Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Burgemeester sluit woning voor drie maanden (rechtspraak.nl)

Procesverloop

Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen het besluit van 28 september 2020 (bestreden besluit) van de burgemeester over de last onder bestuursdwang tot sluiting van een woning en schuur aan [adres] voor de duur van drie maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet (OW).

Hij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden in Breda op 12 november 2020. Verzoeker was daarbij aanwezig met [naam X] en zijn gemachtigde. De burgemeester heeft zich laten vertegenwoordigen door [naam vertegenwoordiger] . Derde partij is niet verschenen.

Overwegingen

1. Feiten en omstandigheden

Eiser is, samen met zijn ex-echtgenote [naam derde partij] , eigenaar van het perceel aan [adres] (het perceel). Op het perceel zijn een woning en een aangrenzende schuur aanwezig.

Op 15 januari 2020 is het perceel bezocht door een toezichthouder van de gemeente en een medewerker van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor een controle op een verbouwing (asbest). Zij hebben de politie eenheid Zeeland-West-Brabant geïnformeerd dat er in de schuur op het perceel voorwerpen zijn aangetroffen die in hennepkwekerijen worden gebruikt. De politie heeft vervolgens het volgende aangetroffen:

 • 2 tijdschakelaars ingesteld op 12 uur;
 • diverse droognetten;
 • 1 dompelpomp;
 • 2 armaturen;
 • 2 assimilatielampen van 600 watt;
 • 2 transformatoren van 600 watt;
 • 1 professionele elektronische knipmachine van het merk The Canna Cutter;
 • 2 zwarte kweektenten;
 • 2 flenzen;
 • 2 flessen Bio Nova voedingsmiddelen van 1 liter;
 • 2 buisventilatoren;
 • 1 gripzakje;
 • 2 rollen elektrakabels;
 • 2 flenzen;
 • 1 handmatige vernevelaar.

Daarnaast heeft de politie geconstateerd dat alle wanden en het plafond van de schuur waren voorzien van lichtkleurige isolerende platen. In het plafond zaten meerdere bevestigingshaken en restanten van purschuim. Ook zaten in het plafond twee grote ronde gaten. In de wand waar de loopdeur aanwezig was, zat een groot rond gat naar buiten. Volgens de politie kan de schuur snel weer in gebruik worden genomen als hennepkwekerij.

Bij brief van 10 maart 2020 heeft de burgemeester aan verzoeker en aan zijn ex-echtgenote het voornemen kenbaar gemaakt om met toepassing van artikel 13b OW een last onder bestuursdwang op te leggen, waarbij hen zal worden gelast om de woning en de schuur te sluiten voor een periode van drie maanden.

Verzoeker heeft zijn zienswijze tegen dit voornemen kenbaar gemaakt.

Bij besluit van 9 april 2020 (het primaire besluit) heeft de burgemeester aan verzoeker en aan zijn ex-echtgenote een last onder bestuursdwang opgelegd tot sluiting van de woning en de schuur voor een periode van drie maanden met ingang van 14 mei 2020 om 10.00 uur.

Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Ook heeft hij een verzoek om voorlopige voorziening ingediend (BRE 20/6419 OPIUMW VV). Hij heeft dit verzoek ingetrokken, nadat de burgemeester had aangegeven de sluiting op te schorten tot de maatregelen rondom de coronacrisis dit weer toe zouden laten.

In bezwaar heeft verzoeker primair aangevoerd dat de burgemeester niet bevoegd is om de sluiting van de woning te gelasten, omdat een gedeelte van de aanwezige goederen oude en reeds gebruikte hennepgoederen betrof, die niet meer ‘bestemd zijn tot’ het plegen van hennepgerelateerde delicten.

Op 7 juli 2020 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente Waalwijk (de commissie). De commissie heeft de burgemeester op 4 augustus 2020 geadviseerd het bezwaar van verzoeker op basis van de primaire bezwaargrond gegrond te verklaren en het primaire besluit te herroepen.

Bij het bestreden besluit heeft de burgemeester dit advies van de commissie niet overgenomen. De burgemeester heeft het bezwaar ongegrond verklaard en de last tot sluiting van de woning en schuur in stand gelaten. De sluitingsdatum is vastgesteld op donderdag 29 oktober 2020 om 10.00 uur.

De burgemeester heeft toegezegd dat met de uitvoering van het besluit zal worden gewacht tot één week na de uitspraak van de voorzieningenrechter.

De advocaat die de verdachte(n) in deze strafzaak bijstaat is:

Sjanneke de Crom

STRAFRECHTADVOCAAT

In de media
met actuele strafzaken

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.