Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Rechter wil advocaat gijzelen

MAASTRICHT – De rechtbank in Maastricht overweeg advocaat S. Weening te gijzelen. Weening was gisteren opgeroepen als getuige in de ‘moordzaak-Nijswiller’, maar beriep zich bij alle vragen van de rechtbank op zijn verschoningsrecht.Volgens de rechtbank komt hem dat niet alle vragen toe. “U bemoeilijkt de procesgang”, aldus rechtbankvoorzitter M. Kramer.

Weening krijgt nog enige tijd de gelegenheid om zich te beraden, maar als hij bij zijn standpunt blijft en weigert te antwoorden, loopt hij het risico te worden vastgezet in een huis van bewaring. Dat is een dwangmiddel dat de rechtbank kan toepassen bij onwillige getuigen.

De Maastrichtse advocaat was raadsman van de Chinese vrouw 36, die samen met haar vriend ook 36, hij staat nog terecht, werd verdacht van moord op haar landgenote Cha in september vorige jaar in Nijswiller. Deze verdachte, die in eerste instantie verklaarde niets met de dood van haar vriendin te maken te hebben, beroofde zichzelf van het leven in vrouwengevangenis Ter Peel. Vlak voordat zij dat deed, verklaarde ze dat niet haar vriend, maar zij Cha om het leven had gebracht, een verklaring die zij een dag voor haar zelfmoord weer introk. Haar advocaat Weening heeft steeds volgehouden ervan overtuigd te zijn dat zijn cliënte alleen de schuld op zich heeft genomen om haar vriend te ontlasten. Weenings overtuiging is in deze kant terechtgekomen en daarover wilde de rechtbank hem enkele vragen stellen, maar de advocaat voelt zich om principiële redenen verplicht te zwijgen. “Als een cliënt een advocaat iets vertelt, moet-ie-erop kunnen vertrouwen dat die informatie niet in een openbare terechtzitting naar buiten komt”, aldus Weening.

Zowel officier van justitie C. Ament als advocaat G. van Tilborg van de mannelijke verdachte Gang L., vinden dat als Weening al een verklaring af zou leggen, die niet bijdraagt aan de bewijsvoering. Ament heeft de rechtbank in maart al gevraagd L. vrij te spreken over moord c.q. doodslag wegens onvoldoende bewijs. De rechtbank twijfelt kennelijk aan de onschuld van de man en heropende de zaak bij tussenvonnis voor het horen van enkele getuigen.

Op 4 juli gaat de zaak verder met het horen van de arts-patholoog van het Nederlandse Forensisch Instituut die het lichaam van de vermoorde Cha onderzocht. Wanneer advocaat Weening weer als getuige op de zitting wordt verwacht, is nog niet bekend. De rechtbank acht het wel van belang dat hij antwoord geeft, aldus voorzitter Kramer: “U krijgt de gelegenheid om nog eens goed na te denken.”

De verdachte(n) in deze zaak wordt bijgestaan door:

In de media
met actuele strafzaken

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.