Prawnik specjalizujący się w prawie karnym - Weening Criminal Lawyers

1. zastrzeżenie dotyczące prawa karnego

zrzeczenie się odpowiedzialności prawo karne

3. zrzeczenie się odpowiedzialności przez kancelarię adwokacką
Warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności dotyczą strony internetowej www.strafrechtadvocaten.nl firmy Weening Strafrechtadvocaten B.V. z siedzibą w Maastricht w Holandii. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego wyłączenia odpowiedzialności. Wchodząc na tę stronę internetową i korzystając z informacji oferowanych na tej stronie lub za jej pośrednictwem, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze wyłączenie odpowiedzialności. W przypadku sprzeczności między warunkami konkretnych produktów i usług Weening Strafrechtadvocaten a niniejszym zrzeczeniem się odpowiedzialności, warunki tych produktów i usług mają pierwszeństwo.

1. Korzystanie ze strony internetowej

Informacje podane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem nie powinny być wykorzystywane zamiast porady. Decyzje oparte na tych informacjach podejmują Państwo na własny koszt i ryzyko. Chociaż Weening Strafrechtadvocaten stara się oferować prawidłowe, kompletne i aktualne informacje, Weening Strafrechtadvocaten w sposób wyraźny lub dorozumiany nie udziela żadnej gwarancji, że informacje oferowane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są prawidłowe, kompletne lub aktualne.

Odwiedzając niniejszą stronę internetową i/lub korzystając z oferowanych na niej informacji lub usług, uznaje się, że zapoznali się Państwo z warunkami korzystania ze strony internetowej i polityką prywatności opracowaną w tym celu przez Weening Strafrechtadvocaten i wyrażają Państwo na nie zgodę.

Ta strona została zbudowana i sformatowana zgodnie ze standardami i technikami stosowanymi przez w3c.org. W celu optymalnego korzystania z witryny zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer.

2. Informacje, produkty i usługi osób trzecich

Gdy prawnicy Weening oferują hiperłącza do stron internetowych osób trzecich, nie oznacza to, że prawnicy Weening polecają produkty lub usługi oferowane na tych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem. Korzystanie z takich hiperłączy odbywa się wyłącznie na Państwa ryzyko. Adwokaci Weening nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub dostępność takich stron internetowych. Prawdziwość, dokładność, zasadność, wiarygodność i kompletność informacji na takich stronach internetowych nie została zweryfikowana przez prawników Weening.

3. Prawa własności intelektualnej

Weening Strafrechtadvocaten (lub prawowity powód) zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich informacji oferowanych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym wszystkich tekstów, materiałów graficznych i logo. Nie mogą Państwo kopiować, pobierać lub w jakikolwiek sposób publikować, rozpowszechniać lub powielać informacji na tej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Weening Strafrechtadvocaten lub uprzedniej pisemnej zgody uprawnionej strony. Mogą Państwo jednak drukować i/lub pobierać informacje zawarte na tej stronie internetowej na własny użytek.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

Weening Strafrechtadvocaten nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, przypadkowych, niematerialnych lub wynikowych szkód (w tym utraconych zysków), niezależnie od tego, czy Weening Strafrechtadvocaten został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, wynikających w jakikolwiek sposób, ale niekoniecznie ograniczonych do (i) wad, wirusów lub innych niedoskonałości sprzętu i innego oprogramowania w związku z dostępem do lub korzystaniem z tej strony internetowej, (ii) informacji oferowanych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, (iii) przechwycenia, modyfikacji lub niewłaściwego wykorzystania informacji przesłanych do Weening Strafrechtadvocaten lub do Państwa, (iv) działania lub niedostępności tej strony internetowej, (v) niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej, (vi) utraty danych, (vii) pobierania lub korzystania z oprogramowania udostępnionego za pośrednictwem tej strony internetowej lub (viii) roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem z tej strony internetowej. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje również dyrektorów, pracowników Weening Strafrechtadvocaten oraz podmioty prawne powiązane z Weening Strafrechtadvocaten.

5. Prawo właściwe

Niniejsza strona internetowa i wyłączenie odpowiedzialności podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszego wyłączenia odpowiedzialności lub z nim związane będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Holandii. Jeśli obcojęzyczne wersje wyłączenia odpowiedzialności wykazują rozbieżności lub prowadzą do różnic w interpretacji, decydująca jest wersja w języku niderlandzkim.

6. Zmiany

Weening Strafrechtadvocaten zastrzega sobie prawo do zmiany informacji oferowanych na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym tekstu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w dowolnym momencie bez podawania dalszych informacji. Zaleca się okresowe sprawdzanie, czy informacje oferowane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym tekst niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, zostały zmienione.

7. Kontakt

W przypadku uwag lub pytań dotyczących niniejszej strony internetowej prosimy kontaktować się z info@weening.net.