Voor dringende gevallen zijn onze advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland

Voor dringende gevallen 24/7

Actuele strafzaak

Administratie is grote wanorde (AD.nl)

OETERMEER – De curator is momenteel bezig een overzicht te krijgen van de schuldeisers van de begin deze maand failliet verklaarde Instelling Voor Mondzorg (IVM). Een exacte lijst is nog niet bekend, omdat de administratie van het bedrijf een zooitje is. ‘De administratie biedt – op z’n zachtst gezegd – geen snel inzicht in de financiële situatie van de vennootschap,’ schrijft de door de Amsterdamse rechtbank benoemde curator mr. R. Slotboom in het eerste faillissementsverslag.
‘De administratie zou zijn bijeengebracht in de vestiging Plein 1953 (te Rotterdam, red.). Aldaar is sprake van een grote wanorde.’ Uit onderzoek van deze krant bleek eerder dat de IVM van leugens aan elkaar hing. Vaak was er geen geregistreerde tandarts aanwezig, medewerkers kregen niet het op het loonstrookje vermelde bedrag en met smoesjes probeerde de IVM onder de huurbetaling uit te komen. Inmiddels staan de schuldeisers in de rij. De Belastingdienst vordert alleen al 450.000 euro op de IVM. De SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer), de verhuurder van het pand aan de Puttershoekstraat in Oosterheem, krijgt nog 30.000 euro. ATN Beveiliging wacht nog op ruim 15.000 euro. Ook de Amsterdamse advocaat mr. Boyer krijgt nog geld van de IVM. “Hoeveel weet ik niet, dat gaat via de boekhouder.

Ik ben een paar jaar advocaat van de IVM geweest, maar ik heb geen honorarium ontvangen. Dat gebeurt maar zelden. Het is, denk ik, de tweede keer in tien jaar dat mij dit overkomt.” Ook zorgverzekeraars DSW en OHRA zouden slachtoffer zijn van de praktijken van de IVM. Volgens voormalige medewerkers van de tandartspraktijken zouden ze ook schulden hebben bij Eneco, Haag Wonen en Staedion. niet bekend. ‘De voormalig bestuurder en (mede-) feitelijke leidinggever hebben aangegeven dat het aantal crediteuren relatief gering zou zijn,’ merkt het rapport van de curator op. ‘Op het eerste gezicht lijkt echter wel degelijk van een – in aantal – omvangrijke crediteurenpositie sprakte te zijn.

Wat de betrokken crediteuren bij benadering in totaal te vorderen hebben, is thans niet te zeggen’. De curator heeft de voormalige bestuurder Dave Basilide van Doorneveld, en mede leidinggever, zijn zus Peggy, in de gelegenheid gesteld om met een deugdelijk overzicht te komen van zowel debiteuren als crediteuren. “Maar ik weet niet of dat nog komt. Ik hoop het wel.” Voor het opstellen van zijn verslag heeft Slotboom met beide voormalige directieleden gesproken. Daarbij kwamen ook de werknemers ter sprake. Die zouden zich op 12 december 2008 allemaal ziek hebben gemeld. Ook de inventaris van verschillende praktijken komt aan de orde in het rapport. Beide directieleden beschuldigen personeelsleden van het ontvreemden van een deel van de huisraad.

Dave en Peggy zouden bij de politie aangifte hebben gedaan, maar deze zou niet in behandeling zijn genomen. Kort voordat de praktijk aan de Puttershoekstraat in Oosterheem zou worden ontruimd, werd het pand leeggehaald. Sporen van inbraak ontbraken en de alarmcode van de IVM werd gebruikt om binnen te komen. Alles wijst er op dat de IVM zelf het pand heeft leeggehaald. Dat gebeurde niet alleen in Zoetermeer blijkt uit het verslag: ‘De inventaris van de vestiging aan het Plein 1953 is spoorloos’. Het niet doorgaan van prijsafspraken tussen de tandartspraktijken en een zorgverzekeraar zou voor de financiële problemen hebben gezorgd. Ook een naamswijziging zou ervoor hebben gezorgd dat de uitbetaling door verzekeraars werd stopgezet.

In de media
met actuele strafzaken

Begin te typen om de berichten te zien die je zoekt.