W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sprzeciw wobec grzywny za wyładowania koronowe

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Sprzeciw wobec grzywny za wyładowania koronowe. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Verzet tegen coronaboete strafrecht advocaat

1. najlepszy adwokat w sprawach karnych, aby sprzeciwić się grzywnie koronnej

2. prawnik specjalizujący się w sprawach karnych sprzeciwia się grzywnie dla Corony
3. sprawa karna sprzeciwia się prawnikowi grzywny Corona

Corona w porządku? Proszę się oprzeć!

Prokuratura ogłosiła, że duża liczba akt koronnych nie jest w porządku. Akta te zawierają błędy lub są niekompletne. Co ciekawe, prawie nikt nie podejmuje kroków prawnych przeciwko tym nałożonym grzywnom. Czy otrzymali Państwo grzywnę za naruszenie środków koronawirusa? Możliwe, że w Państwa przypadku również popełniono błędy. Nie bez powodu prawnicy wzywają Państwa do wniesienia sprzeciwu od nałożonych grzywien. Nasi prawnicy mogą doradzić i pomóc Państwu w złożeniu sprzeciwu od nałożonej grzywny.

W jakich przypadkach mogą Państwo otrzymać tzw. mandat koronny?

Wybuch epidemii koronawirusa całkowicie zmienił codzienne życie od połowy marca. Aby zwalczyć rozprzestrzenianie się wirusa, wprowadzono szereg środków nadzwyczajnych. Te środki nadzwyczajne zostały określone przez burmistrzów w tak zwanych "rozporządzeniach nadzwyczajnych". Zasady zawarte w tych rozporządzeniach w znacznym stopniu określają Państwa i nasze codzienne życie. Na przykład zabronione jest trzymanie się przez trzy lub więcej osób bez zachowania minimalnej odległości 1,5 metra między nimi. Ponadto zabronione jest organizowanie zgromadzeń lub branie w nich udziału, na przykład organizowanie nielegalnych imprez.

" Znakomita obsługa, miła współpraca. "

Co to jest nakaz karny?

Jeśli prokurator uzna, że jest Pan/Pani winny(-a) naruszenia środków związanych z koronawirusem, może nałożyć na Pana/Panią "grzywnę związaną z koronawirusem". Będzie to kara wspomniano. Następnie otrzyma Pan/Pani pismo z CJIB opisujące karę nałożoną przez prokuraturę. Kara ta jest nakładana bez interwencji sędziego. Jeśli nie sprzeciwia się Pan/Pani nakazowi ukarania, jest Pan/Pani zobowiązany/a do wykonania kary.

Czy naruszenie przepisów dotyczących koronawirusa ma wpływ na Państwa Certyfikat Dobrego Postępowania (VOG)?

Jeśli przyjmie Pan/Pani nakaz zapłaty kary i zapłaci grzywnę, nie będzie już Pan/Pani musiał/a stawić się w sądzie. Oznacza to, że Pana/Pani wina została stwierdzona. W rezultacie zostanie to odnotowane w Pana/Pani rejestrze karnym (dokumentacji sądowej). Oznacza to, że nakaz karny zostanie wzięty pod uwagę, jeśli ma Pan(i) Certyfikat dobrego postępowania (VOG) wniosek. Dienst Justis, organ oceniający Pana/Pani wniosek o wydanie VOG, poinformował, że nie może z góry stwierdzić, czy przestępstwa związane z koroną uniemożliwią wydanie VOG. Odmowa wydania VOG zależy od Pana/Pani sytuacji osobistej oraz od konkretnej pracy lub stażu, o które się Pan/Pani ubiega. Proszę więc pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących korony może (potencjalnie) spowodować problemy ze znalezieniem stażu lub nowej pracy.

Czy mogą Państwo sprzeciwić się nałożeniu grzywny za wyrządzenie szkody?

Jak wspomniano powyżej, grzywna za naruszenie środków koronawirusa nazywana jest nakazem karnym. Mogą Państwo wnieść sprzeciw od nakazu karnego. Ma Pan/Pani na to 14 dni od momentu otrzymania nakazu ukarania. Państwa sprzeciw zostanie następnie rozpatrzony przez prokuratora. Jeśli nie będzie on widział podstaw do uchylenia nakazu karnego, Pana/Pani sprawa zostanie przekazana do sądu rejonowego. Prokurator będzie wówczas musiał udowodnić, że jest Pan/Pani winny(-a) naruszenia nakazu karnego. Sędzia kantonalny ostatecznie zadecyduje, czy przestępstwo to zostało udowodnione i jaka kara (jeśli w ogóle) powinna zostać nałożona.

Czy jest sens sprzeciwiać się grzywnie za koronawirusa?

Nie można z góry stwierdzić, czy wniesienie sprzeciwu doprowadzi do anulowania grzywny za koronawirusa. Obecnie sądy nie musiały jeszcze orzekać w sprawie nałożonych grzywien koronowych. Nie jest to zaskakujące, ponieważ dane pokazują, że bardzo niewiele osób podejmuje kroki prawne przeciwko nałożonym grzywnom koronowym. Dzieje się tak, mimo że prokuratura zwróciła uwagę, że duża liczba grzywien koronnych nie jest prawidłowa, ponieważ akta koronacyjne zawierają błędy lub są niekompletne. Należy pamiętać, że takie błędy mogły zostać popełnione również w Państwa sprawie. Jeśli oskarżenie nie jest w stanie udowodnić popełnienia przestępstwa w sposób zgodny z prawem i przekonujący, powinno nastąpić uniewinnienie.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika, jeśli chcą Państwo sprzeciwić się grzywnie nałożonej w wyniku koronawirusa?

Nigdy nie należy przyjmować wezwania do sądu karnego przed rozmową z adwokatem. Wynika to z faktu, że zapłacenie grzywny będzie miało konsekwencje dla Państwa rejestru karnego, a tym samym dla Państwa przyszłości. Pomożemy Państwu uniknąć tych negatywnych konsekwencji. Państwa adwokat zbada, czy istnieją wystarczające dowody przeciwko Państwu. Rozważy również, czy akta sprawy karnej przygotowane w Państwa sprawie zawierają błędy lub są niekompletne. Jeśli nie można udowodnić, że jest Pan/Pani winny(-a) naruszenia środków koronnych, powinien(-na) Pan/Pani zostać uniewinniony(-a). Nawet jeśli istnieją wystarczające dowody przeciwko Panu/Pani, należy podkreślić, że nasi specjaliści Państwa (osobistej) sytuacji w sposób maksymalizujący szanse powodzenia. Na najwcześniejszym możliwym etapie, proszę wziąć niezobowiązujące kontakt z nami.

Jakie są koszty wniesienia sprzeciwu od grzywny nałożonej w wyniku koronawirusa i późniejszego postępowania?

Nieprzestrzeganie środków koronnych jest uznawane za przestępstwo. W przypadku wykroczeń zasadniczo nie jest możliwe świadczenie pomocy prawnej pro bono. W przypadku zaskarżenia grzywny nałożonej w związku z wygaśnięciem mandatu możemy zatem udzielić Państwu pomocy wyłącznie za wynagrodzeniem. W wielu przypadkach możliwe jest osiągnięcie porozumienia w sprawie stałej ceny. Jeśli są Państwo ciekawi, co możemy dla Państwa zrobić, prosimy o kontakt.

Dla Sprzeciw wobec grzywny za wyładowania koronowe chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Sprzeciw wobec grzywny za wyładowania koronowe?
Czy ten artykuł był przydatny?
Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych w mediach Sprzeciw wobec grzywny za wyładowania koronowe
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.