W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Prawo karne drogowe

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Prawo karne drogowe. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Prawo karne drogowe - adwokat karny - Weening Criminal Lawyers

1. najlepszy prawnik specjalizujący się w prawie karnym drogowym

2. prawnik specjalizujący się w prawie karnym drogowym

3. prawnik specjalizujący się w sprawach karnych

Czym jest prawo karne drogowe?

Prawo karne drogowe to ogólny termin obejmujący sprawy karne związane z ruchem drogowym. W większości przypadków naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkuje grzywną. Obejmują one typowe wykroczenia, takie jak niewielkie przekroczenie prędkości lub nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Wykroczenia te są rozpatrywane na drodze administracyjnej w ramach ustawy o administracyjnym egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego (WAHV), znanej również jako ustawa Muldera. Wykroczenia te nie są rejestrowane w rejestrze karnym (Judicial Documentation). Z drugiej strony, poważniejsze wykroczenia drogowe są rozpatrywane przez prawo karne. Te wykroczenia drogowe pojawiają się w rejestrze karnym. Przykłady obejmują rażące przekroczenie prędkości (przekroczenie prędkości o 30 km/h lub 40 km/h na autostradach). Inne przykłady takich wykroczeń drogowych to:

Jak działa ściganie wykroczeń drogowych?

Jeśli jesteś podejrzany o popełnienie wykroczenia drogowego, które jest zbyt poważne, aby mogło zostać rozpatrzone na drodze administracyjnej, prokurator rozpocznie dochodzenie przeciwko Tobie. W wielu przypadkach policja będzie chciała przesłuchać Cię w tej sprawie podczas przesłuchanie policyjne. Po zakończeniu dochodzenia prokurator może podjąć decyzję o wniesieniu oskarżenia. Istnieje wówczas kilka opcji usunięcia oskarżenia. Po pierwsze, prokurator może wydać nakaz aresztowania. kara nałożyć. Zazwyczaj zostaniesz zaproszony na Przesłuchanie OM. Prokurator może również skierować sprawę karną bezpośrednio do sądu. W zależności od wagi przestępstwa, o które jesteś podejrzany, sprawa zostanie wniesiona przed sędziego kantonalnego, sędziego sądu rejonowego lub sędziego sądu okręgowego. sędzia policyjny Czy wielokrotna izba karna. Następnie otrzymasz wezwanie. Jeśli jesteś podejrzany o popełnienie wykroczenia drogowego, rozsądnie jest jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych.

" Bardzo przekonujący w sądzie. "

Jaka kara grozi za wykroczenie drogowe?

W zależności od wagi wykroczenia drogowego może grozić kara pozbawienia wolności. Jeśli do tego zostaną dodane okoliczności obciążające, takie jak lekkomyślna jazda powodująca obrażenia lub śmierć, kara pozbawienia wolności może wynieść do dziewięciu lat. Wyrok, jaki może Ci grozić, zależy w dużej mierze od okoliczności sprawy. Na przykład, jeśli zostałeś wcześniej skazany za podobne przestępstwa, prawdopodobnie czeka Cię surowsza kara. Możemy poinformować Cię, jakiej kary możesz się potencjalnie spodziewać.

Czy skazanie za wykroczenie drogowe może mieć wpływ na prawo jazdy?

Jeśli zostaniesz skazany za poważne wykroczenie drogowe, możesz zostać pozbawiony uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie będziesz wtedy mógł prowadzić pojazdów silnikowych przez określony czas. Taki zakaz prowadzenia pojazdów może zostać nałożony nie tylko przez sędziego. Prokurator jest również upoważniony do tego, aby zrobić to niezależnie, bez interwencji sędziego. Następnie zostaniesz zaproszony na Przesłuchanie OM. Nigdy nie należy przyjmować takiego zaproszenia bez zasięgnięcia porady prawnika specjalizującego się w sprawach karnych. Nawet jeśli otrzymałeś wezwanie, rozsądnie jest skontaktować się z prawnikiem tak szybko, jak to możliwe. Możemy na przykład dowiedzieć się, czy w sprawie karnej występują szczególne okoliczności. Być może będziemy w stanie pomóc w uniknięciu dyskwalifikacji.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika, jeśli jesteś podejrzany o wykroczenie drogowe?

Skazanie za wykroczenie drogowe może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Możliwe jest na przykład pozbawienie uprawnień do prowadzenia pojazdów, co może mieć wpływ na pracę i życie prywatne. Ponadto może grozić Ci kara pozbawienia wolności. Co więcej, możesz ponieść negatywne konsekwencje swojej sprawy karnej nawet po zatrzymaniu, na przykład w uzyskaniu prawa jazdy. Certyfikat dobrego postępowania (VOG). Nasi prawnicy mogą pomóc zminimalizować negatywne konsekwencje. Doświadczony prawnik karnista wie, na co zwracają uwagę sądy. Podkreślamy okoliczności sprawy w sposób, który maksymalizuje szanse na sukces. Nasi prawnicy przygotują Cię do przesłuchania i pomogą Ci podczas przesłuchania w sprawie karnej. Jeśli jesteś ciekawy, co możemy dla Ciebie zrobić, skontaktuj się z nami bez żadnych zobowiązań. kontakt z nami.

Czy policja skonfiskowała ci prawo jazdy?

Jeśli jesteś winny wykroczenia drogowego, w niektórych przypadkach policja może natychmiast odebrać Ci prawo jazdy. Dotyczy to na przykład przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h. Jeśli Twoje prawo jazdy zostanie skonfiskowane, nie możesz już prowadzić pojazdów, dla których zostało wydane. Pilnie potrzebujesz prawa jazdy, np. do pracy? Skontaktuj się jak najszybciej z jednym z naszych doświadczonych prawników specjalizujących się w sprawach karnych. Pomożemy Ci odzyskać skonfiskowana licencja odzyskać.

Czy otrzymałeś powiadomienie o karze lub propozycję transakcji?

Jeśli prokurator uzna, że jesteś winny popełnienia przestępstwa, w niektórych przypadkach może sam nałożyć karę. Otrzymasz wówczas propozycja transakcji lub kara. Możesz nawet zostać zaproszony na Przesłuchanie OM. Na przykład, jeśli prokurator zamierza nałożyć na ciebie zakaz prowadzenia pojazdów, jest on prawnie zobowiązany do "przesłuchania" cię osobiście. Podczas tego przesłuchania prokurator może zaproponować ci karę. Zarówno przyjęcie propozycji transakcji, jak i nakazu ukarania zostanie odnotowane w rejestrze karnym (dokumentacji sądowej). Dlatego nigdy nie akceptuj nakazu ukarania lub propozycji ugody przed rozmową z prawnikiem. Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych mają doświadczenie w tej dziedzinie i mogą Ci doradzić.

Dla Prawo karne drogowe chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Prawo karne drogowe?
Czy ten artykuł był przydatny?

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych
w mediach z Prawo karne drogowe

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.