W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Odzyskiwanie prawa jazdy

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Odzyskiwanie prawa jazdy. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Odzyskiwanie prawa jazdy - prawnik specjalizujący się w sprawach karnych - Weening Criminal Lawyers

1. najlepszy adwokat w sprawach karnych do odzyskiwania prawa jazdy

Kiedy prawo jazdy zostało cofnięte za przekroczenie prędkości?
2. adwokat ds. karnych w celu odzyskania prawa jazdy
Cofnięto Panu prawo jazdy po spożyciu alkoholu?
W takim razie prosimy natychmiast skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w odzyskiwaniu prawa jazdy w Państwa sprawie karnej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
3. prawnik zajmujący się odzyskiwaniem prawa jazdy w sprawach karnych

Policja skonfiskowała Pana prawo jazdy. Co teraz?

Może się zdarzyć, że prawo jazdy zostanie skonfiskowane przez policję, na przykład w przypadku zbyt szybkiej jazdy. Policja może również przystąpić do cofnięcie prawa jazdy po nadmiernym spożyciu alkoholu. Często wpędza to Pana/Panią w kłopoty, ponieważ desperacko potrzebuje Pan/Pani prawa jazdy. Na przykład, nie może Pan/Pani dotrzeć do pracy środkami transportu publicznego, jest Pan/Pani samozatrudniony/a i posiada własny autobus z narzędziami lub ma Pan/Pani spotkania w całym kraju. (Tymczasowa) niezdolność do prowadzenia pojazdów silnikowych może być powodem do zwolnienia przez pracodawcę. Jeśli Pana/Pani prawo jazdy zostało skonfiskowane, ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania w celu jego odzyskania. Rozsądnie jest skorzystać z pomocy wyspecjalizowany prawnik specjalizujący się w sprawach karnych.

Kiedy policja może odebrać Panu/Pani prawo jazdy?

Państwa prawo jazdy może zostać odzyskane tylko w określonych okolicznościach. Należą do nich na przykład

  • Jeśli poważnie naruszyli Państwo bezpieczeństwo na drodze.
  • Jeśli mają Państwo (podejrzewa się) zbyt dużo alkoholu we krwi. Limit wynosi ponad 0,8 promila dla początkujących kierowców i ponad 1,3 promila dla doświadczonych kierowców.
  • Jeśli odmówi Pan/Pani współpracy podczas badania na obecność alkoholu (badanie alkomatem lub badanie krwi).
  • Jeśli przekroczą Państwo dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h (samochód) lub 30 km/h (motorower).
  • Jeśli policja ma wątpliwości, czy jest Pan/Pani zdolny/a do prowadzenia pojazdu lub fizycznie/psychicznie zdolny/a do prowadzenia pojazdu.
" Szybki i zorientowany na wynik. Bardzo zadowolony z wyniku. "

Czy policja może odebrać Panu/Pani prawo jazdy, jeśli prowadzi Pan/Pani samochód pod wpływem narkotyków?

Co do zasady, policja nie może odebrać Panu/Pani prawa jazdy, jeśli jest ono pewne podejrzenia istnieje, że prowadził Pan pojazd pod wpływem narkotyków. To nie wszystko. Policja może jednak odebrać Panu/Pani prawo jazdy, jeśli istnieje podejrzenie, że nie nadaje się Pan/Pani do prowadzenia pojazdu silnikowego. Takie podejrzenie może pojawić się na przykład w przypadku konkretnego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa na drodze, takiego jak skręcanie. W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu może Pan/Pani otrzymać wezwanie w późniejszym terminie lub zaproszenie na przesłuchanie. Przesłuchanie OM. W takim przypadku zarówno sędzia, jak i prokurator mogą przystąpić do pozbawienie prawa jazdy. Czy jest pan podejrzany o jazda pod wpływem alkoholu? Proszę skontaktować się z nami jak najwcześniej. Z przyjemnością Państwu doradzimy.

Czy powinien Pan/Pani spełnić żądanie policji dotyczące oddania prawa jazdy?

W momencie, gdy policja odbierze Panu/Pani prawo jazdy, jest Pan/Pani prawnie zobowiązany/a do "oddania" prawa jazdy. Jeśli odmówi Pan/Pani oddania prawa jazdy, popełni Pan/Pani przestępstwo. Może za to grozić nawet kara pozbawienia wolności. Rozsądnie jest zatem oddać prawo jazdy, jeśli zażąda tego policja. Następnie proszę jak najszybciej kontakt z jednym z naszych prawników specjalizujących się w sprawach karnych.

Czy może Pan prowadzić samochód, jeśli Pana prawo jazdy zostało skonfiskowane przez policję?

Jeśli Pana/Pani prawo jazdy zostanie skonfiskowane, nie może Pan/Pani prowadzić pojazdów, na które zostało ono wydane. Oznacza to zatem, że prowadzenie cudzego samochodu również podlega karze. Ponadto prawo jazdy na samochód (kategoria B) lub motocykl (kategoria A) automatycznie obejmuje prawo jazdy na motorower (kategoria AM). Obejmuje to prowadzenie motoroweru, motocykla, roweru typu speed pedelec, motoroweru i mikromobilu. W związku z tym, jeśli Pana/Pani prawo jazdy na samochód zostanie skonfiskowane, zabronione jest nie tylko prowadzenie samochodu. Prowadzenie skutera lub motoroweru jest również karalne. W takim przypadku popełnia Pan(i) przestępstwo. Grozi za to kara pozbawienia wolności. W związku z tym radzimy, aby nie prowadził Pan/Pani pojazdu, jeśli Pana/Pani prawo jazdy zostało skonfiskowane. Rozsądniej byłoby skontaktować się z prawnikiem. Pomożemy Państwu jak najszybciej odzyskać prawo jazdy. Prosimy skontaktować się z nami w celu omówienia możliwości.

Co może Pan/Pani zrobić przeciwko odebraniu prawa jazdy przez policję?

Po odzyskaniu prawa jazdy przez policję jest ono przesyłane do prokuratora w CVOM. CVOM zdecyduje, czy Pana/Pani prawo jazdy zostanie zwrócone w ciągu 10 dni od jego odzyskania. W tym okresie nie może Pan/Pani prowadzić żadnego pojazdu silnikowego. Prokurator może zdecydować, że zatrzyma Pana/Pani prawo jazdy do czasu, aż kara lub decyzja sądu w Pana/Pani sprawie karnej staje się skuteczna. Nawiasem mówiąc, prokurator może zwrócić Pana/Pani prawo jazdy nawet przed zakończeniem Pana/Pani sprawy karnej. Jeśli prokurator nie podejmie decyzji w ciągu 10 dni, Pana/Pani prawo jazdy musi zostać zwrócone. Czy Pana/Pani prawo jazdy zostało skonfiskowane przez policję i potrzebuje go Pan/Pani pilnie, np. do pracy? Jeśli tak, proszę natychmiast się z nami skontaktować. Mimo to zwrócimy się do prokuratora o zwrot Państwa prawa jazdy w terminie dziesięciu dni. Nasi prawnicy specjalizują się w tej dziedzinie. Wiedzą, jak najlepiej uzasadnić Państwa wniosek, aby zwiększyć Państwa szanse na sukces.

Co może Pan/Pani zrobić przeciwko zatrzymaniu przez prokuratora Pana/Pani prawa jazdy?

Prokurator może podjąć decyzję o niezwracaniu Pana/Pani prawa jazdy. W pewnych okolicznościach jest on upoważniony do "zatrzymania Pana/Pani prawa jazdy w areszcie" do czasu, aż kara lub orzeczenie sądu w Pana/Pani sprawie karnej staje się prawomocne. Przeciwko zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora może Pan/Pani złożyć do sądu uzasadniony wniosek o zwrot prawa jazdy. Nazywa się to skarga. Następnie zostanie Pan/Pani wezwany(-a) do stawienia się na przesłuchanie. Pana/Pani skarga zostanie wówczas wysłuchana. Obecny będzie również prokurator. Sąd oceni, czy Pana/Pani prawo jazdy zostało prawidłowo skonfiskowane i zatrzymane. Ponadto sąd oceni, czy Państwa interes w odzyskaniu prawa jazdy przeważa nad interesem bezpieczeństwa drogowego. Doświadczony prawnik specjalizujący się w sprawach karnych wie, na co zwraca uwagę sędzia i jak postawić Państwa interes na pierwszym miejscu. Nasi prawnicy złożą skargę w Państwa imieniu. Przygotują Pana/Panią do rozprawy i będą Panu/Pani pomagać podczas rozprawy.

Na jak długo prokurator może zatrzymać Pana/Pani prawo jazdy?

W każdym przypadku prokurator jest zobowiązany do wniesienia sprawy karnej do sądu w ciągu sześciu miesięcy od odzyskania przez Pana prawa jazdy lub do rozstrzygnięcia jej we własnym zakresie w drodze postępowania karnego. kara. Jeśli zostaną Państwo uznani za winnych poważnego wykroczenia drogowego, po powrocie do zdrowia mogą zostać Państwo oskarżeni o pozbawienie prawa jazdy. Otrzyma Pan/Pani wówczas tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zależności od wagi wykroczenia drogowego, okres zakazu prowadzenia pojazdów może wynosić do pięciu lat. Nie tylko sędzia, ale także prokurator może nałożyć na Pana/Panią taki zakaz prowadzenia pojazdów na okres do sześciu miesięcy. Następnie prokurator wezwie Pana/Panią na posiedzenie Przesłuchanie OM. Zatrzymanie prawa jazdy może wówczas automatycznie przekształcić się w pozbawienie uprawnień. Straci Pan(i) wówczas prawo jazdy na pewien czas. Jednakże okres, w którym prawo jazdy było już Panu/Pani zatrzymane, zostanie odliczony od nałożonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Czy mają Państwo prawo do odszkodowania, jeśli Państwa prawo jazdy zostało niesłusznie zatrzymane?

Jeśli Pana/Pani sprawa o ukaranie za wykroczenie drogowe zakończy się bez nałożenia kary lub środka karnego, ma Pan/Pani prawo do odszkodowania za dni, w których Pana/Pani prawo jazdy było zatrzymane. Dotyczy to również sytuacji, gdy został/a Pan/Pani skazany/a za wykroczenie, w związku z którym, z perspektywy czasu, zatrzymanie prawa jazdy nie było uprawnione. Jeśli ponieśli Państwo szkodę, ponieważ nie mogli Państwo dysponować swoim prawem jazdy, możemy ubiegać się o odszkodowanie w Państwa imieniu. Proszę wziąć pod uwagę, na przykład, utracony dochód, jeśli Państwa dochód zależał od prawa jazdy. Możemy również domagać się dla Państwa kwoty zadośćuczynienia za każdy dzień zatrzymania prawa jazdy. Interesują Państwa możliwości w Państwa sprawie? Proszę się nie krępować kontakt na.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika, jeśli odebrano Państwu prawo jazdy?

Odzyskanie prawa jazdy często ma daleko idące konsekwencje. Podobnie jak wiele innych osób, wykonywanie pracy może być uzależnione od posiadania prawa jazdy. (Tymczasowa) utrata prawa jazdy może być dla pracodawcy powodem do zwolnienia Pana/Pani. Rozumiemy, że stawka może być dla Państwa wysoka. Zasługuje to na uwagę i fachową wiedzę. Prawnik może poinformować Państwa o możliwościach jak najszybszego odzyskania prawa jazdy. Oceniamy, czy w Państwa sprawie karnej spełnione są wszystkie warunki, aby przystąpić do odzyskania prawa jazdy. Rzucamy światło na okoliczności Państwa sprawy w sposób, który maksymalizuje szanse na sukces. Jeśli są Państwo ciekawi, co możemy dla Państwa zrobić, prosimy o niezobowiązujący kontakt.

Czy otrzymał(a) Pan(i) mandat karny lub został(a) Pan(i) wezwany(a) na przesłuchanie przez prokuratora?

W zależności od wagi wykroczenia drogowego, prokurator może zdecydować się nie kierować Pana/Pani sprawy karnej do sądu karnego, ale zająć się sprawą samodzielnie. Otrzymają Państwo wówczas propozycja transakcji lub kara wysłane do domu. Mogą Państwo również zostać zaproszeni na Przesłuchanie OM. Tym samym naraża się Pan na ryzyko wpisu do rejestru karnego (dokumentacja sądowa). Co więcej, podczas takiego przesłuchania OM prokurator może przystąpić do pozbawienia Pana/Pani prawa do prowadzenia pojazdów. Może to mieć poważne konsekwencje dla Pana/Pani pracy i życia prywatnego. Państwa adwokat może być w stanie zapobiec tym negatywnym konsekwencjom. Czy otrzymali Państwo nakaz ukarania lub zostali wezwani na przesłuchanie w sprawie OM? Proszę skontaktować się z nami jak najwcześniej.

Dla Odzyskiwanie prawa jazdy chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Odzyskiwanie prawa jazdy?
Czy ten artykuł był przydatny?

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych
w mediach z Odzyskiwanie prawa jazdy

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.