Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

1. gerechtshof Arnhem - Leeuwarden

2. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden contact

3. Gerechtshof Arnhem adres
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden - Weening Strafrechtadvocaten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

Contactgegevens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bezoekadres Arnehem

Paleis van Justitie
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Bezoekadres Leeuwarden

Paleis van Justitie (Zittingen)
Wilhelminaplein 1
8911 BS Leeuwarden

Bezoekadres Zwolle

Gerechtsgebouw (Zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

Tel: 088 361 81 81

Openingstijden Centrale Balie

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur