W pilnych przypadkach nasi prawnicy Dostępny 24 godziny na dobę w całej Holandii

W pilnych przypadkach 24/7

Sędzia tymczasowy wstrzymuje zamknięcie domu w Heerlen (Rechtspraak.nl)

Zamknięcie budynku mieszkalnego na 12 miesięcy z powodu znalezienia w szopie pewnej ilości twardych i miękkich narkotyków. Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego poprzez zawieszenie pierwotnej decyzji do sześciu tygodni po powiadomieniu o decyzji w sprawie sprzeciwu. Oficjalny raport z ustaleń nie pokazuje, gdzie znaleziono twarde narkotyki. Oskarżony będzie musiał to sprawdzić. Pozwany nie przedstawił wystarczającego uzasadnienia potrzeby zamknięcia. Ponadto, w kontekście kwestii, czy zamknięcie jest proporcjonalne, pozwany będzie musiał odpowiednio uzasadnić w decyzji, która ma zostać podjęta w sprawie sprzeciwu, na jaki zarzut narażony jest wnioskodawca, którego dotyczy zamknięcie, ponieważ nie wykazano, że wnioskodawca miał jakikolwiek udział w znalezionych narkotykach. Konsekwencje zamknięcia nie są wystarczająco jasne na tym etapie postępowania. W decyzji w sprawie sprzeciwu, która zostanie jeszcze podjęta, pozwany będzie musiał bardziej szczegółowo omówić uzasadnienie sytuacji finansowej wnioskodawcy, które zostanie przedstawione w postępowaniu odwoławczym. Sąd w postępowaniu przedsądowym wydał postanowienie tymczasowe zawieszające pierwotną decyzję do sześciu tygodni po opublikowaniu decyzji w sprawie sprzeciwu.

Prawnikiem pomagającym oskarżonym w tej sprawie karnej jest:

Sjanneke de Crom

PRAWNIK KARNISTA

W mediach
z bieżącymi sprawami karnymi

Zacznij wpisywać, aby zobaczyć posty, których szukasz.