Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag

Plaatsing en overplaatsing

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Plaatsing en overplaatsing. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?

Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
SPOEDGEVAL?

1. beste strafrechtadvocaat voor plaatsing en overplaatsing

2. advocaat strafrecht voor plaatsing en overplaatsing

3. strafzaak plaatsing en overplaatsing advocaat
Plaatsing en overplaatsing strafrecht advocaat - Weening Strafrechtadvocaten

Wie beslist over de plaats van uw detentie?

De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt waar gedetineerden geplaatst worden. De Minister neemt deze beslissingen niet zelf, maar heeft hiervoor selectiefunctionarissen aangesteld. De selectiefunctionaris beslist over uw plaatsing en overplaatsing van en naar een PI (Penitentiaire Inrichting), maar ook over uw detentiefasering.

Kunt u de selectiefunctionaris zelf om (over)plaatsing verzoeken?

Als gedetineerde heeft u het recht om de selectiefunctionaris te verzoeken naar een andere PI of afdeling te worden overgeplaatst. De wet stelt als eis dat dit verzoek ‘met redenen omkleed’ moet zijn. Dit betekent dat u goed moet kunnen motiveren waarom u moet worden overgeplaatst. Indien uw verzoek om (over)plaatsing door de selectiefunctionaris wordt afgewezen, kunt u tegen deze beslissing direct beroep instellen bij de RSJ.

“ Geweldige advocaten. ”

Kunt u in bezwaar of beroep tegen een gedwongen (over)plaatsing door de selectiefunctionaris?

Het is mogelijk dat u niet zelf om (over)plaatsing hebt verzocht, maar de selectiefunctionaris uit eigen beweging bepaalt dat u wordt overgeplaatst. Indien u het niet eens bent met deze beslissing tot (over)plaatsing, dan heeft u zeven dagen de tijd om juridische stappen daartegen te zetten. Welke procedure u dient te volgen, hangt af van de vraag of u voorafgaand aan deze beslissing ‘gehoord’ bent over het voornemen tot (over)plaatsing. Heeft u van tevoren uw mening mogen geven, maar heeft de selectiefunctionaris geen rekening gehouden met uw bezwaren, dan kunt u direct beroep instellen bij de RSJ. Bent u niet gehoord over het voornemen tot (over)plaatsing, dan zult u eerst een bezwaarschrift moeten indienen bij de selectiefunctionaris. De selectiefunctionaris neemt dan een nieuwe beslissing. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van een deugdelijk bezwaar- of beroepschrift.

Kunt u in beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op uw bezwaar tot (over)plaatsing?

Indien uw bezwaarschrift tot (over)plaatsing niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u tegen de beslissing van de selectiefunctionaris in beroep bij de RSJ. Hiervoor krijgt u zeven dagen de tijd. Dit betekent dat u snel moet handelen na ontvangst van een beslissing van de selectiefunctionaris op uw bezwaar tot (over)plaatsing. Indien uw bezwaarschrift te laat wordt ingediend, zal u vrijwel altijd niet-ontvankelijk worden verklaard. Hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaarschrift? Neemt u vrijblijvend contact op, onze advocaten helpen u graag.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen bij een beslissing omtrent (over)plaatsing?

Indien u het niet eens bent met een beslissing tot (over)plaatsing, kunt u deze beslissing aanvechten in een bezwaarschrift- of beroepschriftprocedure. U dient in deze procedures rekening te houden met verschillende wettelijke eisen. Niet alleen dient u te letten op de wettelijke bezwaar- en beroepstermijn van zeven dagen. Ook zult u grondig moeten onderbouwen waarom u het niet eens bent met de beslissing tot (over)plaatsing. U doet er daarom verstandig aan contact op te nemen met onze specialisten. Een ervaren strafrechtadvocaat weet welke juridische argumenten doorslaggevend kunnen zijn voor een positieve uitkomst in uw penitentiaire procedure. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen.

Plaatsing en overplaatsing? Klik hier voor advocaat strafrecht

Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Plaatsing en overplaatsing?

Was dit artikel nuttig?

Onze strafrechtadvocaten in de media met Plaatsing en overplaatsing