1. Inbraak

2. Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van inbraak.

Inbraak strafzaken

Direct contact met een advocaat?

1. Wanneer is sprake van inbraak?

Een diefstal waarbij op illegale wijze toegang is verschaft tot een afgesloten plaats, geldt als een strafverzwarende omstandigheid. Bij deze vorm van diefstal wordt meestal schade aangericht. Het illegaal openbreken van een gebouw of object met het doel iets te stelen, wordt diefstal met braak genoemd. Denk dan bijvoorbeeld aan woninginbraak, inbraak in een bedrijfspand of school, diefstal uit een opengebroken auto, maar ook aan een plofkraak of ramkraak.

Ons advies/Tip: Leg nooit een verklaring af tegen iemand van de politie voordat u overleg heeft gehad met een advocaat: niet als verdachte en ook niet als getuige. Dit geldt ook wanneer de medewerker van de politie niet voor een computer zit. De politie mag alles wat u zegt opschrijven, ook wanneer u niet in een officiële verhoorsituatie zit.

2. Wat zijn (andere) strafverzwarende omstandigheden bij diefstal?

De wet kent nog enkele andere strafverzwarende factoren bij diefstal. Denk bijvoorbeeld aan gebruikmaking van een ongebruikelijke ingang, zoals een open raam op de eerste etage. De wet spreekt dan van diefstal door middel van inklimming. Eveneens strafverzwarend is het verkrijgen van toegang door middel van een vals kostuum, een valse order of valse sleutels. Onder valse sleutels worden niet alleen letterlijke sleutels begrepen. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan het pinnen van geld met een gestolen bankpas.

3. Welke straf kunt u krijgen voor diefstal onder strafverzwarende omstandigheden?

In geval van diefstal onder strafverzwarende omstandigheden, kan de strafrechter u een gevangenisstraf opleggen van zes jaren. De te verwachten duur van een eventuele gevangenisstraf verschilt echter per geval. Zo zal worden gekeken naar de omvang van de schade maar ook naar de functie van het gebouw (gaat het bijvoorbeeld om een bejaardenhuis of een leegstaand tankstation?). Wij kunnen u informeren over welke straf u mogelijk kunt verwachten.

4. Waarom is het verstandig om een advocaat te nemen als u wordt verdacht van diefstal onder strafverzwarende omstandigheden?

Wordt u verdacht van het plegen van een inbraak, dan is het verstandig in een zo vroeg mogelijk stadium advies in te winnen van uw advocaat. U riskeert immers een gevangenisstraf. Ook na detentie kunt u hier nadelige gevolgen aan ondervinden, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onze advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied. Wij kunnen beoordelen of er voldoende bewijs tegen u ligt. Mogelijk zien wij zelfs kansen in uw strafzaak om vrijspraak te bepleiten. Advies over de mogelijkheden in uw strafzaak? Neemt u vrijblijvend contact op.

Bel direct met een advocaat:

5. Heeft u van het OM een strafbeschikking of transactievoorstel ontvangen?

Indien de Officier van Justitie van mening is dat u schuldig bent aan een strafbaar feit, kan hij in bepaalde gevallen zelf een straf opleggen. In dat geval ontvangt u een transactievoorstel of strafbeschikking. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. In al deze gevallen riskeert u een strafblad. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact op met uw advocaat om nadelige gevolgen te voorkomen.

Direct contact met een advocaat?

In de media