Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Hoge Raad vernietigt uitspraak van het hof omdat noodzakelijke informatie ontbreekt (Rechtspraak.nl)

Mocht meervoudige kamer hof mondeling vonnis Pr, dat o.g.v. art. 378.2 Sv is aangetekend in p-v van tz. in eerste aanleg en dat wat betreft inhoud van gebruikte bewijsmiddelen (o.g.v. Regeling aantekening mondeling vonnis) verwijst naar p-v’s van politie, bevestigen, nu daarin inhoud van b.m. ontbreekt en raadsman in hoger beroep vrijspraak heeft bepleit? Art. 359.3, 378.2 en 423.1 Sv. Raadsman van verdachte heeft bij behandeling van zaak in h.b. vrijspraak bepleit. Hof had vonnis daarom alleen mogen bevestigen met de in art. 423.1 Sv bedoelde aanvulling van gronden, die bestaat uit de in eerste volzin van art. 359.3 Sv bedoelde weergave van inhoud van b.m. (vgl. HR:2016:2026).

Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing (met uitzondering van opgelegde schadevergoedingsmaatregelen).

De advocaat die de verdachte(n) in deze strafzaak bijstaat is:

Erik Maessen

STRAFRECHTADVOCAAT

In de media
met actuele strafzaken

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.