W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sprzeciw wobec nakazu ukarania

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Sprzeciw wobec nakazu ukarania. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Sprzeciw wobec wyroku skazującego adwokata

1. najlepszy adwokat w sprawach karnych za sprzeciw wobec wyroku skazującego

2. obrońca w postępowaniu karnym w sprawie sprzeciwu od nakazu karnego
3. sprzeciw adwokata od nakazu karnego w sprawie karnej

Co to jest nakaz karny?

Jeśli otrzymał(a) Pan(i) nakaz ukarania, oznacza to, że prokurator uznał Pana(ią) za winnego(ą) popełnienia jednego lub więcej wykroczeń. W związku z tym prokurator wymierzył Panu/Pani karę określoną w nakazie karnym.

Kara, która może zostać na Pana/Panią nałożona w drodze nakazu karnego, może obejmować prace społeczne, grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek zapłaty odszkodowania lub "wycofanie z prowadzenia pojazdu". Możliwe jest również nałożenie na Pana/Panią kombinacji wyżej wymienionych kar lub zobowiązanie Pana/Pani do tymczasowego przestrzegania bardzo daleko idących instrukcji dotyczących Pana/Pani zachowania.

Za jakie wykroczenia może Pan/Pani otrzymać mandat karny?

Prokurator może wydać nakaz ukarania za wszystkie wykroczenia i przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat sześciu. Chodzi o to, że nakaz karny jest wydawany za stosunkowo drobne przestępstwa. Może to obejmować zwykłą napaść, wandalizm, groźby i niektóre wykroczenia. wykroczenia drogowe takie jak przekroczenie prędkości i prowadzenie pojazdu pod wpływem.

" Szybki i zorientowany na wynik. Bardzo zadowolony z wyniku. "

Jakie są konsekwencje wyroku skazującego?

Jeśli otrzymał(a) Pan(i) nakaz karny, powinien(nna) Pan(i) mieć świadomość, że nakaz karny to nie to samo, co zwykła grzywna. W rzeczywistości nakaz karny może mieć bardzo daleko idące konsekwencje.

Na przykład nakaz karny wydany za popełnienie przestępstwa będzie zawsze odnotowany w Pana/Pani dokumentacji sądowej (rejestrze karnym). W wyniku takiego wpisu do rejestru karnego może Pan/Pani nie otrzymać zaświadczenia o niekaralności (VOG). Może to spowodować problemy z pracodawcą lub ze znalezieniem pracy lub stażu. Ponadto należy pamiętać, że nakaz karny jest zrównany z wyrokiem skazującym. W rezultacie nakaz karny jest wykorzystywany przy ustalaniu recydywy. Oznacza to, że jeśli ponownie popełni Pan/Pani przestępstwo, może Pan/Pani otrzymać wyższą karę, ponieważ już wcześniej popełnił/a Pan/Pani (ten sam rodzaj) przestępstwa, co zostało odnotowane w Pana/Pani rejestrze karnym. Inną drastyczną konsekwencją jest to, że wyrok skazujący może wymagać od Pana/Pani oddania swojego DNA w celu włączenia go do rejestru karnego. Baza danych DNA.

Jak dochodzi do wydania nakazu ukarania?

Ugoda karna została wprowadzona, ponieważ jest tańszą i szybszą alternatywą dla postępowania przed sądem karnym. Więcej spraw może zostać rozstrzygniętych w krótszym czasie za pomocą nakazu karnego, ponieważ prokurator, wydając nakaz karny, przystępuje zarówno do ścigania, jak i karania.

Przyznanie tej podwójnej władzy wiąże się jednak z ryzykiem. To prokurator jest bowiem odpowiedzialny za gromadzenie dowodów przez policję. Ten sam prokurator decyduje następnie, czy wnieść oskarżenie na podstawie tych dowodów, po czym ocenia również, czy istnieją wystarczające dowody do wydania wyroku skazującego. W związku z tym w całym procesie nie występuje niezależny sędzia oceniający dowody. W rezultacie często zdarza się, że prokurator błędnie dochodzi do wniosku, że istnieją wystarczające dowody, na podstawie których może uznać Pana/Panią za winnego. Regularnie zdarza się, że niezawisły sędzia później uniewinnia kogoś z wyrokiem skazującym.

Czy nie zgadza się Pan/Pani z nakazem karnym?

Zawsze powinien Pan/Pani zadać sobie pytanie, czy zgadza się Pan/Pani z nałożoną na Pana/Panią karą. Może Pan/Pani uważać, że otrzymana kara jest zbyt wysoka lub że została wymierzona niesprawiedliwie. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw, składając sprzeciw.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zgadzają się Państwo z nakazem ukarania, rozsądnie jest niezwłocznie skontaktować się z wyspecjalizowanym prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych. Prawnik może zażądać akt sprawy, a następnie omówić z Panem/Panią dostępne opcje.

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od nakazu karnego?

Od mandatu karnego można się odwołać w ciągu 14 dni. Okres 14 dni rozpoczyna się po doręczeniu nakazu ukarania osobiście lub po ustaleniu, że dowiedzieli się Państwo o nim w inny sposób.

Co adwokat może zrobić z wyrokiem skazującym?

Zawsze dobrze jest skonsultować się z prawnikiem, jeśli otrzymali Państwo zarzuty karne. Prawnik specjalizujący się w sprawach karnych może następnie przejrzeć akta i sprawdzić, czy rzeczywiście istnieją wystarczające dowody. Adwokat może również ocenić, czy doszło do samoobrony (obrony własnej) lub okoliczności, które mogłyby zmniejszyć karę. Kwestia tego, czy są Państwo winni, czy niewinni, nie ma tutaj znaczenia. Sędzia odpowiada jedynie na pytanie, czy istnieją wystarczające dowody do wydania wyroku skazującego? Jeśli dowody są niewystarczające, prawnik będzie w stanie uargumentować to za Pana/Panią, a sędzia Pana/Panią uniewinni. Aby to zrobić, będą Państwo musieli złożyć sprzeciw od wyroku skazującego.

Czy Pana/Pani prawnik może sprzeciwić się wyrokowi skazującemu?

Może Pan/Pani sprzeciwić się nakazowi ukarania, składając sprzeciw w biurze prokuratora. Nawet jeśli zgodził się Pan/Pani na nakaz ukarania na posterunku policji bez obecności adwokata, nadal może Pan/Pani wnieść sprzeciw. Ma Pan/Pani na to dwa tygodnie. Jeśli nie złoży Pan/Pani sprzeciwu w ciągu tych dwóch tygodni, nie może Pan/Pani zmienić nakazu ukarania i zostanie on wykonany.

Opór powinien być złożony prawidłowo. Prawnik może Państwu w tym pomóc i dodatkowo zwiększyć Państwa szanse na sukces. Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej, prawnik specjalizujący się w sprawach karnych wie lepiej niż ktokolwiek inny, na które punkty należy zwrócić uwagę i jakie środki obrony prawnej należy przedstawić. Prosimy skontaktować się z jednym z naszych prawników specjalizujących się w sprawach karnych.

Zaproszenie na przesłuchanie w sprawie OM, co teraz?

Jeśli prokurator zamierza nałożyć na Pana/Panią środek karny w postaci prac społecznych, zakazu prowadzenia pojazdów, środek behawioralny lub obowiązek zapłaty kwoty przekraczającej 2000 euro, musi najpierw Pana/Panią wysłuchać. Następnie zostanie Pan/Pani zaproszony/a na tzw. Przesłuchanie OM. Podczas tego przesłuchania OM ma Pan/Pani prawo do korzystania z pomocy adwokata. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani skorzystać z pomocy adwokata, omówi on z Panem/Panią sprawę i udzieli odpowiednich porad. Ponadto prawnik może zwrócić uwagę funkcjonariusza na istotne kwestie, zanim funkcjonariusz nałoży lub nie nałoży nakazu ukarania. Mogą Państwo wnieść sprzeciw od tego nakazu karnego.

Co dzieje się po złożeniu sprzeciwu?

Po wniesieniu sprzeciwu sprawa powinna trafić do sądu. Nie dzieje się tak jednak zawsze po wniesieniu sprzeciwu (w 2015 r. 60% spraw dotyczących sprzeciwu trafiło do sądu). W pozostałych przypadkach nakaz karny jest wycofywany (oddalany) lub zmieniany.

Spośród spraw, które ostatecznie trafiły do sądu, oskarżeni zostali uniewinnieni w znacznej części z nich (około 23% zostało uniewinnionych w 2015 r.). Ponadto w wielu przypadkach kara nałożona przez sędziego po skazaniu jest niższa niż w przypadku ukarania.

Dane po raz kolejny wskazują, że złożenie sprzeciwu od wyroku skazującego może się Państwu opłacić. Nasi prawnicy z przyjemnością pomogą Państwu w tym postępowaniu.

Jaka jest różnica między nakazem karnym a propozycją transakcji?

Gdy OM nałoży na Pana/Panią karę, otrzyma Pan/Pani pismo od CJIB z literą "O". Pismo to zawiera opis kary nałożonej na Pana/Panią przez OM. Jeśli nie wyrazi Pan/Pani sprzeciwu wobec nakazu ukarania, jest Pan/Pani zobowiązany/a do wykonania kary. Jeśli OM prześle Panu/Pani propozycję transakcji, otrzyma Pan/Pani pismo od CJIB z literą "T". Aby uniknąć konieczności stawienia się przed sądem karnym, może Pan/Pani zdecydować się na przedłożenie propozycja transakcji zapłacić. Nie są Państwo do tego zobowiązani.

Dla Sprzeciw wobec nakazu ukarania chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Sprzeciw wobec nakazu ukarania?
Czy ten artykuł był przydatny?
Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych w mediach Sprzeciw wobec nakazu ukarania
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.