitenrechter. Dit houdt in dat de Hoge Raad uw zaak niet opnieuw inhoudelijk zal behandelen. U kunt bij de Hoge Raad daardoor bijvoorbeeld ook geen nieuwe getuigen laten horen of nieuwe feiten aanvoeren.

“ In een gecompliceerde strafzaak het maximale resultaat behaald. ”

Wanneer kunt u in cassatie gaan?

Als u in hoger beroep bent veroordeeld voor een misdrijf kunt u cassatieberoep instellen. Wanneer u veroordeeld bent voor een overtreding kunt u ook beroep in cassatie instellen, tenzij u voor deze overtreding een boete opgelegd heeft gekregen die minder bedraagt dan € 250,-. Tot slot zijn in de wet een groot aantal beschikkingen genoemd waarbij beroep in cassatie openstaat. Onze cassatieadvocaat kan u vertellen in welke gevallen dit mogelijk is.

Binnen welke termijn dient u cassatie in te stellen?

Indien u het niet eens bent met een uitspraak van het gerechtshof of van de rechtbank, moet u in de regel binnen twee weken na deze uitspraak beroep in cassatie instellen. In sommige gevallen wijkt de termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld af van de termijn van twee weken. Onze cassatieadvocaat geeft u daarover graag nadere informatie.

Heeft u een cassatie advocaat nodig?

U kunt zelf beroep in cassatie instellen wanneer u het niet eens bent met een arrest van het gerechtshof of in bepaalde gevallen wanneer u het niet eens bent met een beschikking van de rechtbank. Om te kunnen procederen geldt echter wel een verplichte procesvertegenwoordiging. Procederen in cassatie vereist diepgaande kennis van wet en rechtspraak, alsmede juridisch-technische vaardigheden. Er zijn maar weinig advocaten die gespecialiseerd zijn in cassatieprocedures. Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de rechtsbijstand in strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad, is in 2010 de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) opgericht. Onze cassatieadvocaat is lid van deze vereniging. Onze cassatieadvocaat heeft over talloze onderwerpen met succes cassatieschrifturen ingediend.

Hoe vangt de cassatieprocedure aan?

Na het instellen van het cassatieberoep zal de Hoge Raad alle stukken opvragen bij de rechtbank of het gerechtshof. Dit zal in de praktijk enige maanden op zich laten wachten. Als de Hoge Raad deze stukken eenmaal ontvangen heeft dan ontvangt u een brief van de Hoge Raad: de zogenaamde aanzegging. 60 dagen na het ontvangen van deze brief dient bij de Hoge Raad een cassatieschriftuur te worden ingediend. Als dit niet gebeurt, wordt u niet-ontvankelijk verklaart in uw cassatieberoep. Uw zaak wordt dan zonder enige vorm van toetsing door de Hoge Raad afgedaan. In de cassatieschriftuur zal de advocaat de bezwaren tegen de bestreden beslissing verder toelichten. Te denken valt aan klachten over voorbedachte raad, opzet, medeplegen, het niet horen van getuigen en het onvoldoende motiveren van uitspraken. Onze cassatieadvocaat heeft over talloze onderwerpen met succes cassatieschrifturen ingediend.

Na het indienen van de schriftuur zijn er twee mogelijkheden. De Hoge Raad kan het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren of de Hoge Raad kan de procedure voortzetten.

In welke gevallen wordt uw cassatieberoep direct niet-ontvankelijk verklaard?

Artikel 80a van de wet op de rechtelijke organisatie geeft de Hoge Raad de mogelijkheid een cassatieberoep zonder motivering niet ontvankelijk te verklaren. De Hoge Raad kan dit doen als de klachten niet tot cassatie kunnen leiden, wanneer de partij die het beroep instelt te weinig belang heeft of als rechtbank of hof op basis van eerdere uitspraken van de Hoge Raad juist heeft beslist.

Voorbeelden van zaken die in cassatie niet-ontvankelijk verklaard worden zijn:

  • de verzoeker voert in zijn cassatieberoep geen reden op die te maken heeft met uitleg van de wet of procesregels.
  • de verzoeker klaagt over een uitleg waarover de Hoge Raad zich al eerder heeft uitgesproken.
  • de belangen te klein zijn, bijvoorbeeld een zaak met een lage boete.
  • het gerechtshof heeft de uitspraak voldoende en begrijpelijk uitgelegd.
  • in het cassatieverzoek worden nieuwe feiten opgevoerd.

Hoe verloopt de procedure verder indien uw cassatieberoep ontvankelijk wordt verklaard?

De andere optie is dat de advocaat-generaal, een onafhankelijke adviseur bij de Hoge Raad, een advies gaat schrijven voor de Hoge Raad. Dit advies wordt een conclusie genoemd en in deze conclusie adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad. Vaak wordt dit advies door de Hoge Raad gevolgd. De Hoge Raad is echter niet gebonden aan het advies en kan ook anders beslissen.

Wat kan de Hoge Raad doen als hij afwijkt van de conclusie?

Na de conclusie volgt de uitspraak van de Hoge Raad. Ook na de conclusie kan de Hoge Raad het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren. De Hoge Raad kan dit doen met een standaardmotivering die is opgenomen in artikel 81 van de wet op de rechtelijke organisatie. Deze standaardmotivering houdt in dat de klachten in de betreffende zaak niet tot cassatie kunnen leiden en dat de Hoge Raad die vaststelling niet anders hoeft te motiveren dan dat geen rechtsvragen aan de orde zijn gesteld die van belang zijn voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. De Hoge Raad kan het cassatieberoep ook verwerpen en een toelichting geven waarom hetgeen is aangevoerd in cassatie moet worden verworpen.

Wat kan de Hoge Raad doen indien hij het (gedeeltelijk) eens is met de schriftuur van de advocaat?

De insteek van de cassatieprocedure is dat de Hoge Raad de eerdere uitspraak vernietigt. In bepaalde gevallen kan de Hoge Raad de zaak dan vervolgens zelf afdoen. In de meeste gevallen zal de Hoge Raad de zaak echter (terug)verwijzen naar het gerechtshof. Het gerechtshof moet dan met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad de zaak opnieuw bekijken en beoordelen.

Voor Cassatie bij de Hoge Raad een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Cassatie bij de Hoge Raad?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Cassatie bij de Hoge Raad
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.