Chat with us, powered by LiveChat

Door Bjorn Thimister
De advocaten Françoise Landerloo en Wouter Smeets gaan de Nederlandse Staat aanklagen voor mensensmokkel. Volgens hen maakt de regering van ons land zich hieraan schuldig door deel te nemen aan het Europees herverdelingsbeleid voor vluchtelingen. De strafpleiters hebben een aangifte in voorbereiding, zeggen ze tegen De Telegraaf.

De directe aanleiding voor de stap die de twee Maastrichtse advocaten gaan zetten is de verplichte herverdelingssleutel van vluchtelingen die de Justice and Home Affairs Council van de Europese Unie onlangs heeft aangenomen. Dit omdat Italië en Griekenland de grote toestroom vluchtelingen niet langer aankonden.

Die herverdelingssleutel houdt in dat vluchtelingen eerst worden geregistreerd en dan, naar rato, worden verdeeld. Ons land zal de komende twee jaar ongeveer 7000 vluchtelingen ’overnemen’. De Dublin-verordening, waarin is bepaald dat asielaanvragen dienen te worden behandeld in het land van binnenkomst, zal ten aanzien van deze personen niet gelden.

Voor elke ’overgenomen vluchteling’ zal er 6000 euro worden betaald. „Direct gevolg is dat vluchtelingen weliswaar worden geregistreerd in het land van binnenkomst, veelal Italië of Griekenland. Maar vervolgens worden ze, zonder een verblijfsstatus te hebben, door of vanwege de Nederlandse overheid naar ons land gebracht om hier op een bepaalde plek een asielaanvraag te kunnen doen”, leggen Smeets en Landerloo uit.

„In feite zal de Nederlandse overheid dan niets anders doen dan waarvan andere mensen wordt verdacht: het transporteren van vluchtelingen van locatie A naar locatie B binnen Europa. Is dat mensensmokkel, dan wordt de Nederlandse overheid ook een mensensmokkelaar. De grote vraag is: mag dit?”, vervolgt het advocatenduo.

„De doorgaande gedachte bij burgers is dat voor een strafbaar feit als mensensmokkel sprake moet zijn van betaling door vluchtelingen aan de vermeende smokkelaars. Dat klopt helemaal niet en zit iets anders: Betaling is louter een strafverzwarend iets en dus geen expliciete voorwaarde voor mensensmokkel.”

„Wij willen middels dit proces laten toetsen of de Nederlandse overheid vluchtelingen mag herverdelen zónder dat van tevoren bekend is of deze mensen een verblijfsvergunning gaan krijgen. Het is dus puur een juridisch vraagstuk en geen politiek statement. Dit vraagstuk staat geheel los van de vraag of en zo ja hoeveel vluchtelingen Nederland zou moeten opvangen”, benadrukt Landerloo.

Landerloo en Smeets zijn vaak actief als advocaten in zaken omtrent mensenhandel en -smokkel. Geert Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht, geeft aan deze kwestie „een interessant vraagstuk” te vinden. „Het is goed dat hier duidelijkheid over komt. Heel bijzonder dat men dit op deze manier aan de kaak wil stellen. Bewezen zal dan wel moeten worden dat de toegang van de vluchtelingen tot Nederland wederrechtelijk was.”

door Bjorn Thimister

DEN BOSCH – De van mensenhandel, afpersing en gijzeling verdachte wereldkampioen boksen Gevorg K. (23) uit Heerlen is gisteren onverwacht vrijgelaten door het gerechtshof in Den Bosch. Dit omdat de man eerder door de rechtbank in Maastricht twee keer achter elkaar blijkt te zijn vastgezet in dezelfde zaak. Dit was volgens het hof onwettig.

De Bossche rechters gingen mee met het pleidooi van K.’s advocaat Serge Weening. „Je mag iemand niet voor de tweede keer vastzetten als de omstandigheden in de strafzaak op dat moment niet gewijzigd zijn. Dat heb ik de rechters in Maastricht in een eerder stadium ook verteld, maar toen kreeg ik nul op het rekest. Wat een beloning is het dan als mijn cliënt dan toch in vrijheid wordt gesteld”, aldus de Maastrichtse strafpleiter.

vrijdag, 25 november 2011 – door Niki van der Naald

HEERLEN – De van mensenhandel en afpersing verdachte wereldkampioen boksen Gevorg K. uit Heerlen is voor de tweede keer sinds zijn arrestatie afgelopen juni op vrije voeten gesteld. Het gerechtshof in Den Bosch besliste gisteren dat K. enkele weken geleden niet opnieuw vastgezet had mogen worden.

Ook een van de twee medeverdachten moet op last van het Bossche Hof vrij worden gelaten. Een derde verdachte, die begin deze week in België is opgepakt omdat hij voortvluchtigwas, moet zijn hoger beroep tegen zijn arrestatie nog afwachten.K.’s advocaat SergeWeening voelt zich naar eigen zeggen ‘de koning’. Hij reageerde enkele weken geleden vol onbegrip op een nieuwe bevel tot arrestatie dat tegen zijn cliënt was uitgevaardigd. De 23-jarige in Armenië geboren bokser werd op 23 juni met de twee medeverdachten gearresteerd voor het gijzelen en afpersen een Heerlenaar.

De rechtbank in Maastricht besliste in september aanvankelijk dat er geen grond was om de mannen langer vast te houden. Het OM ging in beroep tegen die beslissing en voerde nieuwe getuigen aan die zouden moeten bewijzen dat K. zich schuldig zou hebben gemaakt aan stelselmatige uitbuiting van vrouwen. De rechtbank van Maastricht vond dat voldoende grond om de verdachten toch weer vast te zetten. Daartegen gingen de advocaten in hoger beroep. Het Hof oordeelde gisteren dat er te weinig nieuwe feiten waren om de verdachten opnieuw vast te zetten. Het OM kon gisteren niet reageren op het besluit van het gerechtshof.

donderdag, 03 november 2011 – door Niki van der Naald

JUSTITIE ‘Geen seconde op de vlucht geweest’

HEERLEN – De van mensenhandel en afpersing verdachte wereldkampioen boksen Gevorg K. uit Heerlen zal zich „op korte termijn bij justitie melden.” Dat heeft K’.s advocaat Serge Weening gisteravond laten weten. Justitie typeerde K. en twee medeverdachten gisteren als voortvluchtig. Maar volgens zijn raadsman is de bokser,,geen seconde op de vlucht geweest, omdat hij verder niets te vrezen heeft en hij weet dat hij geen aandeel heeft in deze zaak.” Justitie bevestigt dat met de advocaat van K. inmiddels de afspraak is gemaakt dat de verdachte zich op zeer korte termijn meldt.

K. werd enkele weken geleden op vrije voeten gesteld, maar de rechter besliste gisterochtend dat hij toch weer vastgezet moet worden. De 23-jarige geboren Armeniër K. werd in juni opgepakt na het gijzelen en afpersen van een Heerlenaar. Dat gebeurde een paar dagen nadat de bokser in de Rodahal in Kerkrade zijn wereldtitel in het supermidden gewicht van de boksbond had behaald. K. en twee medeverdachten verschenen gisterochtend niet op zitting. Tijdens die zitting eiste het OM dat de vervroegde vrijlating die de rechtbank afgelopen september van de verdachten gelaste ongedaan werd gemaakt. Justitie heeft inmiddels aan de tenlastelegging de (seksuele) uitbuiting van nog eens drie vrouwen toegevoegd. Hoewel de drie vrouwen zelf ontkennen dat ze slachtoffer zijn geworden, zegt het OM meerdere aanknopingspunten te hebben dat zij dat wel zijn.

Geen informatie beschikbaar.

De verdachte Eindhovenaar gaf toe dat hij verslaafde prostituees drugs heeft geleverd. Hij ontkent dat hij de vrouwen heft misbruikt. De rechtbank ziet daarvoor ook geen bewijs.

De rechtbank in Den Bosch acht niet bewezen dat een 38 jarige Eindhovenaar geprofiteerd heeft van de prostitutie werkzaamheden van verslaafde vrouwen die op de Eindhovense tippelzone werkten. Wel is er volgens de rechtbank voldoende bewijs dat hij de vrouwen van drugs heeft voorzien. De rechtbank rekent hem zwaar aan dat zijn klanten in een kwetsbare positie verkeerden. De Eindhovenaar heeft twaalf maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk. De eis was 24 maanden waarvan acht voorwaardelijk. De opgelegde straf betekent dat de Eindhovenaar binnenkort vrij komt. Hij zit vast sinds november.

Hans Boeving uit Zaltbommel kan zich goed vinden in de uitspraak. “De drugshandel heeft hij zelf toevoegen. En over die andere feiten zijn toch wel erg tegenstrijdig verklaringen afgelegd.”

Boevinnk vindt de straf, gezien het feit dat alleen de drugshandel bewezen is verklaard, nog redelijk zwaar. “Die is de helft van de eis. Voor alleen drugshandel. De eis had betrekking op drugshandel en mensenhandel.”

Boevink ziet de uitspraak als een nederlaag voor de officier van justitie. “Die heeft aangegeven dat de zaak tegen de Eindhovenaar onderdeel is van een groter geheel. Maar hij heeft hem persoonlijk iets ten laste gelegd, niet het lidmaatschap van een crimineel organisatie, of zoiets. Ik vond het ook wel van lef getuigen dat de officier deze verdachte veroordeeld wilde krijgen. Want hij had bepaald geen sterke zaak. En dan kun je verliezen, natuurlijk.”

Ook Ursela de Jogh uit Tilburg vindt het terecht dat de rechtbank de Eindhovenaar voor het grootste deel heeft vrijgesproken. “Gevoelsmatig zeg ik dat hij wel van die vrouwen heeft geprofiteerd, maar dat is meer vanwege de indruk die de persoon op mij maakte. De officier heeft de zaak overtuigend gebracht, maar het bewijs was dun.”

De opgelegde straf komt op Ursela ‘behoorlijk zwaar’ over. “Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat gebruikelijk is voor drugshandel.” “Het is wel wat ik verwacht had”, reageert Wil Prince als hij verneemt dat de rechtbank de Eindhovenaar grotendeels heeft vrijgesproken. “Ik had het liever anders gezien, want ik denk wel dat hij het gedaan geeft, maar schuld moet bewezen worden.

Een van die dames was gedagvaard om als getuige te verschijnen, maar ze was niet komen opdagen. Dat zal op de rechtbank ook wel geen goede indruk hebben gemaakt.”

“Daar was ik al bang voor”, reageert Huub Janssen uit Tilburg. “Ik ben ervan overtuigd dat hij die meisjes heeft geïntimideerd. Daarom durfde dat ene meisje niet naar de zitting te komen. Die advocaat heeft daar op ingespeeld. Dat is zijn werk. Maar ik vind dat er geen recht is geschied.”