Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag

Gerechtshof Den Haag

1. Gerechtshof Den Haag

2. Europees gerechtshof den haag

3. internationaal gerechtshof den haag
Gerechtshof Den Haag - Weening Strafrechtadvocaten

Gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State).

Contactgegevens Gerechtshof Den Haag

Bezoekadres Den Haag

Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Tel: 088 362 23 33 (Algemeen/civiele zaken)
Tel: 088 699 26 60 (Strafzaken)

Openingstijden Centrale Balie

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur