Chat with us, powered by LiveChat

De verdachte in deze zaak wordt bijgestaan door Sjanneke de Crom

MAASTRICHT – De dode man die dinsdagochtend in een flat aan het Koningsplein in Maastricht is gevonden, is mogelijk het slachtoffer van een afrekening. Buurtbewoners zeggen dat de man actief was in het criminele circuit en dat het ‘ een kwestie van tijd’ was dat dit zou gebeuren. De politie wil niets kwijt over de zaak.

Het slachtoffer werd volgens een buurtbewoner gevonden nadat zijn vader al enkele dagen geen contact meer met hem kreeg. Dat meldde hij vervolgens bij de huismeester die de politie inschakelde. Die trof de man, een vijftiger, ‘onder verdachte omstandigheden’ aan. Hoe lang hij al dood in zijn flat op de vijfde verdieping lag, is onbekend. “Maar ik heb in de nacht van vrijdag op zaterdag veel lawaai gehoord in dat appartement. Nu denk ik dat het toen wel eens gebeurd zou kunnen zijn’.

Het slachtoffer is volgens buurtbewoners een bekende van de politie. “Hij is al enkele jaren op vrije voeten, maar we weten dat hij vast heeft gezeten. Waarvoor weet ik ook niet. Maar er kwam volk over de vloer waarvan je kon vermoeden dat het onguur was. Daarom denk ik ook dat het een afrekening is.”

De politie wil niets kwijt over de zaak en heeft een team rechercheurs geformeerd dat de zaak onderzoekt. Daarbij wordt ook het NFI ingeschakeld dat bewijsmateriaal moet onderzoeken.

Aankondiging justitie grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek
In het opsporingsonderzoek naar de moord op Nicky Verstappen heeft justitie op een persconferentie op 23 mei 2017 aangekondigd een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te zullen gaan uitvoeren. De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd tijdens een jeugdkamp in augustus 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide. Een dader werd tot op heden nooit gevonden.

Welke gevolgen heeft dit mogelijk voor u?
Op de kleding van Nicky Verstappen werd een DNA-spoor aangetroffen. Dit DNA-spoor heeft tot op heden niet tot een match geleid. Daarom zal, waarschijnlijk vanaf het najaar van 2017, een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder de bevolking gaan plaatsvinden. Ook u kunt hiervoor worden opgeroepen. Maar, wat moet u doen als u een oproep krijgt en welke rechten en plichten heeft u eigenlijk? En wat gebeurt er met uw DNA-materiaal nadat het is vergeleken met het aangetroffen DNA-spoor op de kleding van Nicky Verstappen? Wat gebeurt er als u weigert mee te werken met het DNA-verwantschapsonderzoek?

Laat u adviseren!
Voor deze en uw andere vragen over het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen kunt u terecht bij het team van Weening Strafrechtadvocaten. Zij kunnen tijdens een persoonlijk consult van 15 minuten al uw vragen tegen een vooraf overeengekomen vast tarief beantwoorden.

Door mr. I.T.H.L. van de Bergh

Door mw. mr. Francoise Landerloo

De ontsteltenis is groot. De Pool die op 19 mei 2013 een opa, oma en hun kleindochter in Meijel dood reed, is recentelijk vrijgekomen terwijl hij de aan hem opgelegde gevangenisstraf van 15 maanden (een straf die door velen sowieso al veel te laag wordt gevonden) nog niet geheel heeft uitgezeten. De politiek, de PVV voorop, schreeuwt moord en brand, de nabestaanden zijn hevig geëmotioneerd en de sociale media ontploffen van de ongefundeerde uitingen van woede en onbegrip. Tijd voor een juridisch antwoord op de meest gestelde vraag op Facebook “Hoe kan dit? “

Als een Nederlander wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden dan moet hij hiervan 13 maanden uitzitten. De resterende 2 maanden hoeft hij niet uit te zitten zolang hij zich gedurende de proeftijd van, in dit geval, 2 maanden houdt aan eventuele bijzondere voorwaarden die justitie aan de vrijlating verbindt en als hij gedurende 1 jaar geen nieuwe strafbare feiten pleegt. Veroordeelde vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland komen echter niet in aanmerking voor deze zogenaamde voorwaardelijke invrijheidstelling omdat zij na hun vrijlating niet in Nederland mogen blijven. Dit maakt toezicht op het naleven van de voorwaarden onmogelijk. Tot zover zou de Poolse doodrijder zijn straf dus helemaal moeten uitzitten ware het niet dat artikel 40 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting een soortgelijke regeling kent speciaal voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Deze regeling houdt, in dit geval, in dat de Pool na het uitzitten van 7,5 maand gevangenisstraf strafonderbreking kan krijgen onder de voorwaarde dat hij niet meer terugkeert naar Nederland. Deze regeling is in april 2012 ingevoerd om de ongelijkheid tussen Nederlanders en vreemdelingen op het gebied van de voortijdige vrijlating op te heffen en om voor vreemdelingen een extra prikkel te creëren om zich na hun vrijlating niet meer in Nederland te vertonen. Doen zij dit wel dan herleeft het strafrestant. Voor de Pool betekent dit dat hij de andere helft van zijn gevangenisstraf alsnog zal moeten ondergaan.

De Pool heeft een beroep gedaan op een regeling die ondertussen al 5 jaar bestaat en waar tot deze maand vrijwel geen haan naar kraaide omdat de teneur over het algemeen is dat Nederland criminele vreemdelingen het liefst zo snel mogelijk ziet vertrekken zonder dat hun langdurig verblijf in een Nederlandse cel veel belastingcenten kost. Als daar nog enige garantie bij gecreëerd kan worden dat we ze niet meer terug zien in Nederland dan is dat natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. In de onderhavige zaak ligt dat echter anders nu de maatschappij ernstig geschokt is door het feit dat de Pool een eind heeft gemaakt aan 3 levens en daar in de ogen van velen “maar” 15 maanden gevangenisstraf voor heeft gekregen en nu blijkt dat hij deze straf niet eens helemaal hoeft uit te zitten. Het is dus veeleer de nog steeds bestaande onvrede over de hoogte van de straf op zich dan enkel het gegeven dat hij nu vrij is.

In de door velen onbegrepen beslissing van 13 april 2017 overweegt de RSJ (de instantie die uiteindelijk beslist op een verzoek tot strafonderbreking zoals door de Pool gedaan) dat het belang van de nabestaanden volgens haar niet opweegt tegen het belang van de Pool om bij de geboorte van zijn kind te kunnen zijn. Daar mag ieder voor zich natuurlijk anders over denken, maar deze belangenafweging wordt dagelijks door allerlei juridische colleges gemaakt. Deze belangenafweging valt meer dan regelmatig in het voordeel van gedetineerden en hun familie uit nu een geboorte een eenmalig iets is wat nooit meer overgedaan kan worden. Verder wordt overwogen dat het feit dat de ernstige mate waarin de rechtsorde geschokt is, niet verklaard wordt door het feit dat de Pool veroordeeld is voor het veroorzaken van een aan zijn schuld te wijten ongeval. Hij is dus veroordeeld voor een schulddelict en niet voor een opzetdelict. Dit juridisch argument staat als een huis. Er is in rechte niet komen vast te staan dat de Pool de fietsers opzettelijk van het leven heeft beroofd en ook niet dat hij dusdanig heeft gereden dat hij de aanmerkelijke kans op hun dood op de koop toe heeft genomen. Bewezen is dat hij een aan zijn schuld te wijten ongeval heeft veroorzaakt. Juridisch bezien is de beslissing van de RSJ mijns inziens juist.

De gemiddelde Nederlander zal lak hebben aan het in zijn ogen juridisch geneuzel en puur vanuit emotie reageren. Een democratische samenleving met een gedegen rechtsorde is echter gediend bij een juridisch correcte toepassing van de wetten en regels die wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken ook al kan dat in een specifiek geval anders voelen.

De man die ervan verdacht wordt vorig jaar een vuurwerkbom naar een woning in de Heerlense wijk Passart te hebben gegooid, zit voorlopig nog achter slot en grendel.

Advocaat Ivo van de Bergh vroeg de rechtbank maandag om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt Danny v.d. B. te schorsen. Dit verzoek is door de rechtbank afgewezen, zo meldt De Limburger.

Ernstige zaak
Dit omdat omdat zij het maatschappelijke belang zwaarder laat wegen dan het persoonlijke belang van de verdachte. De rechtbank vindt het een ernstige zaak.

Vuurwerkbom
De man wordt ervan verdacht dat hij op zondagavond 18 december rond 21:00 uur een vuurwerkbom op een balkon van een flat aan de Abeelstraat heeft gegooid. Door de enorme knal raakte het balkon zwaar beschadigd en sneuvelden ook de ruiten van de woning.

Volgens omwonenden werd de vuurwerkbom niet naar een willekeurige woning gegooid. Zij menen dat het een gerichte aanslag was.