Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Detentiefasering

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Detentiefasering. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Detentiefasering strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor detentiefasering

2. advocaat strafrecht voor detentiefasering
3. strafzaak detentiefasering advocaat

Wat is detentiefasering?

Detentiefasering houdt in dat gedetineerden richting het einde van hun detentie geleidelijk aan meer vrijheden kunnen krijgen. Deze fasering gaat vooraf aan de Voorwaardelijke Invrijheidsstelling (VI), indien daarvan sprake is. Dit ‘faseren’ geschiedt in de praktijk door het plaatsen van gedetineerden van een gesloten inrichting naar een inrichting met een lager beveiligingsniveau. Indien u als gedetineerde voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, kunt u stapsgewijs worden geplaatst in een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI) en een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI). In de volksmond wordt de BBI ook wel het ‘half open kamp’ genoemd. De ZBBI noemt men ook wel het ‘open kamp’. Naast verlof op vaste momenten (zogenaamd regimesgebonden verlof), gelden in deze inrichtingen minder strikte regels dan in een ‘gewone’ gevangenis, bijvoorbeeld over het gebruik van een mobiele telefoon.

Wat zijn de voorwaarden voor detentiefasering?

De selectiefunctionaris beslist niet alleen over uw plaatsing en overplaatsing van en naar een PI (Penitentiaire Inrichting), maar ook over uw detentiefasering. Om als gedetineerde in aanmerking te kunnen komen voor detentiefasering, moet u in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet u te allen tijde zijn gepromoveerd naar het plusprogramma. Verder mag u slechts een beperkt vlucht- en maatschappelijk risico vormen en dient uw verlofadres goedgekeurd te worden.

“ Snel en resultaatgericht. Zeer tevreden over de uitkomst. ”

Vanaf welk moment kunt u aanvangen met de detentiefasering?

U kunt als gedetineerde in een BBI worden geplaatst indien uw strafrestant ten hoogste achttien maanden betreft. Voor plaatsing in een ZBBI moet een vrijheidsstraf van ten minste zes maanden zijn opgelegd, waarvan u ten minste de helft heeft ondergaan (of in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht). Bovendien moet u een ‘bruto’ strafrestant hebben tussen de zes weken en zes maanden.

Kunt u de selectiefunctionaris zelf om detentiefasering verzoeken?

Als gedetineerde heeft u het recht bij de selectiefunctionaris te verzoeken om deelname aan detentiefasering. U dient dan een zogenaamd ‘met redenen omkleed’ verzoekschrift in. U moet dus goed kunnen motiveren waarom u in aanmerking moet komen voor detentiefasering. Indien de selectiefunctionaris uw verzoek om detentiefasering afwijst, kunt u tegen deze beslissing in beroep bij de RSJ. Onze advocaten hebben ervaring in deze beroepsprocedures en weten hoe zij uw belangen optimaal kunnen behartigen. Indien u in beroep wilt bij de RSJ, kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen.

Kunt u in bezwaar of beroep tegen beëindiging van uw detentiefasering door de selectiefunctionaris?

De selectiefunctionaris kan beslissen tot beëindiging van uw detentiefasering. Indien u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u binnen zeven dagen een bezwaarschrift indienen. De wet stelt als eis dat u dit bezwaarschrift met argumenten onderbouwt. De selectiefunctionaris neemt vervolgens een nieuwe beslissing op uw bezwaar. Indien de uitkomst van uw bezwaarprocedure niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep bij de RSJ. Onze ervaren advocaten kunnen u in deze procedures bijstaan.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen bij een beslissing omtrent uw detentiefasering?

De wet stelt zowel aan het beroepschrift als het bezwaarschrift wettelijke eisen. Zo zult u goed moeten onderbouwen waarom u het niet eens bent de beslissing over uw detentiefasering. Bovendien moet u rekening houden met een wettelijke termijn van zeven dagen. Indien u het niet eens bent met een beslissing omtrent uw detentiefasering, doet u er verstandig aan spoedig contact op te nemen met een van onze specialisten. Een ervaren strafrechtadvocaat kan u adviseren over de mogelijkheden. Bovendien helpen wij u met het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Door jarenlange ervaring weten onze advocaten hoe zij uw kansen op succes in deze procedures aanzienlijk kunnen vergroten. Neemt u vrijblijvend contact op.

Voor Detentiefasering een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Detentiefasering?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Detentiefasering
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.