Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur

2. advocaat strafrecht voor beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur
3. strafzaak beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur advocaat

Over welke beslissingen van de gevangenisdirecteur kan geklaagd worden?

Een gedetineerde heeft het recht te klagen over een hem betreffende beslissing, genomen door of namens de gevangenisdirecteur. Zo kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over de aan u opgelegde disciplinaire straf of ordemaatregel, maar ook over door de gevangenisdirecteur afgewezen verlof. Ook indien de gevangenisdirecteur weigert of verzuimt een gevraagde beslissing te nemen, staat beklag open. Toch staat een beklagprocedure niet in alle gevallen open. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat u onheus behandeld bent door het gevangenispersoneel en om die reden een klacht indient, zal de beklagcommissie u als klager niet-ontvankelijk verklaren. Het feitelijk handelen van inrichtingspersoneel is namelijk geen ‘door of namens de directeur genomen beslissing’. Voordat u een klaagschrift indient, is het dus verstandig goed te kijken of uw probleem wel beklagwaardig is in de zin van de wet. Onze advocaten kunnen u informeren over de mogelijkheden in uw specifieke geval.

Kunt u in beklag tegen een beslissing van de gevangenisdirecteur?

Iedere beklagprocedure begint met het indienen van een klaagschrift. Hierin zult u concreet moeten aangeven over welke beslissing u een klacht indient. Ook zult u moeten toelichten waarom u het niet met deze beslissing eens bent. Dit klaagschrift moet binnen zeven dagen na de beslissing van de directeur waarover u klaagt, worden ingediend. Uw klacht wordt dan behandeld door de beklagcommissie. Mocht uw klaagschrift niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u tegen de uitspraak van de beklagcommissie mogelijk in beroep bij de RSJ. In deze beklag- en beroepsprocedures wordt het aangeraden vooraf juridisch advies in te winnen. Onze ervaren strafrechtadvocaten weten welke juridische argumenten doorslaggevend kunnen zijn voor een positieve uitkomst in uw penitentiaire procedure.

“ Geweldige advocaten. ”

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen bij een beklagprocedure?

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de gevangenisdirecteur, kunt u deze beslissing aanvechten in een beklagprocedure. In de praktijk blijken veel klachten weinig tot geen kans van slagen te hebben in een beklagprocedure. Zo kan over puur feitelijk handelen van gevangenispersoneel bijvoorbeeld niet worden geklaagd. Toch is het verstandig om in geval van beklagprocedures contact met ons op te nemen. In bepaalde gevallen kan namelijk aan de gevangenisdirecteur worden gevraagd of hij een bepaalde handeling correct vindt. Het antwoord op die vraag kan soms worden gezien als een beslissing waarvoor wel degelijk een beklagprocedure openstaat. Benieuwd naar de mogelijkheden? U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen.
Voor Beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Beklag beslissingen van de gevangenisdirecteur
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.