W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Kasacja do Sądu Najwyższego

Prawnicy Weening specjalizują się w sprawach karnych prawnicy pod względem Kasacja do Sądu Najwyższego. W pilnych sprawach nasi prawnicy są dostępni 24 godziny na dobę na terenie całej Holandii.

Spis treści

Chętnie pomożemy!
Robisz się podejrzliwy?
Jeśli tak, skontaktuj się bezpośrednio z adwokatem 24 godziny na dobę.

Weening Criminal Lawyers to kancelaria prawna, do której możesz zwrócić się zarówno po poradę prawną, jak i najlepszą reprezentację w sądzie.
Kasacja do Sądu Najwyższego - prawnik specjalizujący się w sprawach karnych - Weening Criminal Lawyers

Najczęstsze terminy w kasacji w Weening Criminal Lawyers to:

  • po kasacji sąd europejski
  • skarga kasacyjna po odwołaniu
  • znaczenie kasacji
  • wyrok kasacyjny
  • powód w postępowaniu kasacyjnym

najlepszy adwokat kasacyjny prawo karne

kasacja w interesie prawa artykuł
3. Kasacja w sprawie karnej przed Sądem Najwyższym
skarga kasacyjna
skarga kasacyjna prawo karne
kasacja do sądu najwyższego adwokat
prawnik w postępowaniu kasacyjnym
prawo karne kasacja adwokat
skarga kasacyjna

Czym jest kasacja?

Kasacja to postępowanie przed Sądem Najwyższym Holandii. Sąd Najwyższy jest najwyższym sądem w naszym królestwie. Pana/Pani sprawa trafia tam dopiero po przejściu przez wszystkie inne postępowania. W postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy bada jedynie, czy istnieją uchybienia formalne i czy prawo zostało prawidłowo zastosowane.

Jaka jest różnica między kasacją a apelacją?

Kasacja różni się od rozprawy w pierwszej instancji w sądzie i w odwołanie do sądu apelacyjnego. The sąd i sąd są również nazywani sędziami faktów. Oceniają oni fakty i sprawdzają, czy coś się wydarzyło, czy nie. Robiąc to, przyglądają się również wszystkim okolicznościom. Sąd Najwyższy nie jest sędzią faktów. Oznacza to, że Sąd Najwyższy nie będzie ponownie rozpatrywał istoty Pana/Pani sprawy. W rezultacie nie może Pan/Pani na przykład przesłuchać nowych świadków w Sądzie Najwyższym ani przedstawić nowych faktów.

" Osiągnięcie maksymalnego wyniku w skomplikowanej sprawie karnej. "

Kiedy mogą Państwo wnieść skargę kasacyjną?

Jeśli został(a) Pan(i) skazany(a) za przestępstwo w postępowaniu odwoławczym, może Pan(i) wnieść skargę kasacyjną. Jeśli został(a) Pan(i) skazany(a) za wykroczenie, również może Pan(i) wnieść skargę kasacyjną, chyba że został(a) Pan(i) ukarany(a) za to wykroczenie grzywną niższą niż 250 euro. Wreszcie, prawo wymienia dużą liczbę decyzji, w przypadku których przysługuje Państwu skarga kasacyjna. Nasz prawnik kasacyjny może Państwu powiedzieć, w jakich przypadkach jest to możliwe.

W jakim terminie powinni Państwo wnieść kasację?

Jeśli nie zgadzają się Państwo z orzeczeniem sąd lub sądZasadniczo muszą Państwo wnieść skargę kasacyjną w terminie dwóch tygodni od tego orzeczenia. W niektórych przypadkach termin na wniesienie skargi kasacyjnej różni się od terminu dwutygodniowego. Nasz prawnik zajmujący się sprawami kasacyjnymi chętnie udzieli Państwu dalszych informacji na ten temat.

Czy potrzebują Państwo adwokata kasacyjnego?

Może Pan/Pani złożyć własną skargę kasacyjną, jeśli nie zgadza się Pan/Pani z wyrokiem sądu lub w niektórych przypadkach, jeśli nie zgadza się Pan/Pani z nakazem sądowym. Jednakże, aby wnieść skargę do sądu, muszą Państwo posiadać pełnomocnika procesowego. Wniesienie skargi kasacyjnej wymaga dogłębnej znajomości prawa i orzecznictwa, a także umiejętności prawno-technicznych. Niewielu prawników specjalizuje się w postępowaniach kasacyjnych. Aby przyczynić się do poprawy jakości pomocy prawnej w postępowaniach karnych przed Sądem Najwyższym, Fundacja Stowarzyszenie Prawników Kasacyjnych w Sprawach Karnych (VCAS) ustanowiony. Nasz prawnik kasacyjny jest członkiem tego stowarzyszenia. Nasz adwokat kasacyjny z powodzeniem wniósł kasacje w wielu sprawach.

Jak rozpoczyna się postępowanie kasacyjne?

Po wniesieniu skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy zwróci się do sądu okręgowego lub apelacyjnego o wszystkie dokumenty. W praktyce zajmie to kilka miesięcy. Gdy Sąd Najwyższy otrzyma te dokumenty, otrzymają Państwo pismo z Sądu Najwyższego: tzw. zawiadomienie o apelacji. 60 dni po otrzymaniu tego pisma należy złożyć do Sądu Najwyższego zawiadomienie o kasacji. W przeciwnym razie Pana/Pani skarga kasacyjna zostanie uznana za niedopuszczalną. Pana/Pani sprawa zostanie wówczas zakończona bez rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. W dokumencie kasacyjnym adwokat wyjaśni Państwu zarzuty wobec zaskarżonej decyzji. Przykłady obejmują skargi dotyczące premedytacji, zamiaru, współsprawstwa, nieprzesłuchania świadków i niewystarczającego uzasadnienia wyroków. Nasz prawnik zajmujący się kasacjami z powodzeniem składał kasacje w wielu sprawach.

Po wniesieniu skargi kasacyjnej istnieją dwie możliwości. Sąd Najwyższy może uznać skargę kasacyjną za niedopuszczalną lub może kontynuować postępowanie.

W jakich przypadkach Pana/Pani skarga kasacyjna zostanie uznana za bezpośrednio niedopuszczalną?

Artykuł 80a ustawy o organizacji sądownictwa pozwala Sądowi Najwyższemu uznać skargę kasacyjną za niedopuszczalną bez podania przyczyn. Sąd Najwyższy może to zrobić, jeśli skargi nie mogą prowadzić do kasacji, jeśli strona wnosząca skargę ma zbyt mały interes lub jeśli sąd okręgowy lub sąd apelacyjny orzekł prawidłowo na podstawie wcześniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Przykłady spraw uznanych za niedopuszczalne w postępowaniu kasacyjnym to:

  • w skardze kasacyjnej skarżący nie powołuje się na przyczynę związaną z wykładnią prawa lub przepisów proceduralnych.
  • skarżący zarzuca wykładnię, co do której Sąd Najwyższy wydał wcześniej orzeczenie.
  • stawka jest zbyt niska, np. sprawa z niską grzywną.
  • sąd odpowiednio i zrozumiale uzasadnił swoje orzeczenie.
  • w skardze kasacyjnej podniesiono nowe fakty.

Jak będzie przebiegało postępowanie, jeśli Pana/Pani skarga kasacyjna zostanie uznana za dopuszczalną?

Inną opcją jest napisanie opinii dla Sądu Najwyższego przez rzecznika generalnego, niezależnego doradcę Sądu Najwyższego. Opinia ta nazywana jest konkluzją i w tej konkluzji rzecznik generalny doradza Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy często przychyla się do tej opinii. Sąd Najwyższy nie jest jednak związany opinią i może zdecydować inaczej.

Co może zrobić Sąd Najwyższy, jeśli odejdzie od tej konkluzji?

Po wydaniu opinii następuje wyrok Sądu Najwyższego. Nawet po wydaniu opinii Sąd Najwyższy może uznać skargę kasacyjną za niedopuszczalną. Sąd Najwyższy może to zrobić na podstawie standardowego uzasadnienia określonego w art. 81 ustawy o organizacji sądownictwa. To standardowe uzasadnienie oznacza, że skargi w danej sprawie nie mogą prowadzić do wniesienia kasacji i że Sąd Najwyższy nie musi uzasadniać tego stwierdzenia poza tym, że nie podniesiono żadnych kwestii prawnych istotnych dla jedności prawa lub rozwoju prawa. Sąd Najwyższy może również oddalić skargę kasacyjną i wyjaśnić, dlaczego to, co zostało podniesione, powinno zostać odrzucone w kasacji.

Co może zrobić Sąd Najwyższy, jeśli zgadza się (częściowo) z pismem prawnika?

Podejście do postępowania kasacyjnego polega na uchyleniu wcześniejszego wyroku przez Sąd Najwyższy. W niektórych przypadkach Sąd Najwyższy może następnie samodzielnie rozstrzygnąć sprawę. W większości przypadków Sąd Najwyższy przekazuje jednak sprawę (z powrotem) do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny musi następnie ponownie rozpatrzyć i rozstrzygnąć sprawę, biorąc pod uwagę orzeczenie Sądu Najwyższego.

Dla Kasacja do Sądu Najwyższego chciałeś adwokata od spraw karnych?
Bezpośredni kontakt z prawnikiem specjalizującym się w prawie karnym w dziedzinie Kasacja do Sądu Najwyższego?
Czy ten artykuł był przydatny?

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach karnych
w mediach z Kasacja do Sądu Najwyższego

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.