Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Verzet tegen coronaboete

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van Verzet tegen coronaboete. Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.

Inhoudsopgave

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?
Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
Verzet tegen coronaboete strafrecht advocaat

1. beste strafrechtadvocaat voor verzet tegen coronaboete

2. advocaat strafrecht voor verzet tegen coronaboete
3. strafzaak verzet tegen coronaboete advocaat

Coronaboete? Kom in verzet!

Door het Openbaar Ministerie is bekendgemaakt dat een groot aantal coronaboetes niet in orde is. De coronadossiers bevatten fouten of zijn incompleet. Zeer opvallend is dat bijna niemand juridische stappen onderneemt tegen deze uitgeschreven coronaboetes. Heeft u een boete ontvangen wegens overtreding van de coronamaatregelen? Het is mogelijk dat in uw zaak ook fouten zijn gemaakt. Vanuit de rechtswetenschap wordt – niet zonder reden- opgeroepen om verzet in te stellen tegen opgelegde coronaboetes. Onze advocaten kunnen u adviseren en helpen u graag bij het instellen van verzet tegen de opgelegde coronaboete.

In welke gevallen kunt u een zogenaamde coronaboete ontvangen?

Door de uitbraak van het coronavirus is het dagelijks leven sinds medio maart totaal veranderd. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is een scala aan noodmaatregelen in werking getreden. Deze noodmaatregelen zijn door burgemeesters in zogenoemde ‘noodverordeningen’ vastgelegd. De regels in die noodverordeningen bepalen uw en ons dagelijks leven in verregaande mate. Zo is het verboden om zich met drie of meer personen op te houden zonder inachtneming van een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter. Daarnaast is het organiseren of het deelnemen aan samenkomsten verboden, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een illegaal feest.

“ Uitmuntende service, prettige samenwerking. ”

Wat is een strafbeschikking?

Indien de officier van justitie van mening is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de coronamaatregelen, kan hij u een ‘coronaboete’ opleggen. Dit wordt een strafbeschikking genoemd. U ontvangt dan een brief van het CJIB waarin staat beschreven welke straf het Openbaar Ministerie heeft opgelegd. Deze strafoplegging vindt plaats zonder tussenkomst van een rechter. Indien u geen verzet instelt tegen de strafbeschikking, bent u verplicht aan de straf te voldoen.

Heeft het overtreden van coronamaatregelen gevolgen voor uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

Indien u de strafbeschikking accepteert en de coronaboete betaalt, hoeft u niet meer naar de rechter. Dit betekent wel dat uw schuld vaststaat. Het gevolg daarvan is dat dit wordt vermeld op uw strafblad (Justitiële Documentatie). Dit betekent dat de strafbeschikking zal worden meegewogen indien u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt. Dienst Justis, de instantie die uw VOG-aanvraag beoordeelt, heeft aangegeven niet op voorhand te kunnen zeggen of corona-overtredingen de afgifte van een VOG in de weg staan. Weigering van een VOG hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en van de concrete baan of stage waarvoor u de VOG aanvraagt. Houd er dus rekening mee dat het overtreden van coronamaatregelen (mogelijk) problemen kan opleveren bij het vinden van een stage of een nieuwe baan.

Kunt u verzet instellen tegen een opgelegde coronaboete?

Zoals gezegd wordt een boete wegens overtreding van de coronamaatregelen een strafbeschikking genoemd. Tegen een strafbeschikking kunt u verzet instellen. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd vanaf het moment dat u de strafbeschikking heeft ontvangen. Uw verzetschrift zal vervolgens worden beoordeeld door de officier van justitie. Indien hij geen aanleiding ziet om de coronaboete te vernietigen, zal uw zaak worden voorgelegd aan de kantonrechter. De officier van justitie zal dan moeten bewijzen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de coronamaatregelen. De kantonrechter beslist uiteindelijk of dit strafbare feit bewezen kan worden en welke straf (eventueel) dient te volgen.

Is het zinvol om in verzet te gaan tegen een coronaboete?

Op voorhand valt niet te zeggen of het instellen van verzet leidt tot vernietiging van de coronaboete. Op dit moment heeft de rechter zich nog niet over opgelegde coronaboetes hoeven uitspreken. Dat is ook niet gek, want uit cijfers blijkt dat zeer weinig mensen juridische stappen ondernemen tegen opgelegde coronaboetes. Dit terwijl het Openbaar Ministerie naar buiten heeft gebracht dat een groot aantal coronaboetes niet in orde is, omdat de coronadossiers fouten bevatten of incompleet zijn. Houd er rekening mee dat in uw zaak mogelijk ook dergelijke fouten zijn gemaakt. Indien de overtreding niet wettig en overtuigend kan worden bewezen door de officier van justitie, dient vrijspraak te volgen.

Waarom is het verstandig om een advocaat in te schakelen indien u in verzet wilt tegen een coronaboete?

Accepteer nooit een strafbeschikking voordat u met uw strafrechtadvocaat heeft gesproken. Het betalen van een coronaboete heeft namelijk consequenties voor uw strafblad en dus voor uw toekomst. Wij helpen u deze nadelige gevolgen te voorkomen. Uw strafrechtadvocaat onderzoekt of voldoende bewijs tegen u ligt. Ook wordt gekeken naar of het opgemaakte coronadossier in uw geval fouten bevat of incompleet is. Indien niet kan worden bewezen dat u zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de coronamaatregelen, dient u te worden vrijgesproken. Zelfs in het geval er genoeg bewijs tegen u ligt, belichten onze specialisten uw (persoonlijke) omstandigheden op een wijze waarop de kans op succes het grootst is. Neemt u in een zo vroeg mogelijk stadium vrijblijvend contact met ons op.

Wat zijn de kosten voor het instellen van verzet tegen een coronaboete en de daaropvolgende procedure?

Het niet-naleven van coronamaatregelen wordt gezien als een overtreding. Voor overtredingen is het in principe niet mogelijk om pro deo rechtsbijstand te verlenen. Bij het aanvechten van een coronaboete kunnen wij u daarom uitsluitend op betalende basis bijstaan. In veel gevallen is het mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Indien u benieuwd bent wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor Verzet tegen coronaboete een strafrecht advocaat gezocht?
Direct contact met een gespecialiseerde strafrecht advocaat op het gebied van Verzet tegen coronaboete?
Was dit artikel nuttig?
Onze strafrechtadvocaten in de media met Verzet tegen coronaboete
Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.