Chat with us, powered by LiveChat
RECHTBANK Uitspraken zaak-Loontjens

MAASTRICHT – Vier van de zeven verdachten in de zaak-Loontjens zijn gisteren door de rechtbank in Maastricht veroordeeld wegens het medeplegen van doodslag op de 47 jarige Gelener. De drie anderen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Stephan P. (32), die volgens de rechtbank een hoofdrol vervulde in de geweldsexplosie, en Gennaro S. (33), die de “initiator” was, kregen ieder achter jaar gevangenisstraf; Rick D. (22) en Barry H. (27) elk zes. Barry H. had een gratis advies voor rechtbankvoorzitter Krol: “Ga andere werk zoeken, jongen, je bent een prutser.”

Het openbaar ministerie toonde zich tevreden met de uitspraken. Gennaro S. kondigde via dvocate Francoise Landerloo meteen hoger beroep aan, net als Arthur Vonken namens Barry H. Raadsman Peer Szymkowiak van Stephan P. wil het vonnis eerst bestuderen.

RECHTBANK Laatste deel van ‘zaak-Loontjens’; rechtbank doet 24 november uitspraak

MAASTRICHT – Raadsman Peer Szmkowiak van Stephan P., hoofdverdachte van de doodslag op Fer Loontjens (47) uit Geleen, lijdt aan een tunnelvisie. Zijn conclusie dat P. (32) het dodelijke letsel in elk geval niet kan hebben toegebracht, is gebaseerd op drijfzand. Een opmerkelijke stellingname van officier van justitie Rogier gisteren voor de rechtbank in Maastricht. Doorgaans is het juist het openbaar ministerie dat wordt beticht van tunnelvisie. De officier reageerde op het pleidoor van Szymkowiak, die de rechtbank vroeg zijn cliënt wegens gebrek aan bewijs vrij te spreken van het medeplegen van doodslag. Het openbaar ministerie heeft tien jaar tegen hem geëist. “Het is niet aangetoond wie het dodelijke letsel heeft toegebracht; ik sluit zelfs niet uit dat een combinatie van gewelddadigheden tot de dood van het slachtoffer heeft geleid”, aldus de officier.

Szymkowiak, die zelf niet aanwezig kon zijn, liet via zijn confrere Serge Weening weten dat hij een duidelijk andere mening heeft over het bewijs. “De officier van justitie stelt: als er geen bewijs is, kan het er toch zijn. Zij fantaseert.”

Fer Loontjens werd op carnavalszondag in een Geleen café dusdanig mishandeld dat hij dertien dagen later aan de gevolgen overleed. “Ik heb dit niet gewild,” zie P. in zijn laatste woorde. “Ik vergeet niet dat wat ik ook zeg, het leed bij de nabestaanden niet verazht kan worden. Ik weet dat ik hiervoor straf zal krijgen en neem mijn verantwoordelijkheid. Ik hoop dat de Nederlandse overheid dat ook doet jegens het Molukse volk.”

De enige andere van de zeven verdachten die gebruik maakte van zijn recht op het laatste woord, was Gennaro S. (33). Ook tegen hem is tien jaar geëist, omdat het OM hem ziet als aanstichter van de vechtpartij die Loontjens het leven kostte. “Ik heb hem niet aangeraakt. Ik wil niet gestraft worden voor dingen die ik niet heb gedaan.” Voor één verdachte heeft OM vrijspraak gevraagd; tegen twee anderen is acht jaar geëist wegens medeplegen van doodslag, hun advocaten stellen dat daar geen bewijs voor is. Weer twee anderne moeten volgens het OM twee jaar krijgen voor openlijke geweldpleging, maar daar deze twee zelf geen geweld hebben toegepast, dienen zij volgens hun advocaten te worden vrijgesproken.

GELEEN/MAASTRICHT – De hoofdverdachte Stephan P. (32) van de doodslag op Fer Loontjens, op carnavalszondag in het Geleense café ’t Vlaegelke, heeft gisteren voor de rechtbank in Maastricht bekend dat hij een aandeel heeft gehand in de mishandeling met dodelijke afloop. Het incident, dat leidde tot een massaal bezochte stille tocht, heeft grote impact gehad op de samenleving in Geleen.

Ook verdachten Rick D. (22) en Gennaro S. (33) bekenden gisteren bij de aanleiding tot de vechtpartij betrokken te zijn geweest. Stephan P. stelde dat hij inderdaad, zoals diverse getuigen hebben verklaard, een barkruk heeft gepakt en daarmee een stotende beweging heeft gemaakt richting het toen op de grond liggende slachtoffer. “Maar ik heb hem niet geraakt”, zo verklaarde P. gisteren tijdens de zitting voor de Maastrichtse rechtbank. “Wel heb ik hem nog één trap gegeven. Maar omdat ik zag hij zich niet meer kon of wilde verweren, heb ik me ingehouden. Daarna ben ik meteen naar buiten gelopen.”

Zeven mannen uit gemeente Sittard-Geleen staan momenteel terecht op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 47-jarige Fer Loontjens. De Gelener werd op carnavalszondag in café ’t Vaelke in zijn woonplaats dusdanig mishandeld, dat hij dertien dagen later aan de gevolgen overleed.

Het latere slachtoffer stond die carnavalszondag achter een van de gokkasten in het café. Naast hem stond de 26 jarige Anthony P. te gokken. Fer Loontjens zou twee keer op de kast van P. hebben geslagen, waarom hem door Gennaro S. duidelijk zou zijn gemaakt dat hij beter kon vertrokken. De man ging daarop inderdaad naar buiten, maar kwam even later weer terug naar binnen om verhaal te halen. Hij zou Gennaro S. toen een trap hebben gegeven, waarop S. zou hebben geslagen en de vechtpartij zou zijn losgebastern.

Rick D. erkende gisteren dat hij de Gelener in elk geval enkele malen heeft geslagen en getrapt. Fer Loontjes werd kort na tienen bewegingloos gevonden in het café. Barry H (26), Anothony P., Douglas C. (42) en Paul S. (22) ontkenen elke betrokkenheid bij de mishandeling. Alle verdachten wensen alleen te verklaren over hun eigen aandeel. Ze zeggen helemaal niets over hetgeen zij anderen eventueel hebben zien doen.

De behandeling van de zaak gaat op 28 oktober verder met het requisitoir van de officier van justitie.

donderdag, 30 oktober 2008 – door Annelies Hendrikx

RECHTBANK Advocaten: geen doodslag

Stephan P., hoofdverdachte in de zaak van de Geleense caféruzie die Fer Loontjens (47) het leven kostte, is dermate geschrokken van de negatieve manier waarop zijn plaatsgenoten over hem denken, dat hij Geleen wil verlaten.

“Hij had gen idee dat mensen zo slecht over hem denken”, zei zijn raadsman Peer Szymkowiak gisteren aan het slot van zijn pleidooi voor de Maastrichtse Rechtbank. “Het is zijn loyaliteit aan vrienden en familie- die heel belangrijk is geweest in zijn opvoeding en in zijn karakter verankerd ligt- die hem ertoe heeft gebracht naar voren te lopen in dat café en zich te bemoeien met een ruzie die al gaande was.

Hij wil verhuizen en zal zijn loyaliteit voortaan richten op zijn vrouw en twee dochtertjes.” Zijn beruchte reputatie dankt de 32 jarige P. onder meer aan een veroordeling wegens doodslag in 1997, toen hij acht jaar kreeg voor het doodschieten van de Geleense kastelein Tonie Kentjens. Ook maken vele getuigen in het strafdossier met nauwelijks verholen angst gewag van de ‘groep rond Stephan P.’, die zich nogal intimiderend zou gedragen in het Geleense uitgaansleven: “Als die groep er is, broeit er altijd wat.”

Een deel van die groep wordt nu verantwoordelijk gehouden voor de dood van Fer Loontjens, die op carnavalszondag in het Geleense café ’t Vlaegelke dusdanig werd mishandeld dat hij dertien dagen later overleed. Tegen zes verdachten eisten het openbaar ministerie eergisteren celstraffen van twee tot tien jaar; voor een zevende werd vrijspraak gevraagd.

Stephan P. hoorde tien jaar eisen wegens het medeplegen van doodslag, maar volgens zijn advocaat Szymkowiak is daar geen bewijs voor. Aan de hand van getuigenverklaringen probeerde hij de rechtbank ervan te overtuigen dat het dodelijk letsel al moet zijn toegebracht voordat P. zich met de ruzie ging bemoeien. De patholoog-anatoom heeft verklaard dat dat letsel hoogstwaarschijnlijk niet is ontstaan toen het slachtoffer al op de grond lag, terwijl P. pas op dat moment bij de vechtpartij betrokken raakte, aldus Szymkowiak: “Hij kwam er als laatste bij en ging als eerst weg.” Hij vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te spreken van het medeplegen van doodslag en zijn straf drastisch lager te laten uitvallen dan de geëiste tien jaar.

Dat vroeg advocaat Theo Hiddema ook voor zijn cliënt, Gennaro S. (32), tegen wie eveneens tien jaar is geëist omdat hij volgens het OM de initiatiefnemer van de hele vechtpartij zou zijn geweest. “Hoezo initiatiefnemer? Het overkwam hem. Mijn cliënt stond gewoon op zijn plek in het café toen Fer terug naar binnen kwam en hem aanvloog, zoals getuigen hebben verklaard. Pas dan slaat hij Loontjens van zich af, waarop anderen het overnemen. Fer krijgt keiharde meppen tegen zijn hoofd, maar niet van mijn cliënt. Zo’n mep kan heel goed de fatale zwiep van het hoofd veroorzaakt hebben.”

De advocaten van de meeste andere verdachten stelden gisteren voor de rechtbank dat hun cliënten geen enkel aandeel hebben gehad in de fatale vechtpartij. Raadsvrouwe Francoise Landerloo van Anthony P. (26) en raadsman Serge Weening van Paul S. (22) – tegen deze verdachten is twee jaar geëist- vroegen de rechtbank hun cliënten volledig vrij te spreken, omdat geen enkele getuige hen heeft zien deelnemen aan de mishandeling. Advocaat Arthur Vonken van Barry H. (26), tegen wie acht jaar cel is geëist, voerde aan dat de enige twee getuigen die zijn cliënt wel hebben aangewezen als deelnemer, inconsistent en dus onbetrouwbaar hebben verklaard.

Ook hij vroeg vrijspraak. Raadsman Jules Heemskerk van Rick D. (22) – acht jaar geëist – vond dat zijn cliënt, die zijn aandeel in heeft bekend, evenmin verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van Fer Loontjens en hooguit voor openlijke geweldpleging kan worden veroordeeld. Op 10 november reageert officier van justitie Anneke Rogier op de pleidooi.

woensdag, 29 oktober 2008 – door Annelies Hendrikx

GELEEN/MAASTRICHT – De getuigen van de fatale mishandeling van Fer Loontjens (47) hebben de samenleving een dienst bewezen, door ondanks hun angst verklaringen af te leggen.

Dat zei officier van justitie Anneke Rogier gisteren voor de rechtbank in Maastricht, waar de zeven verdachten van de mishandeling (op carnavalszondag in het Geleense café ’t Vlaegelke) terechtstaan. De officier eiste celstraffen tot tien jaar.

“Zonder deze getuigen was vervolging niet mogelijk geweest. Zij zijn onevenredig zwaar belast omdat ze keer op keer verklaringen moesten afleggen.” Veel getuigen hebben gezegd bang te zijn voor de groep waarvan de verdachten deel uitmaken en sommigen zijn naar eigen zeggen bedreigd, aldus Rogier. “Toch hebben ze verklaard. Zij verdienen lof, omdat ze daartoe moed en kracht hebben gevonden.”

De officier acht voor vier van de verdachten bewezen dat zij ‘doodslag in vereniging’ hebben gepleegd. Tegen de hoofdverdachten Stephan P. (32) – die erkent dat hij met een kruk heeft geslagen, maar zegt dat hij het slachtoffer daarmee niet heeft geraakt – en Gennaro S. (32) – die de eerste klap zou hebben uitgedeeld, hetgeen hij ontkent – eiste zij ieder tien jaar cel.

Rick D. (22), die toegeeft dat hij enkele malen heeft geslagen en getrapt, en Barry H. (26), die elke betrokkenheid ontkent, hoorden ieder acht jaar eisen. De opgewonden H. verkoos halverwege het requisitoir in zijn zaak een verblijf in het cellencomplex van de rechtbank boven dat in de zittingzaal. Paul S. (22) en Anthony P. (26), van wie niet bewezen kan worden dat zij zelf geweld hebben toegepast, maar die zich daar volgens het OM ook niet distantieerden, eiste Rogier wegens openlijke geweldpleging twee jaar. Douglas C. (42) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gewelddadig optreden van de groep: voor hem vroeg de officier vrijspraak.

De ruzie op carnavalszondag ontstond door een futiliteit bij de gokkasten. Loontjens werd naar buiten gewerkt, maar kwam terug om verhaal te halen. Een geweldsexplosie barstte los, aan de gevolgen waarvan Loontjens dertien dagen later overleed. Al is niet duidelijk wie de dodelijke slag of trap heeft uitgedeeld, vast staat dat “dit samenspel heeft geleid tot de dood van Fer Loontjens”, concludeert Rogier.

Vandaag is het woord aan de zeven advocaten.

Toen groep Molukkers de kroeg binnenkwam, verstomde feestgedruis onmiddellijk „Ze vlogen hem aan, sloegen hem overal. Hij werd letterlijk het podium opgeslagen”

HET ZUID-LIMBURGSE GELEEN gaat al jaren gebukt onder regelrechte terreur door een Molukse bende. De Molukkers en hun Nederlandse meelopers – vrijwel allen een criminele achtergrond – houden vooral huis in cafés en kroegen. Geruchten over afpersingen en bedreigingen in de horeca doen de ronde, regelmatig worden mensen afgetuigd. Een Molukker die ook nu weer in een gruwelzaak van zich doet spreken, schoot ruim tien jaar geleden al een Geleense kastelein dood. Vorige zomer vielen twee jonge Limburgers in het centrum van Geleen aan de groep ten prooi en raakten daarbij zwaargewond. En dan is er de erbijsterende doodslag op de Geleense isolatiewerker Fer Loontjes, waarvoor een deel van de groepering momenteel terechtstaat. Dit slachtoffer werd tijdens carnaval voor de ogen van tientallen feestende Limburgers letterlijk doodgeranseld.

FER LOONTJES liep in Geleens café vol carnavalsvierders tegen de verkeerde op.

GELEEN, zaterdag

Als altijd met carnaval was Fer Loontjes volgens zijn vrienden ’in een lollige bui’ geweest. Met volle teugen had de Limburgse isolatiewerker die dag genoten van de kleurrijke optocht en feestende massa. Maar carnavalszondag 2008 kreeg in Geleen een inktzwart einde toen de graag geziene Loontjes plotsklaps de verkeerden tegen het lijf liep. Amper twee weken later prijkte zijn levensmotto, ’Leef je leven, je maakt een vergissing als je het niet doet’, op zijn bidprentje.

In een overvolle rechtbank in Maastricht werd vorige week een begin gemaakt met het strafproces tegen de zeven mannen – vijf Molukkers en twee Nederlanders – die door justitie worden verdacht van betrokkenheid bij de gruweldood van de 47-jarige Limburger. Het gaat om een beladen strafproces met ijzingwekkende en verbijsterende details, neergelegd in tal van verklaringen. Want vele tientallen mannen en vrouwen blijken getuige te zijn geweest van de dodelijke mishandeling in februari dit jaar, in het Geleense café Het Vlaegelke.

Terug naar de dramatische carnavalszondag als Fer Loontjes rond negen uur in de avond met een goede vriend over de drempel van Het Vlaegelke stapt. Het feest is zowel binnen als buiten onder een luifeltent in volle gang. Er wordt gedanst, gelachen, gedronken en gepraat. Achter in het café spoelen medewerkers de glazen en poetsen het buffet. Onderwijl maakt de in Geleen geboren en getogen Fer Loontjes her en der een praatje met bekenden. „Fer was een vriendelijke, behulpzame man die nooit ruzie zocht”, verklaarden verschillende getuigen later tegenover de recherche. „Als hij gedronken had, was hij luidruchtig, maar die avond was Fer hooguit aangeschoten.”

Ook vrienden typeren de Limburger als een man met het hart op de juist plek. „Een goeiige lachebek. Fer heeft zeker tien jaar bij de plaatselijke carnavalsvereniging gezeten, hij lééfde voor carnaval. Hij was gescheiden en vader van een dochter en een zoon. Hij had veel vrienden, hield van klussen en schreef in zijn vrije tijd gedichten. Elke zaterdag ging hij met zijn moeder naar de markt en vaak at hij bij zijn bejaarde ouders. Nog steeds dekken zij de tafel voor Fer.”

Het feestgedruis in het Vlaegelke verstomt als andere, beduidend minder populaire gasten het café binnenkomen. Een groep Molukkers, circa tien man, enkele vrouwen en twee blanke mannen. Ze vallen op omdat ze niet verkleed zijn. Sommigen breedgeschouderd. Bijna allemaal in zwarte kledij. Enkelen kaal, anderen hun zwarte haar in staartjes.

Met de komst van de Molukkers ontstaat een angstige en zelfs explosieve sfeer. „We liepen op eieren, er kon ieder moment iets gebeuren”, aldus een van de bezoekers. Er zijn carnavalsgangers die zó bang voor de groep zijn dat zij later helemaal niets aan de politie wilden vertellen. „Ik ken die lui en wil niets zeggen. Ik kan me niets herinneren”, aldus een van hen. Een ander: „Ik ben niet gek. Ze gaan me dan zeker omleggen.” Toch zouden veel carnavalsvierders uiteindelijk geen blad voor de mond nemen en een onthutsend beeld schetsen. Het strafdossier typeert een groep Molukse mannen, in wisselende samenstelling, die sinds jaren met regelmaat in het Geleense uitgaanscircuit te vinden is en daar intimiderend en soms extreem gewelddadig optreedt. Een van de getuigen: „Altijd als zij binnenkomen, verandert de sfeer. Iedereen kent ze en wordt dan stiller. Ze stellen zich intimiderend, uiterst dreigend op. Deze mannen scheef aankijken of per ongeluk aanstoten kan al genoeg zijn voor ruzie.” Desondanks probeert een enkele feestganger in het Vlaegelke de groep bij het carnaval te betrekken. „Ik dacht: ’ik maak een grapje’, pakte een zwarte cowboyhoed en legde die bij een van de Molukkers op zijn hoofd. ’Zo, nou ben je toch verkleed’, zei ik. Hij lachte en keek weg naar een maat van hem. Diens blik was woest, van die bloedogen. Ontzettend agressief. Ik vond het heel eng en keek meteen weg.” Diverse cafébezoekers voelen de haast tastbare spanning en weten dat er elk moment iets kan gebeuren, maar Fer Loontjes lijkt zich daar in het geheel niet van bewust. Hij is bij de gokkasten in de drukke bar als het opeens compleet uit de hand loopt. Het maatje van Loontjes heeft juist vijf euro in de linkergokkast gegooid, op de rechter speelt Molukker Antonie P. Plotseling slaat Loontjes op zijn gokkast en roept volgens zijn vriend: ’Kom op zeg, geef me eens wat!’ Ook op de rechtergokkast zou hij een klap hebben gegeven, met de woorden: ’En geef die jongen ook wat!’ Onmiddellijk slaat de vlam in de pan. Tal van feestgangers zien hoe een kale Molukker met een tatoeage in zijn nek Fer Loontjes snoeihard tegen de gokkasten smijt. Getuigen herkennen deze man later als Gerano S. Deze 32-jarige Molukker is een voormalig lid van de bende van Leerdam, een gevreesde criminele organisatie die in de jaren negentig achter tal van geweldsdelicten als afpersingen en roofovervallen zat, alsook een reeks aan misdrijven, waarbij destijds twee doden vielen. Gerano S. zat elf jaar vast wegens zijn aandeel in het geweld. Alsof het afgesproken is rennen na de duw door Gerano S. ook enkele andere Molukkers en hun Nederlandse, eveneens eerder veroordeelde vrienden Barry H. en Rick D. op Fer Loontjes af om hem een pak slaag te geven. Met name de bijna 1.90 meter lange zwaargewicht Rick D., die in het verleden vastzat wegens onder meer gewelds- en drugsmisdrijven, zou daarbij voluit in het gezicht van het slachtoffer hebben geslagen.

„De mannen stonden met de ruggen naar mij toe”, aldus een bezoekster. „Ik keek Fer in zijn gezicht. Hij kreeg zeker vijf tot vijftien klappen te incasseren. Het deed erg pijn, dat zag je aan zijn uitdrukking. Hij had een bedrukt gezicht, als van een ingehouden schreeuw. Fer zakte ineen, omlaag tegen de muur, zijn armen beschermend om zijn hoofd.” Een getuige met ervaring in vechtsporten: „Er werd hard, echt vól doorgeslagen.”

Ook de Molukse Stephan P. (31), oudere broer van Antonie P., mengt zich volgens omstanders in het eenzijdige gevecht met Loontjes. P., getypeerd als leider van het Molukse groepje, is eveneens een bekende van politie en justitie. Hij kwam in 1997 in het nieuws nadat hij met zijn neef en maten dronken en vernielend door Geleen was getrokken. Toen de plaatselijke kastelein Tonny Kentjens daar iets van zei, schoot Stephan P. hem in koelen bloede twee kogels door het hoofd, het derde schot kwam van zijn neef. Stephan P. zat acht jaar achter de tralies.

Lappenpop

Als P. in het Vlaegelke een teken geeft, stopt de regen van felle slagen direct en smijt een van de Molukkers Fer Loontjes als een lappenpop naar buiten. Buiten zien carnavalsgangers de mishandelde isolatiewerker verward en slingerend – waarschijnlijk door de harde klappen – naar zijn vriend toelopen. Maar dan opeens trekt Loontjes zijn jas uit, rukt de bril van zijn gezicht en zet opnieuw koers naar het café. ’Nu is het gedaan’, hoort zijn vriend hem nog roepen. Tal van bezoekers proberen de man vergeefs tegen te houden. Wat bewoog de Limburger om terug te keren? Voor Suzanne Besters, die 23 jaar met Fer Loontjes getrouwd is geweest, blijft het een raadsel. „Misschien heeft iemand iets gezegd. Misschien pikte Fer het gewoon niet. Hij was geen vechtersbaas, agressie was hem vreemd. Maar hij had een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zou het niet accepteren om zomaar zo geslagen te worden.”

Die beslissing werd Fer Loontjes fataal. Na luttele ogenblikken, volgens getuigen vijftien hooguit twintig seconden later, zou van de levenslustige Limburger niets resteren dan een kasplantje dat tot aan zijn dood aan beademingsapparatuur ligt. Een orkaan van dodelijke razernij en geweld heeft Loontjes in het bijzijn van een feestende massa verpletterd. Een getuige, terugkijkend: „Ik zag dat de deur van het café werd opengegooid en Fer weer binnenstormde. Hij leek kwaad op die kale Molukker, maar voordat Fer iets kon zeggen, werd hij al door die kale met een vuist geslagen. Het hele groepje, onder wie Stephan P., Barry H., Rick D. en ook Molukker Douglas C., stormde op hem af. Ze vlogen hem aan, sloegen hem overal. Het waren keiharde klappen, Fer werd letterlijk het podium opgeslagen. Ik schrok me kapot van dat geweld en dacht: ’Dit gaat helemaal mis’.” Een andere getuige: „Ik zag Fer voor het eerst toen hij achterover viel. Ik had de indruk dat hij geslagen was. Toen hij daar lag, stond de hele groep om hem heen en was hem voluit aan het trappen. Iedereen schopte hem, ze trapten met van die karatetrappen waar ze hem maar konden raken. Alle schoppen troffen zijn lichaam. Maar Fer bewoog toen al niet meer.”

Het is Stephan P. die door een tiental aanwezigen wordt aangewezen als de man die met een barkruk klappen zou hebben uitgedeeld. Een van hen: „Ik zag dat Stephan een barkruk boven aan de poten optilde en die kruk vervolgens een slag draaide, met de zitting naar beneden. Hiermee sloeg hij keihard naar beneden in de richting waar Fer op de grond lag. Hij moet hem voluit tegen het hoofd hebben geraakt.”

Even snel als de lynchpartij begon, is hij weer voorbij. De groep Molukkers en hun Nederlandse kompanen snellen naar hun auto’s en slaan op de vlucht. In het café lopen carnavalsgangers verdwaasd rond, sommigen in shock of in tranen. Fer Loontjes ligt roerloos op zijn rechterzij bij de bar, verschillende mensen zien een grote gapende wond op zijn hoofd en een plas bloed om hem heen.

Pijnprikkels

Een van de feestgangers knielt direct bij hem neer. „Hij bewoog niet, zijn ogen waren gesloten. Ik probeerde hem aan te spreken bij zijn naam, maar daar reageerde hij niet op. Ik controleerde zijn mondholte, Fer ademde nog. Maar op gegeven moment begon hij snurkend, rochelend adem te halen.” In de ambulance wordt geconstateerd dat Loontjes niet meer op pijnprikkels reageert en niet meer zelfstandig kan ademen. Zijn lichaam is overladen met wonden en bloeduitstortingen, maar het is een bloeding in zijn hersenen die hem het leven kost. Twee weken nadien worden de apparaten die Fer Loontjes in leven houden, stopgezet Molukkers Stephan en Antonie P., Gerano S., Paul S. en Douglas C. en hun Nederlandse kompanen Rick D. en Barry H. stonden vorige week voor het eerst voor de rechtbank in Maastricht wegens doodslag op Fer Loontjes terecht. Paul S., in het verleden veroordeeld wegens bedreiging en diefstal, lijkt niets met de zaak te maken te hebben. Wél wordt hij door een bedreigde getuige in verband gebracht met de zware mishandeling van twee jongemannen, David Rosenbaum en zijn vriend Ron, in juni vorig jaar in Geleen. Rosenbaum liep daarbij ernstig hersenletsel op, zijn vriend een verbrijzelde schouder. Serge Weening, advocaat van Paul S.: „Het is spijtig dat mijn cliënt twee keer op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was en daardoor zes maanden lang van zijn vrijheid beroofd was. De rechter heeft al aangegeven dat er geen hard bewijs is voor betrokkenheid van S. bij beide feiten. Ik zie de uitspraak met vertrouwen tegemoet.” Ook Stephan P. en zijn broer Antonie worden verdacht van het mishandelen van Rosenbaum en zijn maat. Daarnaast ziet justitie Stephan P. als een hoofdrolspeler in de dood van Fer Loontjes. Maar P.’s raadsman, advocaat Peer Szymkowiak, noemt het aandeel van zijn cliënt in de zaak-Loontjes minimaal. „P. raakte pas op het laatste moment betrokken bij de mishandeling. Het letsel dat tot de dood leidde, kan niet aan hem worden toegeschreven. Uiteindelijk was het een gewone caféruzie, die tot grote droefheid van alle partijen fatale gevolgen had. Stephan P. is bereid voor zijn aandeel verantwoordelijkheid te nemen. In de mishandelingszaak van 2007 ontbreekt ieder bewijs voor zijn betrokkenheid.”

Diverse getuigen blijken de afgelopen maanden ernstig te zijn bedreigd. De nabestaanden van Fer Loontjes ontvingen daarentegen een spijtbetuiging. „Een briefje van Stephan P. Maar we geloven echt niet dat hij berouw heeft.”

Om met eigen ogen te aanschouwen of getuigen van de fatale mishandeling van Fer Loontjes inderdaad kunnen hebben gezien wat ze verklaren te hebben gezien, kwam de Maastrichtse rechtbank gisteren naar café ’t Vlaegelke in Geleen.

Elf uur ’s ochtend op een gewonen doordeweekse donderdag en het is volle bak in het Geleense café. Toch zouden de meeste kasteleins zich waarschijnlijk niet er gelukkig prijzen met deze ‘klandizie’. Drie rechters en een griffier, een officier van justitie, rechereurs, medewerkers van de parketpolitie, de café-eigenaren, vier journalisten en niet te vergeten twee nabestaanden.

Mag duidelijk zijn dat hier geen druppel wordt gedronken. Hier wordt gewerkt. Café ’t Vlaegelke vormt het de decor van een gerechtelijke shouw: rechters proberen terug te gaan naar die fatale carnavalszondagavond 2008. Toen werd rond tien uur ’s avonds de 47 jarige Fer Loontjens uit Geleen in zijn stamkroeg dusdanig in elkaar geslagen dat hij dertien dagen later aan de gevolgen overleed. In de maanden daarop werden zeven verdachten aangehouden, die mogelijk betrokken zouden zijn geweest bij deze mishandeling. Het was carnavalszondag en dus druk in de kroeg: ongeveer net zo druk als nu met de schouw. Zo’n veertig gasten waren aanwezig en velen van hen hebben tegenover de politie getuigenverklaringen afgelegd. De rechters willen vooral met eigen ogen aanschouwen of getuigen vanaf hun afzonderlijke posities inderdaad gezien kunnenn hebben wat ze zeggen te hebben gezien. Zo kan het gebeuren dat een meervouridge strafkamer het podium op klimt en een kijkje neemt achter de bar. Rechtbankvoorzitter Evert Krol maakt wel een uitzondering op de regel die wil dat degene die achter de bar kruipt, een rondje moet geven.

Het gaat uiteindelijk om de vraag of degene die achter de bar stonden precies kunnen hebben registreren wat er aan de ‘korte kant’ gebeurde. Is vanuit het midden te zien wat zich daar afspeelde? DIe korte kan van de bar, bij de toegangsdeur en de gokautomaten, heeft de speciale interesse van de rechtbank en ook van de advocaten. Hier is Fer die avond begingloos gevonden, zijn hoofd in een plas bloed. Nadat een technische recherceur erin is geslaagd een meetlint tevoorschijn te toveren, wordt hier alles opgemeten: de hoogte van de bar, de breedte, de lengte, de pilaar. Alles is nog hetzelfde als die zondagavond, verzekeren de uitbaters de rechtbank. Het uitzonderlijke aan deze schouw is wel dat er journalisten worden toegelaten, al komen fotografen en cameramensen er niet in, in verband met de privacy van de verdachten. De schouw is in feite onderdeel van een openbare terechtzitting, zegt persrechter Patrick Brandts, al is dit deel van de zitting ‘beperkt openbaar’: publiek is niet welkom. Daarom is het deel van de Markt voor ’t Vlaegelke woensdagavond al afgezet. Buiten de hekken staan familieleden en vrienden van de verdachten die bezetten in de middaguren ook in groten getale de publieke triebune van zittingzaal A in het Maastrichtse gerechtsgebouw, waar de behandeling van de zaak voor iedereen toegankelijk wordt voorgezet. Hier kondigt officier van justitie Anneke Rogier alvast aan dat ze aan het eind van de rit vrijspraak gaat vragen voor verdachte Douglas C. (42), omdat er geen sprak is van ‘wettig’ en overtuigend bewijs’ van zijn betrokkenheid bij de vechtpartij. Vele getuigen hebben de politie verteld over ‘de groep rond Stephan P.’, een volgens hen bericte groep van wisselende samenstelling in het Geleense uitgaansleven. Op verzoek van enkele advocaten worden twee van de getuigen deze middag op de zitting gehoord. Officier Rogier probeert de rechtbank ervan te overtuigen dat deze mannen beter “buiten aanwezigheid van de verdachten” gehoord kunnen worden: “Ze hebben er sowieso al grote moeite mee om te getuigen.” Alle advocaten zijn daar op tegen en de rechtbank is het met hen eens. “Het is geen leuke setting voor de getuigen, maar ze worden in alle openhaarheid gehoord”, zegt voorzitter Krol.

De advocaten proberen tijdens de verhoren met name aan te tonen dat de getuigen onbetrouwbaar en weinig consistent zijn in hun verklaringen. Eén van hen is gaan twijfelen aan zijn eerdere verklaringen bij de politie. Hij weet niet meer of het hoofdverdachte Stephan P. (32) is geweest die hij een barkruk heeft zien hanteren. De barkruk waarmee slachtoffer Loontjens zou zijn geslagen. “Bent u nog bedreigd door Stephan?”, informeert P. ’s raadsman Peer Szymkowiak bij deze getuige. Die ontkent dat. Vandaag wordt de zaak voortgezet met onder meer het horen van de patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut over de exacte doodsoorzaak van Fer Loontjens.

donderdag, 14 augustus 2008

CAFÉRUZIE GELEEN Verzoek raadsman

MAASTRICHT/GELEEN – De 22-jarige Paul S., één van de zeven verdachten van de doodslag op Fer Loontjens op carnavalszondag in het Geleense café ’t Vlaegelke, is gisteren door de rechtbank in Maastricht vrijgelaten.

Zijn raadsman Serge Weening had daar om verzocht. S. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij eerdere mishandelingen, maar de rechtbank vond niet dat hij daar vast moet blijven zitten, zoals officier van justitie Anneke Rogier had gevraagd.

Volgens advocaat Weening zijn er ook nauwelijks belastende verklaringen afgelegd tegen zijn cliënt. Fer Loontjens werd carnavalszondag door een groep cafébezoekers dusdanig mishandeld, dat hij in coma raakte.

Dertien dagen later overleed hij. Het geweldincident had grote impact in Geleen, waar ruim achthonderd mensen meeliepen in een stille tocht ter nagedachtenis aan Fer Loontjens.

Maastricht – Vier van de zeven verdachten van de doodslag op Fer Loontjes, carnavalszondag in een Geleens café, wordne ook verdacht van betrokkenheid bij een zware mishandeling op de Markt in Geleen in juni vorige jaar.

Dat bleek gisteren tijdens een pro forma-zitting voor de rechtbank in Maastricht. Officier van justitie Anneke Rogier stelde dat Stephan P. (32), Rick D. (22), Paul S. (22) en Anthony P. (26) er samen met drie anderen van worden verdacht in de nacht van 9 op 10 juni 2007 twee mannen te hebben mishandeld. In het kader van deze zaak is Anthony P. in voorarrest genomen, nadat hij in de ‘zaak-Loontjes’ op vrije voeten was gesteld. Volgens zijn advocate Francoise Landerloo heeft hij zich, na enkele weken op de vlucht te zijn geweest, maandag zelf gemeld bij de politie. Eén van de slachtoffers van de mishandeling vorige jaar moest in comateuze toestand naar een ziekenhuis worden vervoerd. Daarnaast verdenkt het openbaar ministerie in elk geval Paul S. nog van betrokkenheid bij drie ‘kleinere’ geweldsdelicten vorige jaar. Het gaat dan om mishandeling van een automobilist in april 2007, openlijke geweldpleging in een café in augustus en een mishandeling in november. Bij deze laatste zaak zou ook Stephan P., hoofdverdachte in de zaak Loontjes, betrokken zijn geweest. Officier Rogier stelde de rechtbank voor om alle vijf de zaken tegelijk te behandelen. ,,Het gaat uiteindelijk om vergelijkbare feiten”, zei ze.

De advocaat van de betreffende verdachte verzetten zich daar fel egen. Peer Szymkowiak, raadsman van Stephan P., stelde dat het openbaar ministerie ,,gewoon probeert mijn cliënt zo hard mogelijk te pakken, nu het OM hem een keertje heeft”. De rechtbank vond ook dat het OM de verdachten in die andere zaken eerst maar eens moet dagvaarden, alsdus voorzitter Evert Krol: ,,Dan zien we wel verder.”

De rechtbank besloot onder meer tot een ‘schouw’ op de plaats delict. Dat betekent dat de rechters en de andere procesdeelnemers gaan kijken in café ’t Vlaegelke aan de Markt in Geleen, waar Fer Loontjes dusdanig werd mishandeld dat bij bijna twee weken later aan de gevolgen overleed.

De zevende verdachte is nog voortvluchtig, maar “staat gesignaliseerd”, alsud Rogier, die ervan uit gaat dat hij tegelijk met de anderen terecht kan staan. Advocaten Arthur Vonken en Serge Weening verzochten de rechtbank hun cliënten Barry H. (26) en Paul S. vrij te laten, maar die verzoeken werden afgewezen. De zaak gaat verder op 13 augustus, maar dan komt het weer niet tot een inhoudelijke behandeling. Die staat gepland voor oktober.

Maastricht – De zes Geleense verdachten van de doodslag op plaatsgenoot Fer Loontjes moeten op dinsdag 20 mei voor de rechter in Maastricht verschijnen. Het betreft een pro forma-zitting waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.

Het zestal wordt ervan verdacht gezamenlijk Fer Loontjes opzettelijk van het leven te hebben beroofd in café ’t Vlaegelke aan de Markt in Geleen op carnavalszondag. Loontjes werd zo zwaar mishandeld dat hij twee weken later in het ziekenhuis bezweek aan zijn verwondingen. De zes hebben Loontjes getrapt en geslagen en met een barkruk of ander hard voorwerp op zijn hoofd geslagen.

Hoofdverdachte Stephan P., eerder tot acht jaar cel veroordeeld voor de moord op de Geleense kastelein Tonie Kentjens, wordt er ook van verdacht op die bewuste carnavalszondag een aantal kogelpatronen en xtc bij zich te hebben gehad.

GELEEN De politie heeft inhet onderzoek naar de gewelddadige dood van Fer Loontjens uit Geleen mogelijk een verdere escalatie van geweld in die stad voorkomen.

Op bijna hetzelfde tijdstip als dat waarop Loontjens zaterdag 16 februari in het AZM in Maastricht stierf, viel de politie met zeven man een woning in Geleen binnen. De recherche beschikte over concrete aanwijzingen dat de bewoner, een kroongetuige van de doodslag op Loontjens, zich had bewapend. Hij zou daarover afspraken hebben gemaakt met een andere getuige. Nadat de politie tevergeefs gezocht had naar wapens, werd de man weer op vrije voeten gesteld. De advocaat van de man bevestigt de arrestatie. Het openbaar ministerie wil over deze kwestie niets zeggen. De betrokkene was op zondagavond 3 februari een van tientallen aanwezigen in café ’t Vlaegelke waar Fer Loontjens ruzie kreeg met een groep andere bezoekers. Loontjens stierf op 16 februari aan de gevolgen van die vechtpartij. De politie kreeg via telefoon taps te horen dat de inwoner van Geleen en een tweede getuige van plan waren om een pistool en munitie aan te schaffen. Uit de afgeluisterde gesprekken tussen hen werd duidelijk dat zij zich wilden bewapenenuitangstvoor represailles van de verdachten over wie ze hadden verklaard. Advocaat Peer Szymkowiak van hoofdverdachte Stephan S. vraagt zich af hoe reëel de angst van de getuigen eigenlijk is: „Als die echt is, dan gaat de politie er wel op een heel vreemde manier mee om door alle getuigen met naam en toenaam in

het dossier op te nemen.” De twee getuigen die een pistool wilden aanschaffen spraken via de telefoon ook over het samenstellen van een knokploeg. In een van de uitgewerkte tapverslagen, waarover deze krant beschikt, zegt de jongste dat hij „ze kapot schiet als ze vrijkomen”.

vrijdag, 04 april 2008 – door Jos Emonts

GELEEN – In het onderzoek naar de gewelddadige dood van Fer Loontjens uit Geleen is de politie op zoek naar de 33 jarige Gennaro S., die eerder is veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij moorden en roofovervallen gepleegd door de Bende van Leerdam.

Dat hebben bronnen rond het onderzoek bevestigd. S. zou Loontjes op carnavalszondag 3 februari de eerste klap hebben gegeven die de aanleiding was voor de fatale ruzie. Sindsdien is hij voortvluchtig.

Gennaro S. is in 1997 tot zeven jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij zeer gewelddadige incidenten, gepleegd door een groep jongeren die bekend is geworden onder de naam de Bende van Leerdam.

Van deze bende, bestaande uit veertien Molukse jongeren, was S. in de jaren negentig lid. De bendeleden zijn veroordeeld voor meer dan tien gewelddadige en gewapende overvallen op particulieren, illegale casino’s en supermarkten, vooral in Midden-Nederland. De bende bracht daarbij twee mensen om het leven. Na zijn vrijlating in 2004, toen hij tweederde van zijn straf had uitgezeten, verbleef S. afwisselend in Leerdam, Amersfoort en Geleen.

Geleen – De politie viel op dinsdag 4 maart de bovenwoning van de vriendin van S. aan de Raadhuisstraat in Geleen binnen, maar trof de man daar niet aan. Sinds die dag staat Gennaro S. als voortvluchtige in de politieregisters. Hij is wle gezien op de NS-stations van onder andere Utrecht en Den Bosch. De politie heeft bij de Nederlandse Spoorwegen beelden van de bewakingscamera’s van de stations opgevraagd.

Gennaro S. verbleef de laatste tijd veel in Geleen, omdat zijn vriendin zwanger van hem was. De vrouw schonk een week voor de fatale caféruzie het leven aan dee dochter. Zijn vriend Stephan P., die als verdachte van doodslag op Loontjes in de cel zit, zou hem op carnavalszondag hebben overgehaald om mee de stad in te gaan. Advocaat Peer Szymkowiak van Stephen P. wilde gisteren niets zeggen over Gennaro S. en diens vermeende rol. Ook zijn kantoorgenoot Serge Weening die Paul S. bijstaat, de verdachte die als laatste werd opgepakt, wil niets zeggen over zaken ,, die mijn cliënt niet direcht aangaan.” De Persofficier van het parket in Maastricht wilde bevestigen noch ontkennen dat de politie zoekt naar S. Gennaro S. zou de man zijn die Fer Loontjes bij de ruzie, die de Geleendenaar het leven kostte, als eerste een vuistslag heeft gegeven bij een van de gokkasten in café ’t Vlaegelke. Fer Loontjes zou nadat hij uit het café was gewerkt door de groep mannen, onder wie waarschijnlijk ook S., weer naar binnen zijn gegaan. Daar zou hij Gennaro S. tegen zijn schenen hebben geschopt. Loontjes werd daarna binnen één minuut zodanig mishandeld, volgens getuigen ook met barkruk, dat hij bijna twee weken later aan zijn verwondingen overleed. Inmiddels is vastgesteld dat hij is gestorven door ‘botsende geweld op zijn hoofd’ waardoor een slagader in zijn schedel is gescheurd. Het slachtoffer had ook breuken in de oogkassen en in het voorhoofdsbot. Zijn lichaam zat bij de sectie vol bloeduitstortingen en verwondingen.

Politie en justitie hebben in de zaak-Loontjes zeven verdachten op het oog. Alleen Gennaro S. is tot nu toe uit handen van de opsporingsinstanties gebleven. Twee verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

Geleen – Douglas C. (42) uit Geleen, een van de zes opgepakte verdachten van de doodslag op carnavalszondag op Fer Loontjes uit Geleen, is gisteren op last van openbaar ministerie (OM) in Maastricht onmiddelijk op vrije voeten gesteld. Justitie in Maastricht heeft zijn vrijlating bevestigd.

Douglas C. werd op dinsdag 19 februari als vijfde verdachte opgepakt. De raadkamer van de rechtbank in Maastricht zou morgen een besluit nemen over zijn verdere gevangenhouding. C. mag als voor die zitting naar huis, omdat justitie onvoldoende bewijsmiddelen tegen hem heeft om hem langer in voorlopige hechtenis te kunnen houden. C. blijft wel verdacht in deze zaak.

Bijna twee weken geleden kwam de 26-jarige Anthony P., een van de andere verdachten, al vrij. Er zitten nog vier verdachten in de Geleense zaak in de cel.

Een zevende persoon, die bij de vechtparij op zondag 3 februari in het café aan de Markt een belangrijke rol kan hebben gespeeld, zou nog voortvluchtig zijn. Het OM wil daar in het belang van het onderzoek enkel over kwijt dat andere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Fer Loontjes werd op carnavalszondag in het café ’t Vlaegelke in Geleen binnen één minuut dusdanig mishandelen dat hij twee weken later overleed. De caféruzie begon bij de gokkasten in het café waar Loontjes stond te spelen.