Stawki - stawka za adwokata w sprawach karnych

stawki adwokackie w sprawach karnych

2. stawka adwokata w sprawach karnych

3. stawki adwokatów w sprawach karnych

dochód adwokat w sprawach karnych

koszty adwokata w sprawach karnych

koszty adwokata w sprawach karnych

Nasze opłaty zależą od charakteru i zakresu sprawy karnej. Mogą Państwo rozważyć następujące opcje:

Dodatek

Jeśli Państwa dochód jest niższy niż limit dochodu jeśli Pana/Pani tymczasowe aresztowanie zostało zarządzone, może Pan/Pani kwalifikować się do dodania prawnika. Potocznie ta finansowana pomoc prawna jest również nazywana prawnikiem pro bono. Z przyjemnością poinformujemy Państwa o możliwościach.

stawka godzinowa

Płacą Państwo zaliczkę (za każdym razem) i otrzymują fakturę na podstawie stawki godzinowej, która zasadniczo waha się między 200 a 400 euro bez VAT.

Umowa o stałej cenie

Płacą Państwo jedną stałą kwotę z góry, która obejmuje wszystkie prace. Dzięki temu nie mają Państwo wątpliwości co do wysokości należnej opłaty końcowej. Dla sprawa w sądzie policyjnym Zasadniczo pobieramy zryczałtowaną opłatę w wysokości 1 000 EUR bez podatku VAT i czasu podróży. Za sprawa karna na wielokrotna izba karna chętnie uzgodnimy z Państwem odpowiednią cenę.

Stawka godzinowa zależna od wyników

Uzgadniają Państwo z prawnikiem opłatę za korzystny wynik i niższą opłatę, jeśli wynik jest rozczarowujący. Proszę zauważyć, że nie jest to umowa typu "nie leczysz, nie płacisz".

Pracujemy również w oparciu o zasadę wysokiego zaufania, która jest główną podstawą współpracy między Radą a podmiotami świadczącymi pomoc prawną: