Oświadczenie o ochronie prywatności adwokata w sprawach karnych - Weening Criminal Lawyers

1. oświadczenie o ochronie prywatności prawo karne

2. zawiadomienie o naruszeniu prywatności prawo karne

3. naruszenie przepisów prawa karnego o ochronie prywatności

Weening Strafrechtadvocaten B.V. (zwana dalej "Weening Strafrechtadvocaten") jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Weening Strafrechtadvocaten szanuje Państwa prywatność i zapewnia, że mogą Państwo powierzyć swoje dane osobowe Weening Strafrechtadvocaten. Informujemy Państwa o tym w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podczas Państwa kontaktów z kancelarią Weening Criminal Lawyers gromadzone i przetwarzane są Państwa dane. Dane te pozwalają nam zidentyfikować Państwa jako osobę. Są to zatem "dane osobowe". Wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarza Weening Strafrechtadvocaten i w jaki sposób Weening Strafrechtadvocaten obsługuje je prawidłowo, znajdą Państwo poniżej.

Korzystając z (mobilnej) strony internetowej, aplikacji oraz innych produktów i usług Weening Strafrechtadvocaten, zgadzają się Państwo, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez Weening Strafrechtadvocaten.

1. Zastosowanie

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich osób, od których Weening Strafrechtadvocaten przetwarza dane osobowe, z wyjątkiem osób zatrudnionych przez Weening Strafrechtadvocaten.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy:

 • Klienci Weening Criminal Lawyers;
 • Potencjalni klienci, z którymi kancelaria Weening Criminal Lawyers nawiązała lub zamierza nawiązać kontakt;
 • Odwiedzający stronę Weening Criminal Lawyers;
 • Odbiorcy newsletterów i komercyjnych wiadomości e-mail od Weening Criminal Lawyers;
 • Wszystkie inne osoby, które kontaktują się z Weening Strafrechtadvocaten lub od których Weening Strafrechtadvocaten przetwarza dane osobowe.

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do partnerów, pracowników, pracowników tymczasowych, stażystów i osób ubiegających się o pracę.

2. Dane osobowe przechowywane przez Weening Criminal Lawyers

Poniższe dane mogą być gromadzone i przetwarzane przez Weening Criminal Lawyers na różne sposoby.

2.1. Informacje, które przekazują Państwo bezpośrednio kancelarii Weening Criminal Lawyers

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: nazwisko, imię, adres i miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia i adres IP;
 • Informacje finansowe: numer rachunku bankowego, kod BIC, nazwa posiadacza rachunku itp;
 • Skargi lub opinie dotyczące Państwa doświadczeń z prawnikami karnymi Weening, komentarze, sugestie, referencje i wszelkie inne opinie;
 • Inne dane wymieniane, przekazywane i udostępniane przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej Weening Strafrechtadvocaten (mobile), aplikacji itp.

 

2.2. Dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem (mobilnej) strony internetowej lub aplikacji

Podczas korzystania z (mobilnej) strony internetowej lub aplikacji Weening Strafrechtadvocaten mogą być przetwarzane następujące informacje: odwiedzane strony, wyszukiwania i adres IP za pomocą plików cookie oraz dane, które wprowadzają Państwo samodzielnie na stronie internetowej lub w aplikacji.

2.3. Dane z innych źródeł

Weening Criminal Lawyers może również gromadzić i przetwarzać dane za pośrednictwem innych źródeł, w tym między innymi poprzez zakup lub wynajem danych gromadzonych przez dostawców specjalizujących się w tym zakresie, partnerów Weening Criminal Lawyers, źródła publiczne, media społecznościowe itp. Korzystanie z kanałów mediów społecznościowych będzie podlegać zasadom i ustawieniom preferencji tych dostawców, zarówno dla Państwa, jak i dla prawników Weening Criminal Lawyers.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Strony te mogą nie być obsługiwane przez kancelarię Weening Criminal Lawyers i mogą posiadać własne oświadczenia lub polityki dotyczące prywatności. Weening Criminal Lawyers zdecydowanie zachęca Państwa do zapoznania się z nimi i nie może wziąć odpowiedzialności za te strony internetowe osób trzecich.

2.4. Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe przetwarzane przez Weening Strafrechtadvocaten

Weening Criminal Lawyers przetwarza następujące specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe na Państwa temat:

 • Numer usługi dla obywateli (BSN);
 • Zdrowie (w stosownych przypadkach, jeśli ma to znaczenie dla reprezentowania Państwa interesów);
 • Dane osób poniżej 16 roku życia (w stosownych przypadkach, jeśli ma to znaczenie dla reprezentowania Państwa interesów);
 • Różne dane finansowe i podatkowe (w stosownych przypadkach, jeśli ma to znaczenie dla reprezentowania Państwa interesów);
 • Dokumentacja karna (w stosownych przypadkach, jeśli ma to znaczenie dla reprezentowania Państwa interesów).

3. W jakim celu i na jakiej podstawie Weening Strafrechtadvocaten przetwarza Państwa dane osobowe?

Może Pan złożyć do sądu zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W zażaleniu tym wnosi się o zwrot prawa jazdy do czasu merytorycznego rozpoznania Pana sprawy. Sąd rozpatrzy to zażalenie na rozprawie. W tym przypadku Pan i Pana prawnik również możliwość wyjaśnienia swojego punktu widzenia, np. dlaczego potrzebuje Pan/Pani prawa jazdy do pracy. Sędzia podejmie decyzję natychmiast. Dzięki szybkiemu skontaktowaniu się z prawnikiem, zaświadczenie może zostać szybko złożone, a sędzia może szybko podjąć decyzję w Państwa sprawie.

Dane osobowe są przetwarzane przez Weening Criminal Lawyers w następujących celach:

 • Wykonanie umowy, w której zlecili nam Państwo świadczenie usług prawnych przez naszych prawników. W przypadku zlecenia sprawy prawnikowi, w procesie tym wymagane będą co najmniej Państwa dane kontaktowe. Inne dane osobowe mogą być również niezbędne do prowadzenia sprawy, w zależności od jej charakteru;
 • Obsługa Państwa płatności;
 • Zbieranie funduszy i podejmowanie działań windykacyjnych;
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi. Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (WWFT) wymaga od prawników uzyskania i zarejestrowania pewnych informacji. Obejmują one kopię dokumentu tożsamości (paszportu);
 • Utrzymywanie kontaktu z Państwem. Państwa dane kontaktowe są przechowywane w naszym systemie obsługi klienta i mogą być wykorzystywane do takich celów, jak wysyłanie biuletynów, aktualizacji, zaproszeń na wydarzenia i seminaria oraz wysyłanie Państwu informacji, o które Państwo prosili;
 • Ciągłe ulepszanie, konserwacja i optymalizacja naszych usług, (mobilnej) strony internetowej, aplikacji i jej bezpieczeństwa, a także optymalizacja ogólnych, handlowych i marketingowych strategii prawników Weening zajmujących się sprawami karnymi;
 • Inne konkretne cele, dla których zgoda może być wymagana oddzielnie.

3.1. Analiza danych

Uważamy, że ważne jest, aby zwracać się do Państwa z informacjami, które są dla Państwa istotne. Aby było to możliwe, łączymy i analizujemy dostępne nam dane osobowe. Na tej podstawie określamy, które informacje i kanały są istotne i które momenty są najbardziej odpowiednie do przekazywania informacji lub nawiązywania kontaktu. W kampaniach marketingowych nie przetwarzamy żadnych specjalnych danych osobowych ani danych poufnych chronionych tajemnicą zawodową prawników. Jeśli będziemy chcieli utworzyć Państwa osobisty, indywidualny profil klienta, poprosimy Państwa o uprzednią zgodę. Jeśli później zechcą Państwo wycofać tę zgodę, jest to możliwe w dowolnym momencie.

3.2. Analizujemy następujące dane:

 • Dane dotyczące interakcji: Dane osobowe uzyskane w wyniku kontaktu pomiędzy Weening Criminal Lawyers a Państwem. Na przykład dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub obsługiwanych aplikacji. Obejmuje to interakcje offline, takie jak częstotliwość kontaktu między Weening Criminal Lawyers a Państwem;
 • Przeprowadzanie i analizowanie ankiet satysfakcji klienta: czasami prosimy klientów o udział w ankiecie satysfakcji klienta. Odbywa się to za pomocą kwestionariusza online. Udział w badaniu jest dobrowolny.
 • Dane behawioralne: Dane osobowe przetwarzane przez Weening Criminal Lawyers na temat Państwa zachowania, takie jak opinie, życzenia, preferencje i potrzeby. Dane te możemy uzyskać na przykład na podstawie Państwa zachowania podczas surfowania po naszej stronie internetowej, czytania naszych newsletterów lub w związku z tym, że poprosili Państwo o informacje, ale także poprzez rozmowy telefoniczne i kontakt e-mailowy z naszym personelem. Gromadzimy i wykorzystujemy informacje uzyskane za pomocą śledzących plików cookie wyłącznie za Państwa zgodą, którą mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie. Proszę również zapoznać się z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie;
 • Tworzenie statystyk użytkowników: statystyki użytkowników strony internetowej pozwalają nam uzyskać obraz, między innymi, liczby odwiedzających, czasu trwania wizyty, przeglądanych części strony internetowej i zachowań związanych z kliknięciami. Uzyskane informacje wykorzystujemy do ulepszania strony internetowej.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Weening Criminal Lawyers przetwarza dane osobowe na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Zgoda: Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zwrócimy się do Państwa z odrębną prośbą. Jeśli nie wyrażą Państwo takiej zgody, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie reprezentować Państwa interesów lub nie będziemy w stanie reprezentować ich prawidłowo;
 • Umowa: na podstawie umowy lub w okresie poprzedzającym zawarcie umowy;
 • Obowiązek prawny;
 • Uzasadniony interes:
  • Zwracanie Państwa uwagi na wiadomości i wydarzenia pochodzące z naszego biura (jeśli istnieje relacja z klientem);
  • Ochrona naszych interesów finansowych;
  • Ulepszanie naszych usług;
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie naszymi systemami.

5. Zatrzymywanie danych

Weening Criminal Lawyers nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do ich przetwarzania, biorąc pod uwagę zobowiązania umowne i prawne. Jeśli jest Pan/Pani klientem kancelarii, będziemy przechowywać Pana/Pani akta przez 15 lat. Między innymi w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych w zakresie przechowywania danych i przeglądy. Po tym, Państwa plik zniszczone. Jeśli skontaktował(a) się Pan(i) z biurem, ale nie został(a) Pan(i) naszym klientem, będziemy przechowywać Pana(i) dane przez maksymalnie 12 miesięcy.

6. Procesory

Weening Strafrechtadvocaten może angażować dostawców usług (podmioty przetwarzające) do przetwarzania Państwa danych osobowych, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu. Zawieramy z tymi podmiotami przetwarzającymi umowę, która spełnia wymogi określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Współpracujemy na przykład z dostawcami usług teleinformatycznych, którzy wspierają nas w utrzymywaniu bezpieczeństwa i stabilności naszych systemów. Są to przykłady stron, które kwalifikują się jako podmioty przetwarzające dane w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

7. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności i/lub jeśli będzie to wymagane przez prawo i/lub na mocy nakazu sądowego. Weening Strafrechtadvocaten dołoży uzasadnionych starań, aby poinformować Państwa z wyprzedzeniem w tym zakresie, chyba że podlega to ograniczeniom prawnym.

Dane osobowe mogą być również anonimizowane i udostępniane stronom trzecim. W takim przypadku te zanonimizowane dane nigdy nie pozwolą na Państwa identyfikację.

8. Przekazanie poza (Europejski Obszar Gospodarczy) EOG

Czasami może być konieczne przekazanie Państwa danych osobowych stronom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Może to być konieczne - w zależności od okoliczności sprawy - gdy Państwa akta są obsługiwane przez prawnika, notariusza lub eksperta podatkowego.

9. Państwa prawa

Każda osoba może korzystać z określonych praw wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych lub zażądać ograniczenia ich przetwarzania. W niektórych przypadkach mogą Państwo nawet zażądać przekazania swoich danych innemu podmiotowi. W przypadku wszelkich pytań prosimy kontaktować się z nami pod numerem 088 933 6464 lub adresem info@weening.net.

Aby upewnić się, że wniosek o kontrolę został złożony przez Pana/Panią, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. Na tej kopii proszę zamazać swoje zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek numerów na dole paszportu), numer paszportu i numer BSN (Citizen Service Number). Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV The Hague, Tel: 0900 - 2001 201.

10. Bezpieczeństwo danych

Aby chronić Państwa dane osobowe w najlepszy możliwy sposób, Weening Criminal Lawyers podejmuje wszelkie uzasadnione środki, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, nieuprawnionemu dostępowi lub zmianie danych osobowych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podejmowane są zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne.

11. Małoletni (dzieci poniżej 16 roku życia)

Weening Strafrechtadvocaten nigdy świadomie nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych małoletnich bez zgody rodzica lub opiekuna, która musi zostać udzielona w celu korzystania z (mobilnej) strony internetowej, aplikacji itp. firmy Weening Strafrechtadvocaten oraz w celu późniejszego korzystania z praw dotyczących danych małoletniego.

Jeżeli dane osobowe osób niepełnoletnich będą mimo to przetwarzane w dobrej wierze, Weening Strafrechtadvocaten usunie je ze swoich plików tak szybko, jak to możliwe po uzyskaniu informacji o tym fakcie.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Weening Criminal Lawyers nie podejmuje decyzji w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla osób fizycznych na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe bez udziału człowieka (np. pracownika Weening Criminal Lawyers).

Jeśli po przeczytaniu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności nadal mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w jaki Weening Strafrechtadvocaten przetwarza dane osobowe, jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) lub innych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących danych osobowych wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, lub jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą wykorzystania Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących stron internetowych dane kontaktowe:

13. Dane kontaktowe

Weening Criminal Lawyers B.V.
Wilhelminasingel 97, 6221 BH Maastricht
info@weening.net
088 933 6464
www.strafrechtadvocaten.nl

Weening Strafrechtadvocaten zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Obowiązującą wersję mogą Państwo zawsze znaleźć na stronie internetowej Weening Strafrechtadvocaten.