W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sąd Najwyższy częściowo uchyla orzeczenie sądu w sprawie o cudzołóstwo (Rechtspraak.nl)

Cudzołóstwo z 10-letnią siostrzenicą przez 57-letniego oskarżonego podczas nocowania, art. 244 jo. art. 248.2 Sr.

Oddalenie przez sąd apelacyjny, bez podania przyczyn, wniosku ttz złożonego w apelacji o zbadanie przez biegłego zdolności oskarżonego do odbycia kary pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny najwyraźniej zinterpretował wniosek obrony jako wniosek o powołanie biegłego przez sędziego lub (po przekazaniu sprawy przez sąd odwoławczy) przez RKO lub Rh-C w celu dalszego zbadania zdolności oskarżonego do pozbawienia wolności. Chodzi tu o wniosek a.b.i. art. 328 w zw. z art. 331.1 Sv o skorzystanie z uprawnienia opisanego w art. 315.3 lub art. 316 Sv. Standardem przy podejmowaniu decyzji w sprawie takiego wniosku jest zawsze to, czy sąd wykazał konieczność jego złożenia. Sąd Apelacyjny odrzucił ten wniosek bez wykazania, że zastosował kryterium, o którym mowa powyżej, podczas gdy Sąd Apelacyjny nie podał również żadnych innych powodów odrzucenia wniosku. Sąd nie podał zatem wystarczających powodów odrzucenia wniosku.

Następuje (częściowe) unieważnienie w odniesieniu do wyroku i przekazu. CAG: w pozostałym zakresie.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Erik Maessen

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Popularne żądania:
Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.