Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Invordering rijbewijs

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Invordering rijbewijs. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Invordering rijbewijs strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor invordering rijbewijs

Wanneer rijbewijs ingevorderd te hard gereden?
2. advocaat strafrecht voor invordering rijbewijs
Uw rijbewijs ingevorderd alcohol?
Neem dan gelijk een deskundige advocaat op het gebied van invordering rijbewijs voor uw strafzaak. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar.
3. strafzaak invordering rijbewijs advocaat

De politie heeft uw rijbewijs ingevorderd. Wat nu?

Het kan gebeuren dat uw rijbewijs wordt ingevorderd door de politie, bijvoorbeeld als u veel te hard heeft gereden. De politie kan ook overgaan tot invordering van uw rijbewijs na overmatig alcoholgebruik. Vaak komt u hierdoor in de problemen omdat u uw rijbewijs hard nodig heeft. U kunt uw werk bijvoorbeeld niet bereiken met het openbaar vervoer, u bent ZZP-er en heeft een eigen bus met gereedschap of u heeft besprekingen door het hele land. De (tijdelijke) onbevoegdheid om motorrijtuigen te besturen kan voor een werkgever een reden zijn om u te ontslaan. Indien uw rijbewijs is ingevorderd, is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen om uw rijbewijs te terug te krijgen. Het is verstandig om u daarbij te laten bijstaan door een gespecialiseerd strafrechtadvocaat.

Wanneer kan de politie uw rijbewijs invorderen?

Uw rijbewijs kan slechts onder bepaalde omstandigheden worden ingevorderd. Dit is bijvoorbeeld het geval

  • Indien u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht.
  • Indien u (vermoedelijk) te veel alcohol in uw bloed heeft. De grens ligt op meer dan 0,8 promille voor beginnende bestuurders en meer dan 1,3 promille voor ervaren bestuurders.
  • Indien u weigert mee te werken aan alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).
  • Indien u de maximumsnelheid overschrijdt met meer dan 50 km/u (auto) of 30 km/u (brommer).
  • Indien de politie twijfelt of u rijvaardig genoeg bent ofwel lichamelijk/geestelijk geschikt bent om te rijden.
“ Snel en resultaatgericht. Zeer tevreden over de uitkomst. ”

Kan de politie uw rijbewijs invorderen als u rijdt onder invloed van drugs?

De politie mag uw rijbewijs in principe niet invorderen indien het enkele vermoeden bestaat dat u heeft gereden onder invloed van drugs. Hier is meer voor nodig. De politie kan uw rijbewijs wél invorderen indien wordt vermoed dat u niet langer geschikt bent om een motorrijtuig te besturen. Dit vermoeden kan bijvoorbeeld ontstaan bij concreet en ernstig gevaar voor de veiligheid op de weg, zoals slingerende bewegingen maken. Voor rijden onder invloed kunt u op een later moment een dagvaarding ontvangen ofwel een uitnodiging voor een OM-hoorzitting. In dat geval kunnen zowel de rechter als de officier van justitie overgaan tot ontzegging van de rijbevoegdheid. Wordt u verdacht van het rijden onder invloed? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Moet u voldoen aan de vordering van de politie om uw rijbewijs af te geven?

Op het moment dat de politie uw rijbewijs invordert, bent u wettelijk verplicht tot ‘overgifte’ van uw rijbewijs. Indien u weigert uw rijbewijs af te geven, begaat u een strafbaar feit. U kunt daarvoor zelfs een gevangenisstraf opgelegd krijgen. U doet er dus verstandig aan om uw rijbewijs af te geven indien de politie dit vordert. Neemt u vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met een van onze strafrechtadvocaten.

Mag u rijden op het moment dat uw rijbewijs is ingevorderd door de politie?

Indien uw rijbewijs is ingevorderd, mag u niet meer rijden in voertuigen waarvoor uw rijbewijs is afgegeven. Dit betekent dus dat ook het rijden in andermans auto strafbaar is. Daarnaast is bij een autorijbewijs (categorie B) of motorrijsbewijs (categorie A) automatisch een bromfietsrijbewijs bijgeschreven (categorie AM). Hieronder valt het besturen van een bromfiets, snorfiets, speed pedelec, snorfiets en brommobiel. Indien uw autorijbewijs is ingevorderd, is het dus niet alleen verboden om auto te rijden. Ook het rijden op een scooter of bromfiets is strafbaar. Doet u dit wel, dan begaat u een misdrijf. U riskeert dan een gevangenisstraf. Wij adviseren u dan ook om niet te rijden indien uw rijbewijs is ingevorderd. U doet er verstandiger aan om uw advocaat te contacteren. Wij kunnen u helpen uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Neemt u vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat kunt u doen tegen de invordering van uw rijbewijs door de politie?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd door de politie, wordt uw rijbewijs gezonden aan de officier van justitie bij het CVOM. Het CVOM beslist binnen tien dagen na invordering of uw rijbewijs wordt teruggegeven. In deze periode mag u geen enkel motorvoertuig besturen. De officier van justitie kan beslissen dat hij uw rijbewijs onder zich houdt totdat de strafbeschikking of rechterlijke uitspraak in uw strafzaak van kracht gaat. Overigens staat het de officier van justitie vrij om uw rijbewijs al voor het einde van uw strafzaak terug te geven. Neemt de officier van justitie geen beslissing binnen tien dagen, dan moet uw rijbewijs worden teruggegeven. Is uw rijbewijs door de politie ingevorderd en heeft u uw rijbewijs dringend nodig, bijvoorbeeld voor uw werk? Neemt u dan direct contact met ons op. Wij verzoeken de officier van justitie nog binnen de tiendagentermijn om teruggave van uw rijbewijs. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied. Zij weten hoe zij uw verzoek zo goed mogelijk kunnen onderbouwen om uw kansen op succes te vergroten.

Wat kunt u doen tegen de inhouding van uw rijbewijs door de officier van justitie?

Het is mogelijk dat de officier van justitie besluit uw rijbewijs niet terug te geven. Hij is onder bepaalde omstandigheden bevoegd uw rijbewijs ‘onder zich te houden’ totdat de strafbeschikking of rechterlijke uitspraak in uw strafzaak van kracht gaat. Tegen de inhouding van uw rijbewijs door de officier van justitie, kunt u een onderbouwd verzoek doen aan de rechtbank om uw rijbewijs terug te geven. Dit heet een klaagschrift. U wordt dan opgeroepen om op een zitting te verschijnen. Uw klaagschrift zal dan worden behandeld. De officier van justitie is hier ook bij. De rechtbank zal beoordelen of uw rijbewijs op goede gronden is ingevorderd en ingehouden. Daarnaast zal de rechtbank beoordelen of uw belang om het rijbewijs terug te krijgen opweegt tegen het belang van de verkeersveiligheid. Een ervaren strafrechtadvocaat weet waar de rechter op let en hoe hij uw belang voorop moet zetten. Onze advocaten dienen het klaagschrift voor u in. Zij bereiden u voor op de zitting en staan u bij tijdens de behandeling van het klaagschrift.

Hoe lang kan uw rijbewijs door de officier van justitie worden ingehouden?

De officier van justitie is verplicht uw strafzaak in ieder geval binnen zes maanden na invordering van uw rijbewijs voor de rechter te brengen of zelf af te doen middels een strafbeschikking. Indien u schuldig wordt bevonden aan een ernstig verkeersdelict, kan na de invordering worden overgegaan tot ontzegging van de rijbevoegdheid. U mag dan tijdelijk geen motorvoertuigen meer besturen. Afhankelijk van de ernst van het verkeersdelict, kan de duur van die rij-ontzegging oplopen tot vijf jaar. Niet alleen de rechter, maar ook de officier van justitie kan u een dergelijke rij-ontzegging opleggen tot maximaal zes maanden. De officier van justitie nodigt u dan uit voor een OM-hoorzitting. De inhouding van het rijbewijs kan dan automatisch overgaan in een ontzegging van de rijbevoegdheid. U bent uw rijbewijs dan dus nog even kwijt. De tijd dat uw rijbewijs reeds is ingehouden, wordt wel in mindering gebracht op de opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid.

Heeft u recht op een schadevergoeding indien uw rijbewijs onterecht is ingevorderd?

Eindigt uw verkeersstrafzaak zonder oplegging van een straf of maatregel, dan heeft u recht op een schadevergoeding voor de dagen waarop uw rijbewijs is ingehouden. Dit geldt ook indien u wordt veroordeeld voor een delict waarvoor de invordering van het rijbewijs achteraf gezien niet was toegestaan. Heeft u schade geleden doordat u niet over uw rijbewijs heeft kunnen beschikken, dan kunnen wij namens u schadevergoeding vorderen. Denk bijvoorbeeld aan gederfde inkomsten als u voor uw inkomen afhankelijk was van uw rijbewijs. Ook kunnen wij een bedrag aan immateriële schade voor u vorderen voor elke dag waarop het rijbewijs is ingehouden. Benieuwd naar de mogelijkheden in uw geval? Neemt u vrijblijvend contact op.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen indien uw rijbewijs is ingevorderd?

De invordering van uw rijbewijs heeft vaak ingrijpende gevolgen. Mogelijk bent u, net als veel anderen, voor de uitoefening van uw werk aangewezen op het bezit van een rijbewijs. Het (tijdelijke) verlies van uw rijbevoegdheid kan voor een werkgever een reden zijn om u te ontslaan. Wij begrijpen dat voor u mogelijk veel op het spel staat. Dat verdient aandacht en deskundigheid. Uw advocaat kan u informeren over de mogelijkheden uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Wij beoordelen of in uw strafzaak aan alle voorwaarden is voldaan om tot invordering van het rijbewijs over te kunnen gaan. Wij belichten de omstandigheden van uw zaak op een wijze waarop de kans op succes het grootst is. Indien u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorzitting?

Afhankelijk van de ernst van het verkeersdelict, kan het Openbaar Ministerie ervoor kiezen uw strafzaak niet aan een strafrechter voor te leggen, maar de zaak zelf af te handelen. U krijgt dan een transactievoorstel of strafbeschikking thuis gestuurd. Het is ook mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. U loopt daarmee het risico op een strafblad (Justitiële Documentatie). Bovendien kan de officier van justitie tijdens zo’n OM-hoorzitting overgaan tot ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw werk- en privéleven. Uw advocaat kan deze nadelige gevolgen mogelijk voorkomen. Heeft u een strafbeschikking ontvangen of bent u uitgenodigd voor een OM-hoorzitting? Neemt u in een zo vroeg mogelijk stadium vrijblijvend contact met ons op.

Voor Invordering rijbewijs een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Invordering rijbewijs?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Invordering rijbewijs
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.