Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Niet de motorclub wel de leden (Limburger)

Na de mislukte poging om de Hells Angels als criminele organisatie veroordeeld te krijgen,wil justitie zich niet een tweede keer met een dergelijke aanpak van motorclubs vergalopperen. Daarom worden leden van de Molukse motorbende Satudarah voorlopig individueel aangepakt. Een exclusieve inkijk in het lopende onderzoek naar een aan Satudarah gelieerd drugskartel, met vertakkingen naar Litouwen en Limburg.

B.E. is een zeer goede laborant, die voor motorclub Satudarah synthetische drugs produceert. B.E. staat volledig onder bescherming van deze motorclub. Men is zuinig op B., omdat hij kwalitatief zeer goede drugs produceert. Hij is‘full member’ bij de Satudarah en geniet volledige bescherming van de club. Hij draagt geen colors. B doet zaken in de verdovende middelen met de broers M.” Op basis van die meldingen – door de Criminele Inlichtingen Dienst van de regiopolitie Midden-West Brabant en het Korps Landelijke Politiediensten opgetekend in een proces-verbaal-start de nationale recherche halverwege mei 2010 in het diepste geheim een onderzoek. Codenaam: ‘Akutan’. Het moet een onderzoek worden dat zich, in ieder geval naar buiten toe, niet richt op de Molukse motorclub Satudarah zelf. Maar‘toevallig’ wel op individuele leden ervan. Een op het oog voorzichtige aanpak. Justitie lijkt een leste hebben getrokken uit het debacle rond de vervolging van 22 Hells Angels in 2007. Het Openbaar Ministerie (OM) probeerde hen destijdste veroordelen voor lid maatschap van een criminele organisatie, in casu de motorclub. Maar die verwoede pogingen bleken een brug te ver, nog eens los van diverse vormfouten die toen aan het licht kwamen.

Het OM zegt geen beleid te voeren om juist leden van motorbendes op te pakken, maar geeft wel aan met bijzondere aandacht te kijken naar de wereld van de motorclubs en verdenkingen die tegen leden ervan bestaan. Iets wat te maken heeft met de signalen dat er sprake zou zijn van een bendeoorlog tussen de Hells Angels en hun Molukse rivalen van Satudarah. Vandaar de arrestatie van Bredase Satudarah-leden in verband met de vermeende afpersing van horeca-ondernemers in oktober van het afgelopen jaar. En vervolgens kan ook de arrestatie van zeker drie Satudarah-leden uit Tilburg op vermoeden van hun deelname aan een drugskartel, afgelopen 30 november, in het licht van die ‘bijzondere belangstelling’ voor motorclubs worden gezien. Met het achter de vodden zitten van individuele leden, zou het net rond de motorclub zich misschien alsnog kunnen sluiten. Het is dan ook niet vreemd dat de melding over B.E. uit Breda – voortvloeiend uit signalen die bovenkwamen in een ander drugsonderzoek -in 2010 alle alarmbellen heeft doen rinkelen bij de recherche.

Nog geen jaar van afluisteracties en observeraties later, lijken er meer puzzel stukjes in elkaar te zijn gevallen. En lijkt het er wel degelijk op dat het OM naar overeenkomsten zoekt tussen de motorclub an sich en een criminele organisatie. Zo wordt verdachte E.- volgens justitie lid van MC Satudarah Southside in Tilburg – gezien als een van de pionnen in een criminele bende die door justitie is vernoemd naar Tilburger A.M., prominent lid van Satudarah in die plaats. Het OM gaat ervan uit dat M. zich manifesteert als de leider van die criminele groepering die zich bezig zou houden met handel in drugs enwit waspraktijken: het crimineel samen werkings verband M’(CSV M.), zoals de groepering in het onderzoek Akutan wordt genoemd. Justitie stelt dat nagenoeg alle betrokkenen in het ‘CSV M.’ lid zijn van Satudarah. Bovendien zou het samenwerkings verband gebruikmaken van ‘het gewelddadige imago van Satudarah’, aldus betrouwbare bronnen. Justitie vermoedt daarnaast dat de verhoudingen binnen Satudarah van toepassing zijn op de verhoudingen op crimineel gebied: hoe hoger in de rangorde binnen de motorclub, deste minderrisico hoeft er gelopen te worden.Vandaar dat ‘leider’ A.M. louter ontmoetingen zou hebben met diverse personen. Hij handelt het ‘zakelijke’ gedeelte af. De praktische, meer risicovolle uitvoering – bijvoorbeeld het dealen in grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en de overdracht van hele partijen van die drugs- zou worden overgelaten aan ‘uitvoerders’; veelal clubleden die lager in de rangorde zitten. Tot die uitvoerders zouden Satudarah-leden B.E. en A.E. uit Tilburg behoren. Het criminele samenwerkingsverband rond Satudarah-man M. maakt volgens justitie ook gebruik van zogenoemde ‘faciliteerders’:stromannen die hun diensten aanbieden in de vorm van opslag van benodigde grondstoffen en levering dan wel import van het spul waar de drugs van worden gemaakt. Uit het onderzoek Akutan zou blijken dat verdachten P. van der Z.-stiefvader van Satudarah-lid B.E.- en ene A.S. uit Helmond tot die laatste categorie behoren.A.S. heeft een opleiding tot apothekersassistent gehad en is directeur van een in Eindhoven gevestigd eenmansbedrijf dat handelt in chemicaliën voor de industrie.

Tijdens een van de vele observaties die de politie sinds 2010 heeft gehouden, wordt gezien hoe B.E. en A.E. zich bij het huis van de chemicaliën handelaar in Helmond melden. Ook worden later in de auto en een schuurtje van diezelfde directeur lege kannen gevonden waarop nog sporen zitten van de stof BMK, grondstof voor de productie van synthetische drugs, zoals amfetamine en xtc.

Maar eris meer.Want het uit Satudarah-leden bestaande samenwerkingsverband blijkt voorjustitie een puzzelstuk an sich te zijn. Bij de nationale recherche sijpelen namelijk steeds meer aanwijzingen binnen over een ander crimineelsamenwerkingsverband dat vanuit de omgeving vanWeert opereert, en drugsgrondstoffen vanuit Litouwen naar onsland transporteert. In oktober 2010 wordt door het afluisteren van telefoons en het tappen van chatgesprekken duidelijk dat Satudarah-lidA.M. contacten heeft onderhouden met die Litouwse groepering, die vernoemd is naar ene N.J. Deze Litouwer pendeltregelmatig op en neertussen Nederland, Engeland en zijn thuisland en onderhoudt contacten met verschillende afnemers van de drugsgrondstof BMK.

N.J. zou de inWeert woonachtige Litouwers D.Z. en M.J. inschakelen om hetspul aan afnemerste leveren. Uitinformatie die via deCriminele Inlichtingen Dienst is binnengekomen, zou blijken dat D.Z. en zijn zwager M.J. zich onderleiding van N.J. al jaren bezighouden met het importeren van drugsstoffen.

De auto’s die zij voor die drugstransporten gebruiken, zouden gehuurd worden via een garagebedrijf uitWeert, dat van de criminele praktijken op de hoogte moet zijn, zo luidt de melding die via anonieme informanten binnen sijpelt. Dát er contacten zijn tussen de Litouwse drugsorganisatie en de aan Satudarah-leden gelieerde groepering, wordt duidelijk op 5 oktober en 13 oktober 2010. In Tilburg blijken de ‘leiders’ van de twee groeperingen, A.M. en N.J., dan een ontmoeting te hebben. Justitie vermoedt dat het Satudarah-lid M. is die vervolgens opdracht heeft gegeven om op een carpoolplaatsin Nederweert uit handen van onder anderen de Weerter Litouwers D.Z. en M.J. flinke hoeveelheden BMKte ontvangen. Observanten van de politie nemen niet veel later waar dat ‘Satudarah-pion’ A.E. en ‘ faciliteerder’ P. van der Z. in een door hun ‘leider’ gehuurde auto naar Nederweertrijden. Die auto wordt vervolgens overgenomen door de Litouwers en even later weerteruggebracht, vermoedelijk gevuld met kannen vol, wat de Litouwers zelf ‘A-olie’ noemen: een naar anijsruikende doorzichtige vloeistof, beter bekend als BMK.

De auto waarvan justitie vermoedt dat die volgeladen is metA-olie, wordt later naar een loodsin het Brabantse Dongen gereden. Een loods die eigendom blijkt te zijn van P. van der Z. zelf, maar ook in gebruik zou zijn van Satudarah-lid B.E.Alsjustitie de betreffende loodsin de nacht van 13 op 14 oktober 2010 betreedt, wordt geconstateerd dat die volstaat met chemicaliën. Bij een verdere doorzoeking vindt het OM stoffen die bestemd zijn voor de vervaardiging van amfetamine, waaronder BMK. Ook wordt een hoeveelheid amfetamine in beslag genomen.

Dat gegeven, maar ook tal van andere geobserveerde ontmoetingen en contacten tussen de Litouwers en de Satudarah-leden – onder meer bij het clubhuis van Satudarah aan de Havendijk in Tilburg, maar ook in de regioWeert- blijkt voorjustitie genoeg grond om op 30 november 2011in de vroege ochtend met zo’n 500 politiemensen invallen te doen in zekertwintig panden, garages en loodsen in de omgeving vanWeert, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Het machtsvertoon bij de arrestaties zou nodig zijn, omdat justitie de kans op vluchtgevaar bij de acht verdachten die uiteindelijk opgepakt worden groot acht. En in het geval van de drie motorclubleden schetst het OM dat er een gevaar aanwezig is dat ‘de verdachten binnen kringen van de Satudarah MC buiten het zicht van de politie en justitie worden gehouden’.

Satudarah-prominent A.M. wordt rijdend in zijn auto van de auto snelweg A2 bij Nieuwegein geplukt. Zijn hele administratie wordt in beslag genomen. In de ouderlijke woning van M., waar hij officieel staat ingeschreven, vindt de politie vele merkhorloges en een ploertendoder. In het clubhuis van Satudarah neemt de politie een zakje met wit poeder, wiet,rekeningafschriften, jammers(apparaten waarmee bijvoorbeeld politiezenders gestoord kunnen worden,red.), motoren en een plak hasj in beslag. Op andere locaties die aan de verdachten gelieerd worden, vindt de politie wapens, zoals een raketwerper, grote hoeveelheden cash geld en grondstoffen voor de vervaardiging van synthetische drugs. N.J., vermeend leider van de Litouwse connectie, wordt op die 30ste november opgepakt in een hotel in Ospel. Justitie legt de verdachten deelname aan een criminele organisatie, witwaspraktijken en grootschalige drugshandel ten laste. Eén van de acht verdachten blijkt te zijn vrijgelaten.Advocaat Serge Weening bevestigt dat zijn cliënt vrij is. Hij wil inhoudelijk verder niet op de zaak ingaan, maar volgens hem heeft de rechter blijkbaar geconstateerd dat er nu al te weinig bewijs is om de Litouwer langer vast te houden.

Grote vraag wordt of justitie voldoende bewijsmateriaal in handen heeft om de opgepakte motorclubleden te veroordelen en misschien wel een groter verband tussen de club en de illegale praktijken aan te tonen. De verhoren van de opgepakte mannen leveren vooralsnog niets op. Ze hanteren, zoals wel vakerin ditsoort kringen, bijna allemaal de omerta; het grote zwijgen. Een tactiek die ironisch genoeg de HellsAngels- vermeende rivalen van Satudarah – eerdersuccesvol bezigden om justitie een nederlaag te kunnen bezorgen.

De verdachte(n) in deze zaak wordt bijgestaan door:

In de media
met actuele strafzaken

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.