Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag

1. PI Achterhoek

2. PI Achterhoek bezoek

3. PI Achterhoek contact
Penitentiaire Inrichting PI Achterhoek - Weening Strafrechtadvocaten

De Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek bestaat uit de locatie Ooyerhoek in Zutphen.

De Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek, ook wel bekend als Ooyerhoek, is gevestigd in Zutphen. PI Achterhoek heeft plek voor 204 gedetineerden en zowel de bestemming van gevangenis als Huis van Bewaring. De inrichting heeft eveneens een EZV- en ISD-afdeling. EZV is de afkorting van Extra Zorg Voorziening. Op deze afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben. ISD staat voor inrichting voor stelselmatige daders. Dit zijn zogenoemde veelplegers die door de rechter een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen van maximaal twee jaar. De periode van detentie wordt benut om de vaak complexe verslavingsproblematiek en eventuele psychische problemen van de ISD’er gericht aan te pakken.

Contactgegevens PI Achterhoek - Zutphen

Postadres

PI Achterhoek
Postbus 4025
7200 BA Zutphen

Tel: 088 07 36500

Bezoekadres

Verlengde Ooyerhoekseweg 21
7207 BJ Zutphen