Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voordringende gevallen 24 uur per dag.
Voordringende gevallen 24 uur per dag.

Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken

1. oriëntatiepunten voor straftoemeting en lovs afspraken

2. strafrecht lovs afspraken

3. lovs afspraken strafrecht
Oriëntatiepunten voor straftoemeting en lovs-afspraken strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

Voor vaak voorkomende delicten zijn oriëntatiepunten ontwikkeld waarop de rechter zich kan oriënteren bij het bepalen van de op te leggen straf.

In het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) zijn alle afdelingen strafrecht van de rechtbanken en gerechtshoven verenigd. Het doel van het LOVS is bevordering van de rechtseenheid, rechtszekerheid, deskundigheid en verbetering van werkprocessen. Met het oog op deze doelstelling publiceert het LOVS verschillende aanbevelingen en handreikingen die in overleg en samenwerking met strafrechters tot stand zijn gekomen. Deze aanbevelingen en handreikingen binden de individuele strafrechter in een concrete zaak niet.

In de loop der jaren zijn door het LOVS ook andere afspraken ter bevordering van de rechtseenheid gemaakt, waaronder afrondingsregels bij geldboetes, normbedragen voor de schadevergoeding wegens “ten onrechte” in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd, standaardvergoedingen ex art. 89 en 591a Wetboek van Strafvordering en vervangende hechtenis bij geldboeten, schadevergoedingsmaatregelen en taakstraffen.