Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag

1. PI Haaglanden

2. PI Haaglanden contact

3. PI Haaglanden bezoek
Penitentiaire Inrichting PI Haaglanden - Weening Strafrechtadvocaten

De Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden in Scheveningen bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Daarnaast huisvest deze locatie capaciteit ten behoeve van de Internationale Tribunalen en het Internationaal Strafhof (ICC).

PI Haaglanden biedt, als enige eenheid binnen DJI, lichamelijke zorg die niet in de inrichtingen van DJI geboden kan worden op het niveau van ‘low care’. Dit gebeurt in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). PI Haaglanden beschikt ook over een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daarnaast verzorgt deze locatie capaciteit voor justitiabelen ten behoeve van de internationale tribunalen waaronder het Internationaal Gerechtshof, het gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN).

Contactgegevens PI Haaglanden

Postadres

PI Haaglanden, locatie Scheveningen
Postbus 87810
2508 DE DEN HAAG

Tel: 088 071 40 00

Bezoekadres

Pompstationsweg 32
2597 JW DEN HAAG