Chat with us, powered by LiveChat

LICHTENVOORDE – Er is nog steeds geen uitspraak in de zaak van de moeder uit Lichtenvoorde die haar tweejarige dochtertje in 2004 een overdosis van een slaapmiddel gaf.

Op donderdag 29 juni was bij het gerechtshof in Arnhem de zitting in hoger beroep, die de hele middag en tot in de vooravond duurde. De toen 23 jarige moeder kon in 2004 de zorg voor haar kind niet aan en gaf het meermalen pillen van het slaapmiddel temazepan. In het ziekenhuis werd dit ontdekt. Tijdens de zitting van 29 juni jl. werd niet duidelijk hoe gevaarlijk het slaapmiddel temazepan is. Advocaat-generaal (officier van justitie) mr. G.J. de Haas kwam alleen met een Engelstalige uitdraai van een populaire site op internet, waaruit zou blijken dat het middel voor kinderen en oude mensen riskant is.

In de nieuwe zitting, waarvan de datum nog niet vaststaat, wordt of worden waarschijnlijk meer getuigen-deskundigen opgeroepen, die weten hoeveel gezondheidsschade het middel bij welke dosis bij een baby kan veroorzaken.

Een kind een slaapmiddel geven, hoeft nog geen poging te zijn tot toebrengen van lichamelijk letsel. Maar hoe gevaarlijk is Temazepam eigenlijk?

LICHTENVOORDE – Na twee jaar van onderzoek was het gerechtshof in Arnhem er donderdag nog niet achter wat Temazepam wel of niet kan aanrichten bij een klein kind. Een toen 23 jarige moeder uit Lichtenvoorde zou in april 2004 regelmatig het slaapmiddel hebben toegediend aan haar tweejarige dochtertje. Maar in de rechtszaal ontkende ze alles wat ze eerder over slaappillen had verklaard. De politie had haar bij het verhoor beloofd dat ze haar kind snel terug zou zien, als ze maar vlot bekende. In de rechtszaal werd een deel van dat verhoor op tv-scherm vertoond en daarin leek de jonge moeder vlot te te hebben toegegeven dat ze het kind de slaapmiddel telkens gaf. Nu zei ze dat het allemaal fantasie was. ‘Ik sta hier niet terecht maar onterecht’ zei ze.

Volgens de aanklacht had ze, zelfs nadat haar kind al met spoed in het ziekenhuis was opgenomen, nog kwark gebracht waar het middel in was aangetroffen. Kennelijk met de bedoeling dat het kind langer in het ziekenhuis zou blijven, omdat zij de verzorging thuis niet aankon. Maar in het hoger beroep stelde haar advocaat mr. S. Weening deze week dat de ziekenhuisartsen elkaar totaal tegenspraken. Volgens de een was het leven van het kind met moeite gered, volgens de ander zou het er ook zonder behandeling wel weer bovenop zijn gekomen. Mr. Weening wilde daarom alsnog een deskundige oproepen om over het eigenlijke risico van Temazepam uitsluitsel te geven.

De advocaat-generaal, mr. G.J. de Haas, had via het internet de informatie gevonden dat Temazepam erg gevaarlijk zou zijn, juist voor kinderen. Om dan nog voor een deskundige te laten opdrachten noemde hij ‘ongehoord’ omdat de zaal al twee jaar loopt en de vrouw die tijd al in detentie is. Hij eiste diezelfde twee jaar gevangenis straf met aftrek naast tbs. Advocaat Weening vond het wel erg magertjes dat een aanklager zijn informatie voor de aanklacht haalt van een site waar elke leek zomaar informatie op kan zetten.

Psychologe J.R. Haas van het Pieter Baan Centrum stelde in de langdurige zitting dat de moeder lijdt aan een borderline-met persoonlijkheidsstoornis, hetgeen alleen met langdurige behandeling te verhelpen zou zijn. De uitspraak volgt over twee weten.