Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Verlof

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Verlof. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Verlof strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor verlof

2. advocaat strafrecht voor verlof
3. strafzaak verlof advocaat

Wanneer komt u als gedetineerde in aanmerking voor algemeen verlof?

Algemeen verlof (AVG) is bedoeld om u als gedetineerde voor te bereiden op een goede terugkeer in de samenleving. U komt voor algemeen verlof in aanmerking indien uw strafrestant minimaal drie maanden en maximaal één jaar bedraagt. Voorwaarde is dat u tenminste 1/3 deel van de gevangenisstraf heeft ondergaan. In bepaalde gevallen is algemeen verlof ook mogelijk indien uw strafzaak nog in hoger beroep loopt.

Hoe vaak mag u met algemeen verlof?

Hoe vaak u als gedetineerde met algemeen verlof mag, is afhankelijk van uw strafrestant. U mag namelijk maximaal de helft van het aantal maanden aan strafrestant aan verloven krijgen. Ter illustratie: bij een strafrestant van tien maanden gevangenisstraf, kunt u maximaal vijf keer algemeen verlof krijgen. Het strafrestant wordt naar beneden afgerond, dus ook bij een strafrestant van elf maanden krijgt u maximaal vijf maanden algemeen verlof. Verder duurt het algemeen verlof per keer maximaal zestig uur.

“ Zeer scherp. Een aanrader voor een ieder die een advocaat nodig heeft. ”

Wanneer komt u als gedetineerde in aanmerking voor incidenteel verlof?

Naast algemeen verlof, kunt u incidenteel verlof aanvragen om een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen waarbij uw aanwezigheid noodzakelijk is. Denkt u bijvoorbeeld aan kraambezoek, het bijwonen van een uitvaart of het bezoeken van een in levensgevaar verkerende partner of familielid. Incidenteel verlof wordt in beginsel maximaal voor de duur van één dag verleend en kan (indien nodig) onder begeleiding of bewaking plaatsvinden.

Wie beslist over verlening van algemeen en incidenteel verlof?

Om verlof te krijgen, moet u als gedetineerde zelf een verzoek om verlof indienen bij de directeur of de selectiefunctionaris. In de meeste gevallen beslist de gevangenisdirecteur over verlening van uw verlof. Slechts in een aantal uitzonderingsgevallen beslist de selectiefunctionaris over uw verlofaanvraag. Wij kunnen u informeren over de te volgen procedure in uw geval. Neemt u vrijblijvend contact op.

Kunt u in beklag of beroep tegen de afwijzing van algemeen en incidenteel verlof?

Indien de selectiefunctionaris negatief op uw verzoek om verlof beslist, kunt u tegen die beslissing direct beroep instellen bij de RSJ. Indien de gevangenisdirecteur negatief beslist op uw verzoek om verlof, kunt u tegen deze beslissing een klaagschrift indienen bij de beklagcommissie. U krijgt zeven dagen de tijd nadat u kennis heeft gekregen van de afwijzing op uw verlofaanvraag. De wet stelt als eis dat u in het klaagschrift zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover wordt geklaagd en de redenen van beklag vermeldt. Doet u dit niet, dan kan de beklagcommissie uw klacht ‘kennelijk’ ongegrond of ‘kennelijk’ niet-ontvankelijk verklaren. U doet er daarom verstandig aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze ervaren strafrechtadvocaten. Indien u het vervolgens niet eens bent met de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u beroep instellen bij de RSJ. Neemt u vrijblijvend contact op.

Wat is het verschil tussen incidenteel verlof en strafonderbreking?

Zowel incidenteel verlof als strafonderbreking stelt u als gedetineerde in staat een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen. Toch bestaan verschillen. Ten eerste is het incidenteel verlof van toepassing op zowel veroordeelden als voorlopig gehechten. De strafonderbreking is daarentegen enkel van toepassing op veroordeelden. Ten tweede duurt het incidenteel verlof in beginsel één dag, terwijl de strafonderbreking hooguit drie maanden kan duren. Ten derde moet in geval van incidenteel verlof de tijd die in vrijheid is doorgebracht niet worden ‘ingehaald’. Bij de strafonderbreking is dit wel het geval. De tenuitvoerlegging van de straf wordt dan enkel opgeschort.

Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen in geval van verlofbeslissingen?

Indien u het niet eens bent met de afwijzing van uw verzoek om verlof in een beklag- of beroepschriftprocedure. U dient in deze procedures rekening te houden met verschillende wettelijke eisen. Zo dient u niet alleen te letten op de wettelijke beklag- en beroepstermijn van zeven dagen. Ook zult u grondig moeten onderbouwen waarom u het niet eens bent de afwijzing van uw verzoek om verlof. U doet er daarom verstandig aan contact op te nemen met een van onze ervaren advocaten. Onze specialisten weten welke argumenten wij in deze beklag– en beroepsprocedures moeten aandragen om uw kansen op een geslaagde uitkomst te vergroten. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen.

Voor Verlof een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Verlof?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Verlof
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.