Verduistering

Weening strafrechtadvocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten op het gebied van verduistering.

Direct contact met een advocaat?

1. Wanneer is sprake van verduistering?

Degene die een goed op legale wijze in handen krijgt, maar het zich vervolgens ten onrechte toe-eigent, maakt zich schuldig aan verduistering. Wanneer dit ’op de werkvloer’ gebeurt, werkt dit strafverzwarend. De werknemer die voor zijn werk de bestelbus van zijn werkgever in beheer heeft en zich deze vervolgens onrechtmatig toe-eigent, maakt zich schuldig aan verduistering in dienstbetrekking.

Ons advies/Tip: Leg nooit een verklaring af tegen iemand van de politie voordat u overleg heeft gehad met een advocaat: niet als verdachte en ook niet als getuige. Dit geldt ook wanneer de medewerker van de politie niet voor een computer zit. De politie mag alles wat u zegt opschrijven, ook wanneer u niet in een officiële verhoorsituatie zit.

2. Welke straf kunt u krijgen voor verduistering?

Naast een geldboete van ten hoogste €87.000 kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van maximaal drie jaar. In geval van verduistering in dienstbetrekking, bedraagt de maximale gevangenisstraf vier jaar.

Bel direct met een advocaat:

3. Waarom is het verstandig een advocaat te nemen als u wordt verdacht van verduistering?

Een strafrechtelijke veroordeling voor verduistering kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst. Niet alleen riskeert u een gevangenisstraf. Ook kunt u na veroordeling problemen ondervinden, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). U doet er daarom verstandig aan advies in te winnen van uw advocaat. Wij zijn deskundig op dit gebied en weten wat de beste verdedigingsstrategie is in uw strafzaak. Neemt u vrijblijvend contact op.

4. Heeft het OM u een strafbeschikking of transactievoorstel toegestuurd?

Indien de Officier van Justitie vindt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit, kan hij in bepaalde gevallen zelf een straf opleggen. U krijgt dan een transactievoorstel of strafbeschikking thuis gestuurd. Mogelijk wordt u zelfs uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. In al deze gevallen riskeert u een strafblad. Mogelijk kan uw advocaat u helpen dit te voorkomen. U kunt vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Direct contact met een advocaat?

In de media