Voor dringende gevallen zijn onze
strafrecht
advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland.
Voor dringende gevallen 24 uur per dag

‘Gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor betrokkenheid bij gewapende overval op frituur in Sittard’ (rechtspraak.nl)

Medeplegen overval frituur; toepassing volwassenstrafrecht ex artikel 495, lid 4 Wetboek van Strafvordering

De rechtbank is van oordeel dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de medeverdachten is komen vast te staan. Hoewel geen sprake is van een gezamenlijke uitvoering van de overval zelf, is de bijdrage van verdachte aan het tenlastegelegde naar het oordeel van de rechtbank van zodanig gewicht dat deze kan worden aangemerkt als medeplegen. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen bewezen.

Artikel 495, lid 4 van het Wetboek van Strafvordering biedt de meervoudige kamer, waarvan de kinderrechter deel uitmaakt, de mogelijkheid om kennis te nemen van feiten voor- en nadat de verdachte de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. De rechtbank dient dan conform lid 5 van hetzelfde artikel een keuze te maken omtrent het toepasselijke sanctiestelsel. De hoofdregel is dat de berechting geschiedt volgens het sanctiestelsel van volwassenen.

De rechtbank kan echter met toepassing van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht besluiten voor jongvolwassenen jeugdsancties toe te passen indien daartoe grond wordt gevonden in de persoonlijkheid van de verdachte of de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan. Uit overleg met de betrokken jeugdreclassering en gelet op het wegingskader adolescentenstrafrecht (ASR) is gebleken dat er geen indicatie meer is voor het toepassen van het adolescentenstrafrecht.

De advocaat die de verdachte(n) in deze strafzaak bijstaat is:

Sjanneke de Crom

STRAFRECHTADVOCAAT

Lees ook over ons
strafzaken
:

Wij helpen u graag!
Wordt u verdacht?

Neemt u dan 24 uur per dag rechtstreeks contact op met een strafrechtadvocaat.

Weening Strafrechtadvocaten is een advocaten kantoor waarbij u terecht kunt voor zowel juridisch advies als voor de beste vertegenwoordiging in de rechtbank.
SPOEDGEVAL?