Weening strafrechtadvocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor dat zich onderscheidt door betrokkenheid en gedrevenheid.

Plaatsing en overplaatsing

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van plaatsing en overplaatsing.

Direct contact met een advocaat?

1. Wie beslist over de plaats van uw detentie?

De Minister van Veiligheid en Justitie bepaalt waar gedetineerden geplaatst worden. De Minister neemt deze beslissingen niet zelf, maar heeft hiervoor selectiefunctionarissen aangesteld. De selectiefunctionaris beslist over uw plaatsing en overplaatsing van en naar een PI (Penitentiaire Inrichting), maar ook over uw detentiefasering.

Ons advies/Tip: Leg nooit een verklaring af tegen iemand van de politie voordat u overleg heeft gehad met een advocaat: niet als verdachte en ook niet als getuige. Dit geldt ook wanneer de medewerker van de politie niet voor een computer zit. De politie mag alles wat u zegt opschrijven, ook wanneer u niet in een officiële verhoorsituatie zit.

2. Kunt u de selectiefunctionaris zelf om (over)plaatsing verzoeken?

Als gedetineerde heeft u het recht om de selectiefunctionaris te verzoeken naar een andere PI of afdeling te worden overgeplaatst. De wet stelt als eis dat dit verzoek ‘met redenen omkleed’ moet zijn. Dit betekent dat u goed moet kunnen motiveren waarom u moet worden overgeplaatst. Indien uw verzoek om (over)plaatsing door de selectiefunctionaris wordt afgewezen, kunt u tegen deze beslissing direct beroep instellen bij de RSJ.

3. Kunt u in bezwaar of beroep tegen een gedwongen (over)plaatsing door de selectiefunctionaris?

Het is mogelijk dat u niet zelf om (over)plaatsing hebt verzocht, maar de selectiefunctionaris uit eigen beweging bepaalt dat u wordt overgeplaatst. Indien u het niet eens bent met deze beslissing tot (over)plaatsing, dan heeft u zeven dagen de tijd om juridische stappen daartegen te zetten. Welke procedure u dient te volgen, hangt af van de vraag of u voorafgaand aan deze beslissing ‘gehoord’ bent over het voornemen tot (over)plaatsing. Heeft u van tevoren uw mening mogen geven, maar heeft de selectiefunctionaris geen rekening gehouden met uw bezwaren, dan kunt u direct beroep instellen bij de RSJ. Bent u niet gehoord over het voornemen tot (over)plaatsing, dan zult u eerst een bezwaarschrift moeten indienen bij de selectiefunctionaris. De selectiefunctionaris neemt dan een nieuwe beslissing. Onze advocaten helpen u graag bij het opstellen van een deugdelijk bezwaar- of beroepschrift.

Bel direct met een advocaat:

4. Kunt u in beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op uw bezwaar tot (over)plaatsing?

Indien uw bezwaarschrift tot (over)plaatsing niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u tegen de beslissing van de selectiefunctionaris in beroep bij de RSJ. Hiervoor krijgt u zeven dagen de tijd. Dit betekent dat u snel moet handelen na ontvangst van een beslissing van de selectiefunctionaris op uw bezwaar tot (over)plaatsing. Indien uw bezwaarschrift te laat wordt ingediend, zal u vrijwel altijd niet-ontvankelijk worden verklaard. Hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaarschrift? Neemt u vrijblijvend contact op, onze advocaten helpen u graag.

5. Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen bij een beslissing omtrent (over)plaatsing?

Indien u het niet eens bent met een beslissing tot (over)plaatsing, kunt u deze beslissing aanvechten in een bezwaarschrift- of beroepschriftprocedure. U dient in deze procedures rekening te houden met verschillende wettelijke eisen. Niet alleen dient u te letten op de wettelijke bezwaar- en beroepstermijn van zeven dagen. Ook zult u grondig moeten onderbouwen waarom u het niet eens bent met de beslissing tot (over)plaatsing. U doet er daarom verstandig aan contact op te nemen met onze specialisten. Een ervaren strafrechtadvocaat weet welke juridische argumenten doorslaggevend kunnen zijn voor een positieve uitkomst in uw penitentiaire procedure. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen.

Direct contact met een advocaat?
Send this to a friend