W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sąd Najwyższy uchyla orzeczenie sądu z powodu braku niezbędnych informacji (Rechtspraak.nl)

Czy Izba Plenarna Sądu Apelacyjnego powinna potwierdzić ustny wyrok Pr, który zgodnie z art. 378.2 Sv został zapisany w p-v oskarżenia w pierwszej instancji i który w odniesieniu do treści wykorzystanych środków dowodowych (zgodnie z rozporządzeniem odnotowującym ustny wyrok) odnosi się do policyjnych p-v, teraz, gdy brakuje treści b.m., a obrońca wniósł o uniewinnienie w apelacji? Art. 359.3, 378.2 i 423.1 Sv. Obrońca oskarżonego wniósł w apelacji o uniewinnienie. Sąd odwoławczy powinien był zatem utrzymać wyrok w mocy jedynie z uzupełnieniem uzasadnienia, o którym mowa w art. 423 § 1 k.p.k., polegającym na przedstawieniu treści b.m., o którym mowa w art. 359 § 3 zdanie pierwsze k.p.k. (por. HR:2016:2026).

Następuje (częściowe) unieważnienie i uchylenie (z wyjątkiem nałożonych środków kompensacyjnych).

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Erik Maessen

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Popularne żądania:
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.