Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Woningsluiting in Weert in het kader van art. 13b Opiumwet tegengehouden (Rechtspraak.nl)

Op 23 januari 2024 besloot de burgemeester van de gemeente Weert een woning te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet voor de duur van drie maanden. De burgemeester had dit besloten omdat in de woning op 2 juli 2023 79 gram cocaïne en 2.102 gram hennep aangetroffen was. Sjanneke de Crom heeft namens de eigenaresse van de woning beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar van 23 januari en voerde o.a. aan dat er geen noodzaak tot sluiting van de woning was, aangezien niet vanuit de woning in drugs is gehandeld. Haar cliënte wist niets af van de aangetroffen drugs in de woning omdat dit door haar zoon in de woning was gelegd tijdens haar vakantie. Tevens werd aangevoerd dat er geen ‘loop’ naar de woning of overlast is geconstateerd, hetgeen was onderbouwd met verklaringen van buurtbewoners. Daarnaast is in de beroepsprocedure betoogd dat de woning in een wijk ligt waarin het woon-en leefklimaat niet onder druk staat.

De rechter in Roermond volgde de standpunten van mr. De Crom en stelde vast dat de noodzakelijkheid van de sluiting inmiddels is verdampt. De burgemeester heeft nagelaten te motiveren waarom een sluiting in dit geval noodzakelijk is. Het beroep is gegrond verklaard en dat houdt in dat de burgmeester van Weert de woning niet mag sluiten.

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

 

De eigenaresse van de woning wordt bijgestaan door:

Sjanneke de Crom

STRAFRECHTADVOCAAT

In de media
met actuele strafzaken

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.