Wat is verkeersstrafrecht?

Verkeersstrafrecht is een verzameling van misdrijven die begaan worden in het verkeer. Voorbeelden van misdrijven die onder het verkeersstrafrecht vallen zijn: rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, gevaarlijk rijgedrag (artikel 5 wegenverkeerswet), veroorzaken van een ongeval (artikel 6 wegenverkeerswet) en het verlaten van plaats ongeval.

Mijn rijbewijs is ingevorderd door het Openbaar Ministerie, wat nu?

Vanaf het moment dat uw rijbewijs is ingevorderd heeft het OM 10 dagen de tijd om een beslissing te nemen over de verdere inhouding van het rijbewijs. De officier van justitie kan beslissen dat u uw rijbewijs weer terugkrijgt in afwachting van de zitting of kan beslissen tot het langer inhouden van uw rijbewijs.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten tot het langer inhouden van mijn rijbewijs, wat kan ik daartegen doen?

Het is mogelijk om tegen de beslissing tot inhouding van het rijbewijs een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. In dat klaagschrift wordt verzocht om teruggave van het rijbewijs tot de inhoudelijke behandeling van uw zaak. De rechter zal dit klaagschrift behandelen op de zitting. Hier krijgen u en uw advocaat ook de mogelijkheid om uw standpunt toe te lichten, bijvoorbeeld waarom u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk. De rechter neemt direct een beslissing. Door snel contact op te nemen met een advocaat, kan het getuigschrift snel ingediend worden en kan de rechter snel een beslissing nemen over uw zaak.

Wordt er vaak besloten tot teruggave van het rijbewijs door de rechter?

Dat is uiteraard deels afhankelijk van uw situatie. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het openbaar ministerie eigen richtlijnen hanteert. Deze richtlijnen zijn strenger dan de richtlijnen die rechters gebruiken. Dat betekent dat u een relatief grote kans heeft om uw rijbewijs terug te krijgen, met name als er geen sprake is van recidive.

Ik denk dat de politie de regels niet heeft nageleefd, wat nu?

Indien u vragen heeft over uw zaak kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen voor u nakijken of de politie zich heeft gehouden aan de regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de snelheidsmeting of de alcoholmeting.

Zijn snelheidsovertredingen zichtbaar op mijn justitiële documentatie (strafblad)?

Snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u te hard worden vermeld op de justitiële documentatie.

Wat houdt de recidiveregeling rijden onder invloed in?

Indien u binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed, waarvan de tweede keer met minimaal 1,3 promille of voor het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek dan wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard.

Wat kan ik doen tegen toepassing van de recidiveregeling?

Het is niet mogelijk om beroep in te stellen tegen toepassing van de regeling. Wilt u na ongeldigverklaring weer de beschikking krijgen over een geldig rijbewijs dient u opnieuw een theorie- en praktijkexamen af te leggen.

Ik heb ook een brief ontvangen van het CBR, wat betekent dit?

Naast de strafzaak kan ook het CBR een maatregel opleggen naar aanleiding van een geconstateerde verkeersovertreding. Het CBR is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en nu het een bestuursrechtelijke maatregel betreft kan deze naast de straf worden opgelegd.

Welke maatregelen kan het CBR opleggen?

Het CBR kan de volgende maatregelen opleggen: lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA), educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA), educatieve maatregel gedrag en verkeer (EGA) en een psychiatrisch onderzoek.

De lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA) kan opgelegd worden aan beginnend bestuurders aangehouden met een alcoholgehalte vanaf 220 tot 350 ug/l (0,5 ‰ tot 0,8 ‰) en bestuurders aangehouden met een alcoholgehalte vanaf 350 tot 435 ug/l (0,8 ‰ tot 1,0 ‰). De cursus bedraagt 2 dagdelen en kost € 225,00 cursuskosten en € 384,00 opleggingskosten.

De educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) kan opgelegd worden aan beginnend bestuurders aangehouden met een alcoholgehalte vanaf 350 tot 570 ug/l (van 0,8 ‰ tot 1,3 ‰) en ervaren bestuurders aangehouden met een alcoholgehalte vanaf 435 tot 785 ug/l (van 1,0 ‰ tot 1,8 ‰). Daarnaast kan de cursus ook opgelegd worden aan beginnend bestuurders die in de laatste 5 jaar minstens 2 keer aangehouden met alcohol op, waarvan minstens 1 keer met een gehalte van 88 µg/l (0,2‰) of meer of waarbij minstens 1 keer is geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole. Bij ervaren bestuurders die in de laatste 5 jaar minstens 2 keer aangehouden met alcohol op, waarvan minstens 1 keer met een gehalte van 220 µg/l (0,5‰) of waarbij minstens 1 keer is geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole. Tot slot kan de cursus worden opgelegd aan ervaren of beginnend bestuurders die hebben geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole. De cursus bedraagt 1 hele dag en 2 dagdelen en kost € 570,00 cursuskosten en € 384,00 opleggingskosten.

De educatieve maatregel gedrag en verkeer (EGA) kan worden opgelegd aan bestuurders die zich onverantwoord hebben gedragen in het verkeer en bestuurders die in één rit twee keer of vaker de verkeersregels hebben overtreden. Daarnaast kan de maatregel opgelegd worden aan bestuurders die meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden in de bebouwde kom, die meer dan 31 km per uur te hard hebben gereden bij wegwerkzaamheden in de bebouwde kom en bestuurders van een brommer die meer dan 31 km per uur te hard hebben gereden in de bebouwde kom. De cursus bestaat uit een voorgesprek van 1 uur, een dag en twee dagdelen en kost € 750,00 cursuskosten en € 384,00 opleggingskosten.

Een psychiatrisch onderzoek kan worden opgelegd als een beginnend bestuurder wordt aangehouden met een alcoholgehalte van 570 µg/l (1,3 ‰) of meer, een ervaren bestuurder wordt aangehouden met een alcoholgehalte van 785 µg/l (1,8‰) of meer. Daarnaast wordt het opgelegd aan beginnend bestuurder die in de laatste 5 jaar minstens 3 keer aangehouden met alcohol op, waarvan minstens 1 keer met een gehalte van 88 µg/l (0,2‰) of meer of f waarbij minstens 1 keer is geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole en aan ervaren bestuurders die in de laatste 5 jaar minstens 3 keer aangehouden met alcohol op, waarvan minstens 1 keer met een gehalte boven 220 µg/l (0,5‰) of waarbij minstens 1 keer is geweigerd mee te werken aan een alcoholcontrole. Het onderzoek bestaat uit het psychiatrisch onderzoek waarbij er vragen worden gesteld over uw persoonlijke omstandigheden en alcoholgebruik, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en eventueel een urinetest. De kosten voor onderzoek naar uw alcoholgebruik bedragen € 384,00 aan opleggingskosten, € 273,00 laboratoriumkosten en onderzoekskosten van de specialist en € 489,00 voor het beoordelen van rapportages van de specialist, nemen van het besluit en afhandelen van het dossier.

Het is ook mogelijk dat er onderzoek wordt gedaan naar uw drugsgebruik, een medisch onderzoek indien het CBR twijfelt of u nog veilig de weg op kan wegens uw medische situatie of een onderzoek naar de rijgeschiktheid indien er geconstateerd wordt dat een bestuurder zich onveilig heeft gedragen op de weg. Mocht u daar meer informatie over wensen, neem dan contact met ons op.

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op een dergelijk onderzoek. Wordt er namelijk geconcludeerd dat er sprake is van alcoholmisbruik in ruime zin dan wordt uw rijbewijs voor de duur van 1 jaar ongeldig verklaard. Indien u hulp wenst bij de voorbereiding op het psychiatrisch onderzoek of vragen heeft over het onderzoek, neem dan gerust contact met ons op.

Wat kan ik doen als het CBR een maatregel heeft opgelegd?

Er kan bezwaar worden ingesteld tegen het besluit van het CBR tot het opleggen van een maatregel. Het is belangrijk om te weten dat het CBR met persoonlijke omstandigheden, zoals dat u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk, geen rekening kan houden. De wetgever heeft namelijk al afweging gemaakt over wanneer er een maatregel opgelegd kan worden en daar kan de bestuursrechter niet van afwijken op basis van persoonlijke omstandigheden. Heeft u een vraag over uw situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde berichten

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Wendy Geurts https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190103_67218468/boete-voor-leiderdorper-die-bodegraafse-52-in-coma-reed

Deze verdachte wordt bijgestaan door Wendy Geurts https://www.ad.nl/alphen/boete-geeist-tegen-modelautomobilist-die-bodegraafse-52-in-coma-reed~a8cac230/

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Serge Weening Bij een ongeval op de Ovidiusstraat in Heerlen is vrijdagochtend rond kwart over acht een 32-jarige fietser geschept door een automobilist. De man raakte daarbij ernstig gewond. Hij is met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto was hevig ontdaan door het…

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Francoise Landerloo https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:6490

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Lodewijk Rinsma http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1629988/

Page 1 of 21 2

Direct contact met een advocaat?